Raskasmetallien siirtymä keraamiikasta, lasista ja emaloiduista tuotteista

Lyijyn ja kadmiumin siirtyminen keraamisista, lasisista ja emaloiduista esineistä.

Keraamisia esineitä ja ruokailuvälineitä koskevat komission direktiivissä 2005/31/EY määritellyt raja-arvot:

Kategoria

Lyijy

Kadmium

Tarvikkeet, joita ei voi täyttää nesteellä, sekä tarvikkeet, jotka voidaan täyttää nesteellä, mutta joiden sisäsyvyys, mitattuna alhaisimmasta kohdasta yläreunan kautta kulkevaan tasoon on enintään 25 mm

0,8 mg/dm2

0,07 mg/dm2

Kaikki muut tarvikkeet, jotka voidaan täyttää nesteellä

4,0 mg/l

0,3 mg/l

Keittämiseen tarkoitetut tarvikkeet; pakkaus- ja säilytysastiat, joiden tilavuus on suurempi kuin kolme litraa

1,5 mg/l

0,1 mg/l

Lisäksi standardissa ISO 4531-1/2:1998 on määritelty raja-arvot lyijyn (2 mg/esine) ja kadmiumin (0,2 mg/esine) vapautumiselle esineistä, joissa on huuliraja (kuten kupit ja mukit).

Lasille ja emaloiduille tuotteille ei tällä hetkellä ole EU:ssa harmonisoitua kontaktimateriaalilainsäädäntöä. Tyypillisesti on mahdollista soveltaa komission direktiivissä 2005/31/EY määriteltyjä raja-arvoja. Kansallisella tasolla saatetaan kuitenkin edellyttää myös lisä- tai erillisvaatimuksia migraatiorajojen, testattujen alkuaineiden ja/tai testausolosuhteiden osalta.

Alla on esimerkkejä kansallisella tasolla määritellyistä erityisvaatimuksista:

Jäsenvaltio

Lainsäädäntö

Erillisvaatimukset*

Ranska

Fiche MCDA n°2 (V01 – 01/05/2016)

Keramiikka, lasi, emalit

  • Erilliset siirtymärajat esineille, joissa on huuliraja

  • Siirtymärajat alumiinille (Al), koboltille (Co) ja arseenille (As)

Emaloidut ja koristellut tuotteet (muut kuin keramiikka)

  • Siirtymäraja Cr VI:lle

Italia

Ministerial Decree of 21/03/1975, as amended

Lyijylasi (kristalli)

  • Erillinen analyysimenetelmä ja siirtymän raja-arvo lyijylle

Alankomaat

Commodities Act

(Packagings and

Consumer Articles)

Lasi ja lasikeramiikka

  • Erilliset siirtymien raja-arvot seuraaville metalleille: Sb, As, Ba, B, Cd, Ce, Cr, F, Co, Li, Pb, Mn, Ni, Rb, Zr

Keramiikka ja emalit

  • Erilliset siirtymien raja-arvot seuraaville metalleille: As, Ba, B, Cd, Cr, Co, Hg, Li, Pb, Rb, Se, Sr

Suomi

KTM:n päätös 268/1992

Lasi, emalit ja keramiikka (jos tuotteessa huuliraja ja/tai tarkoitettu pienille lapsille)

  • Erilliset siirtymien raja-arvot seuraaville metalleille: Pb, Cd, Ni, Cr

* Testaus erityisvaatimusten mukaisesti on mahdollista lisämaksusta.

Saatavilla olevat testausmenetelmät on listattu alla:

Materiaali

Tuotetyyppi

Testimenetelmä

Saatavilla olevat menetelmät

Keramiikka

Ruokailuvälineet (esim. lautaset)

Upotusmenetelmä

EN 1388-1, ASTM C 738

Keramiikka

Juoma-astiat

Täyttömenetelmä

EN 1388-1, ASTM C 738

Lasi

Ruokailuvälineet (esim. lautaset)

Upotusmenetelmä

EN 1388-2

Lasi

Juoma-astiat

Täyttömenetelmä

ISO 7086-1

Keramiikka, lasi, emalit

Juoma-astiat

Huulirajatesti

ASTM C 927

Soveltuvat näytematriisit
Keramiikka, lasi, emaloidut tuotteet
Näytteiden minimimäärä
6 näytekappaletta (tuotetta tai raaka-ainetta)
Tyypillinen läpimenoaika
3 viikkoa näytteiden vastaanottamisesta
Saatavilla olevat laatujärjestelmät
Akkreditoitu testauslaboratorio
Mittauslaitteet

Hinta

Hinta per näyte (ALV 0):
190 €

Summaan lisätään myös tilauskohtainen 97 € palvelumaksu.

Suurille näyte-erille tarjoamme alennetun hinnan.

Heräsikö kysymyksiä? Autamme mielellämme.

Heräsikö kysymyksiä? Autamme mielellämme.

Ringing phone
...ja yli 600 muuta tyytyväistä asiakasta

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella, niin saat tarjouksen testauspalveluista yhdessä arkipäivässä.

Seuraaviin kysymyksiin vastaaminen auttaa meitä laatimaan sinulle tarjouksen nopeammin:

  • Montako näytettä sinulla on ja mitä materiaalia ne ovat?
  • Onko tämä toistuva testaustarve? Jos on, niin kuinka usein näytteitä saapuisi ja monenko näytteen erissä?

Onko sinulla kysymyksiä tai tarvitsetko apua? Lähetä meille sähköpostia tai soita +358 50 336 6128.