Testauspalvelut

Tältä sivulta löydät valikoiman Measurlabsin suosituimpia testauspalveluita. Voit suodattaa testivalikoimaa toimialan tai materiaalin, testityypin ja mittauslaitteen mukaan. Otathan meihin yhteyttä, jos et löydä etsimääsi analyysiä.

Heräsikö kysymyksiä? Autamme mielellämme.

IMO 2010 FTPC Part 2 – Savu ja myrkyllisyys

Savun ja myrkyllisyyden testaus IMO 2010 FTPC Part 2 -standardin mukaan suoritetaan pintamateriaaleille, joita on tarkoitus käyttää laivanrakennuksessa. Savu ja myrkyllisyys -testauksessa koekappale asetetaan vaakasuoraan … Lue lisää

Dieselauton urealiuoksen analyysipaketti ISO 22241 -standardin mukaisesti

ISO 22241-1
Urealiuos (esim. AdBlue) on lisäaine, jota käytetään dieselautoissa. Urealiuoksen käyttö helpottaa typen oksideiden katalyyttistä pelkistystä ja parantaa näin … Lue lisää

Paperin tai kartongin ISO-vaaleus

ISO 2470-1
Menetelmällä mitataan sinisen valon reflektanssia paperista tai kartongista. Testi soveltuu vain valkoisille tai lähes valkoisille materiaaleille. Lue lisää

Värin siirtyvyys paperista tai kartongista

EN 646
Tätä testiä käytetään arvioimaan elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvien paperien ja kartonkien värin siirtymistä. Käytettävät simulantit ovat: Oliiviöljy, 3% etikkahappo, Keinotekoinen sylki (emäksinen suolaliuos), … Lue lisää

Bentoniitin XRD-analyysi

EN 13925
Kvantitatiivinen mineraloginen analyysi bentoniittinäytteille materiaalissa esiintyvien mineraalien pitoisuuksien tunnistamiseksi ja kvantifioimiseksi. Analyysi suoritetaan XRD-tekniikalla standardin EN 13925 mukaisesti. Analyysin tulokset … Lue lisää

XRR-mittaus ohutkalvoille

Röntgenheijastuvuuden mittaus eli XRR-analyysi ohutkalvonäytteille. Tuloksena saadaan arvot kalvon tiheydelle (g/cm3), paksuudelle (nm) sekä karheudelle (nm). Jos kalvon paksuus halutaan määrittää, tulee paksuuden olla < 100 nm ja vähintään yhden suuruusluokan … Lue lisää

Metallisen kuparinäytteen alkuainekoostumus OES:llä

Testissä määritetään OES-laitteen (optical emission spectrometry) avulla metallisten kuparinäytteiden alkuainekoostumus. Tulos ilmoitetaan massaprosentteina. Lue lisää

Paperin tai kartongin taivutuskestävyys

Tätä testiä käytetään paperien ja kartonkien taittumiskestävyyden määrittämiseen. Testissä kapea paperinauha taitetaan standardisoidusti eteen- ja taaksepäin, ja testia jatketaan kunnes näyte murtuu. Lue lisää

Etkö löydä etsimääsi?

Lisäämme jatkuvasti uusia testausmenetelmiä valikoimiimme. Jos et vielä löydä etsimääsi, niin älä epäröi ottaa yhteyttä!

AFM-kuvantaminen sileille pinnoille

Analyysin aikana näytteen pinta kuvannetaan atomivoimamikroskoopilla (AFM). Tyypillisesti näytteestä otetaan topologisia kuvia useasta eri kohdasta. Mittausalue on 5 x 5 mikrometriä, ellei toisin sovita. Lue lisää

Mineraaliöljyn (MOSH/POSH ja MOAH) pitoisuus paperi ja kartonki

Mineraaliöljyn (MOSH/MOAH) jäännös- tai epäpuhtaustason pitoisuus paperissa ja kartongissa. Tulokset ilmoitetaan MOSH- ja MOAH-ryhmäkohtaisina. MOSH- ja MOAH-yhdisteiden ryhmittely perustuu hiilien määrään … Lue lisää

Langan lineaarinen tiheys – köysimenetelmä

DIN 53830-3
Tällä testillä voidaan määrittää lineaarinen tiheys kaikenlaisille pakatussa muodossa oleville langoille köysimenetelmän avulla. Menetelmä sopii yksittäisille, kerratuille ja kertokerratuille langoille. Menetelmää … Lue lisää

ICP-MS / ICP-OES -mittauspaketti vesinäytteelle (Al, As, Ba, B, Cd, Ca, Cr, Cu, Sn, Fe, Mg, Hg, Pb, K, Se, Na, Sr, Zn)

EN ISO 11885, EN ISO 17294-2
Al, As, Ba, B, Cd, Ca, Cr, Cu, Sn, Fe, Mg, Hg, Pb, K, Se, Na, Sr … Lue lisää

Paperin tai kartongin käyristyminen toispuoleisesta kastelusta

TAPPI 466
Tällä testillä määritetään paperin tai kartongin käpristymisaste yksipuolisen kostutuksen jälkeen TAPPI 466 -standardin mukaisesti. Lue lisää

Vaakasuoran palon eteneminen UN/ECE R118 annex 6 mukaisesti

ECE R118 annex 6
Ajoneuvoissa ja linja-autoissa käytettäviksi suunniteltujen vaakasuoraan asennettujen tuotteiden palamisnopeus on testattava UN/ECE R118, annex 6 -testin mukaisesti. Measurlabs … Lue lisää

Aaltopahvista eriteltyjen komponenttien neliöpainot

EN ISO 536
Neliöpainolla tarkoitetaan tuotteen pinta-alaan suhteutettua massaa, joka ilmoitetaan tavallisesti yksikössä g/m2. Tämä menetelmä on tarkoitettu aaltopahveille määrittämään pahvin eri komponenttien … Lue lisää

Orgaanisen hiilen kokonaispitoisuus (TOC)

EN 1484, EN 16192
Orgaanisen hiilen kokonaispitoisuuden (TOC) määritys vesinäytteistä. Analyysin tulokset esitetään yksikössä mg/l. Lue lisää

Kiinteiden aineiden lineaarinen lämpölaajeneminen dilatometrillä

ASTM E228
Dilatometrillä määritetään kiinteän näytteen dimensionaalinen muutos lämpötilan funktiona. Mittauksen lämpötila-alue on 25 °C–1 600 °C, mutta mittaus voidaan suorittaa myös … Lue lisää

Erityistä huolta aiheuttavien aineiden (SVHC) analyysi

Erityistä huolta aiheuttavien aineiden (SVHC) analyysi tarjoaa materiaalin kattavan testauksen REACH-asetuksessa (Registration, Evaluation and Authorization of Chemical Substances) määriteltyjen SVHC-aineiden varalta. … Lue lisää

CH4, CO2 ja H2S määritys kaasunäytteistä

NF X 20-303
CH4, CO2 ja H2S määritys kaasunäytteistä µGC/µTCD tekniikalla. Hinta pätee syttymättömille kaasuille. Ota yhteyttä asiantuntijoihimme, jos näytteesi ovat helposti syttyviä. Lue lisää

Melatoniinin määritys ravintolisästä

Melatoniinin määritys kiinteästä tai nestemäisestä (esim. nenäsuihke) ravintolisästä. Lue lisää

Polysyklisten aromaattisten hiilivetyjen määritys (PAH 4)

Polysyklisten aromaattisten hiilivetyjen analyysipaketti elintarvikkeille, rehuille ja lisäravinteille. Testipaketti sisältää seuraavien yhdisteiden määrityksen: bentso(a)pyreeni [CAS: 50-32-8), bents(a)antraseeni … Lue lisää

Mikromuovit ruuassa

Mikromuovien määritys ruokanäytteistä Raman-spektroskopialla. Analyysin tuloksena saadaan erityyppiset polymeerit koon mukaan lajiteltuina, esimerkiksi: 1–10 µm, 10–100 µm ja 100–1000 µm. Lue lisää

Sulamiskäyttäytyminen UN/ECE R118 annex 7 mukaisesti

ECE R118 annex 7
Ajoneuvoissa käytettyjen sulavien materiaalien sulamiskäyttäytyminen on testattava UN/ECE R118 annex 7 mukaisesti. Testillä mitataan, syttyykö näyte palamaan, synnyttääkö se liekehtiviä … Lue lisää

Aaltopahvin taivutusjäykkyys

Menetelmä mittaa aaltopahvin taivutusjäykkyyden nelipistemittauksella. Testiä käytetään määrittämään pahvin jäykkyys, joka on tärkeä ominaisuus lopputuotteiden mekaanisen keston kannalta. Testin tuloksena saat tiedon aaltopahvinäytteen kone- ja … Lue lisää

Atsoväreistä peräisin olevien aromaattisten amiinien määritys

EN ISO 14362-3, EN 14362-1
Tiettyjen atsoväreistä johdettujen aromaattisten amiinien määritys standardin EN 14362 mukaan. Lue lisää

Painovärin siirtymän testaus etanoliliuoksella ja analysointi GC-MS:llä

Painovärin siirtymää (nk. set-off -ilmiö) voi tapahtua tulostettujen kuppien, tarrojen, kansien ja pakkauskalvojen vastakkaiselle puolelle, kun pakkausmateriaalia säilytetään pinossa tai … Lue lisää

RBS-mittaus (normaali toimitus)

Alkuainesuhteiden määritys RBS-menetelmällä (Rutherfordin takaisinsirontaspektrometria). Menetelmällä voidaan määrittää myös syvyysprofiili näytteen pinnasta. RBS soveltuu mm. ohutkalvoille, pinnoitteille ja puolijohteille. Tämä tuote on RBS-mittaus … Lue lisää

Paperin tai kartongin märkävetolujuus

ISO 3781
Testissä paperin tai kartongin vetolujuus mitataan sen jälkeen, kun materiaali on kasteltu vedellä. Menetelmällä voidaan arvioida vedelle altistuvien kartonkien ja paperien, kuten pakkausmateriaalien, soveltuvuutta … Lue lisää

Hometoksiienien laaja testipaketti (asetus 2023/915)

EN ISO 14501, EN 14123, EN 14132
EU:n komission asetuksessa 2023/915 (aiemmin 1881/2006) lueteltujen hometoksiinien testipaketti: Aflatoksiini B1, B2, G1, G2, M1, Aflatoksiini M1, … Lue lisää

LA-ICP-MS ohutkalvonäytteille (yksi alkuaine)

Metallipitoisuuden määritys LA-ICP-MS-tekniikalla. Mittaus sisältää yhden alkuaineen määrityksen. Tulokset ilmoitetaan yksikössä ppm (µg / g). Lue lisää

Säilöntäaineet - bentsoe- ja sorbiinihapon määritys

NMKL 124
Bentsoe- ja sorbiinihapon määrittäminen elintarvikkeista HPLC-UV-tekniikalla. Analyysimenetelmä on akkreditoitu elintarvikkeille. Lue lisää

Ainekohtainen siirtymä – Komission asetuksen (EU) 2020/1245 Liitteen II alkuaineet ja ammoniumioni

EN 13130-1
Asetuksen (EU) 2020/1245 liitteessä II lueteltujen alkuaineiden ainekohtaisen siirtymän testaus. Kyseinen asetus muuttaa ja oikaisee … Lue lisää

Ihoärsytyksen testaus (ISO 10993-23)

ISO 10993-23
Lääkinnällisen laitteen aiheuttamaa ihoärsytystä arvioidaan ISO 10993-23 -standardin mukaisilla testimenetelmillä. Asianmukaiset testimenetelmät valitaan laitteen ja sen käyttötarkoituksen perusteella. Ihoärsytyksen … Lue lisää

Tekstiilin ilmanläpäisevyys

EN ISO 9237
Tekstiilien ilmanläpäisevyyttä voidaan tämän standardin mukaisesti mitata lähes kaikista ilmaa läpäisevistä kankaista. Tulos annetaan yksikössä l/m2/s. Lue lisää

Tekstiilituotteiden tekstiilisauman venymisominaisuudet

EN ISO 13935-1, EN ISO 13935-2
Mittaus määrittää suorien saumojen lujuuden kankaissa ja vaatetuksessa, kun saumaan kohdistetaan kohtisuora voima. Menetelmä on sovellettavissa useimpiin … Lue lisää

Tekstiilien vääristymä, vinouden ja taipuman määritys

EN ISO 13015
Tämä testi määrittää vääristymän kudotulle kankaalle, jossa kudelangat ovat kohtisuorassa loimilankoihin nähden. Lue lisää

Tekstiilien optinen kirkkaus UV-valossa

Tätä testiä käytetään optisten kirkasteiden havaitsemiseen UV valon avulla testauslaboratorion sisäisen menetelmän mukaisesti. Valmistajat lisäävät usein optisia kirkasteita kankaisiin niiden valkoisuuden ja kirkkauden parantamiseksi. Lue lisää

IMO 2010 FTPC Part 8 – pehmustettujen istuinhuonekalujen syttyvyys

Pehmustettujen huonekalujen IMO 2010 FTPC Part 8 -testaus arvioi huonekalujen soveltuvuutta laivakäyttöön. Testien tuloksia voidaan käyttää tyyppihyväksynnässä (ruorimerkki). Testi suoritetaan … Lue lisää

Hapenläpäisynopeus (OTR) pakkauksille

ASTM F1307
Tämä testi soveltuu valmiiden pakkausten hapenläpäisynopeuden (OTR) määrittämiseen kahdella rinnakkaismittauksella. Testi voidaan tehdä lämpötiloilla 15–55 °C, ja suhteellisen kosteuden voi valita 0 %, sekä 5–90 % RH … Lue lisää

Pyriproksyfeenin pitoisuus ruoassa

Mittauksella määritetään QuEChERS-käsittelyllä valmistellun näytteen pyriproksyfeenin (eng. pyriproxyfen, PPF) pitoisuus HPLC-MS laitteella. Tulos ilmoitetaan muodossa µg/l tai mg/kg riippuen siitä, onko näyte nestemäinen vai kiinteä. Lue lisää

Ainekohtainen siirtymä – formaldehydi

EN 13130-1
Formaldehydin [CAS 50-00-0; Ref No 17260/54880; FCM 98] ainekohtainen siirtymä muovisesta elintarvikekontaktimateriaalista. Yhdiste on listattu FCM-tunnistenumerolla 98 komission asetuksen (EU) N:o 2011/10 Liitteessä I. … Lue lisää

Kasvomaskien testaus EN 14683 -standardin mukaisesti tyypin II maskeille

EN 14683, ISO 11737-1
Akkreditoitu tyypin II kasvomaskien testaus EN 14683 standardin mukaisesti. Testeihin kuuluu bakteerien suodatuskyky, osapaine ja mikrobiologinen … Lue lisää

Ainekohtainen siirtymä – tahattomasti lisätyt aineet (NIAS), GC-MS (Tenax)

EN 13130-1
Tahattomasti lisättyjen aineiden (NIAS) analysointi. NIA-yhdisteet ovat kemikaaleja, joita ei ole lisätty elintarvikekontaktimateriaaliin tarkoituksella, mutta joita … Lue lisää

Toistuvan käytön muoviset elintarvikekontaktimateriaalit (FCM) – yleinen vaatimustenmukaisuuden testipaketti (EU)

DIN 10955, EN 1186, EN 13130-1
Yleinen vaatimustenmukaisuuden testipaketti uudelleenkäytettäville … Lue lisää

Lyijyn ja kadmiumin siirtymä elintarvikekontaktiin tarkoitetusta keraamiikasta

EN 1388-1
Lyijyn ja kadmiumin siirtymän testaus keraamisista tuotteista komission direktiivin 2005/31/EY mukaisesti. Direktiivi on saatettu Suomessa voimaan asetuksella (KTM) … Lue lisää

Partikkelien kokojakauman määritys laserdiffraktiolla dispersioista

ISO 13320
Partikkelikokojakauman (PSD) määritys laserdiffraktiolla (LD). Analyysi voidaan tehdä joko dispersioista tai kiinteistä aineista, jotka voidaan dispergoida veteen tai orgaanisiin … Lue lisää

Lastenhoitotarvikkeet – Ruokailuvälineet – Fysikaaliset ja mekaaniset ominaisuudet (EN 14372)

EN 14372
0–48 kuukauden ikäisille lapsille tarkoitettujen ruokailuvälineiden mekaanisten ja fysikaalisten ominaisuuksien ja turvallisuuden testaus … Lue lisää

Ftalaattien analyysipaketti (REACH-asetus)

EU:n REACH-asetuksessa rajoitettujen ftalaattien analyysipaketti, joka sisältää seuraavat yhdisteet: Yhdiste Lyhenne CAS-numero Bis(2-etyyliheksyyli)ftalaatti DEHP 117-81-7 Bentsyylibutyyliftalaatti BBP 85-68-7 Dibutyyliftalaatti DBP … Lue lisää

Poikkileike-SEM-EDX leveällä ionisäteellä (BIB)

Analyysiin sisältyy poikkileikkeen valmistelu BIB-tekniikalla, poikkileikkeen pinnan kuvantaminen pyyhkäisyelektronimikroskoopilla (SEM) ja alkuaineiden määritys EDX-tekniikalla. Poikkileikkeen leveys on noin 1 mm. Lue lisää

Aaltopahvin puhkaisulujuus (bursting strength)

Puhkaisulujuudella mitataan hydraulisen paineen maksimiarvoa, jonka näyte kestää rikkoutumatta. Puhkaisulujuutta mitataan pahvin molemmin puolin ja tuloksena ilmoitetaan molemminpuolinen keskiarvo lujuudesta. Puhkaisulujuus on … Lue lisää

Paperin, kartongin tai sellun vesiuutteen sähkönjohtavuus

ISO 6587
Tällä testillä mitataan paperista tai sellusta veteen liukenevien uuteaineiden (kuuma tai kylmä) sähkönjohtavuus. Uutto suoritetaan ionivaihdetulla vedellä, joten testin tulokset voivat poiketa … Lue lisää

VPD ICP-MS

VPD ICP-MS-menetelmällä voidaan havaita häviävän pienet metalliset epäpuhtaudet piikiekkojen ja ohutkalvojen pinnoilta. Analyysi perustuu näytteen pintakerroksen (~2 nm) liuottamiseen, jonka jälkeen metallien pitoisuudet mitataan liuoksesta. Perusanalyysi sisältää seuraavien … Lue lisää

Torjunta-ainejäämien seulonta (laaja paketti)

EN 15662
Torjunta-ainejäämien seulonta erilaisista matriiseista. Torjunta-aineet uutetaan käyttämällä asetonitriiliä QuEChERS-menetelmän (Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged, and Safe) mukaisesti ja analysoidaan GC-MS/MS- … Lue lisää

Bensiinin analyysipaketti EN 228 -standardin mukaisesti

EN ISO 12185, EN ISO 20846, EN ISO 2160, …
Standardi EN 228 vetää yhteen testausvaatimukset ja menetelmät bensiinin laadun testaamiseksi. Standardin mukainen analyysipaketti … Lue lisää

N-nitrosamiinien ja N-nitrosoituvien aineiden vapautuminen

EN 14350
N-nitrosamiineja ja N-nitrosoituvia aineita on tavallisesti pieniä määriä tietyissä elintarvikkeissa, kosmetiikassa ja kumituotteissa. Erityisesti kumituotteissa esiintyvien aineiden uskotaan … Lue lisää

Poikkileike-SEM jäädytyslohkaistusta näytteestä

Poikkileikenäyte valmistellaan jäädytyslohkaisun avulla: ensin näyte jäädytetään nestetypessä (-195 C°), minkä jälkeen jäädytetty näyte halkaistaan kahtia. Murrettu poikkipinta kuvataan pyyhkäisyelektronimikroskoopilla (SEM). … Lue lisää

Muovin vinyylikloridipitoisuus

Vinyylikloridin (kloorieteeni, CAS 75-01-4) pitoisuuden määritys muovimateriaalista. Euroopan kemimaalivirasto ECHA on määritellyt vinyylikloridin karsinogeeniksi. Lue lisää

Sementin hydraatiolämpöarvo

EN 196-11
Sementin hydraatiolämmön mittaus EN 196-11 -standardin mukaan. Lue lisää

Partikkelikokojakauman määritys SEM:lla

Partikkelikokojakauman (PSD) määritys pyyhkäisyelektronimikroskoopilla (SEM) otetuista kuvista. Menetelmä on optimaalisin partikkeleille, joiden koko on 200 nm - 200 µm välillä. Menetelmässä lasketaan joko partikkelien halkaisija- tai … Lue lisää

Ainekohtainen siirtymä – komission asetuksen (EU) 10/2011 Liitteen II alkuaineet

EN 13130-1
Asetuksen (EU) N:o 10/2011 liitteessä II lueteltujen alkuaineiden ainekohtaisen siirtymän testaus. Testi kattaa seuraavat alkuaineet tai parametrit: Litium … Lue lisää

Histamiinin määritys kalasta ja kalatuotteista

Histamiini on biogeeninen amiini, jota muodostuu tiettyjen elintarvikeperäisten mikrobien muokatessa elintarvikkeen histidiiniä. Koska histamiini aktivoi ihmisessä tulehdusvasteen, histamiinialtistus elintarvikkeesta voi aiheuttaa … Lue lisää

Bakteerien suodatuskyky

EN 14683
Akkteditoitu kasvomaskien bakteerien suodatuskyky (bacterial filtration efficiency) EN 14683 -standardin mukaisesti. Lue lisää

ICP-SFMS metallien seulonta

Metallien seulontanalyysi kattaa 70 alkuaineen semi-kvantitatiivisen määrittämisen. Menetelmä soveluu mm. ympäristönäytteiden taustapitoisuuksien määrittämiseen ja tuntemattomien näytteiden alkuainejakauman tutkimiseen. Menetelmän avulla voidaan arvioida, … Lue lisää

Aaltopahvin kuitukomposition analyysi Hertzberg-testillä

ISO 9184-3
Hertzberg-testillä määritetään paperien ja kartonkien pääkuidun pitoisuus. Kokeessa käytetään kylläistä sinkkikloridin, jodin ja kaliumjodidin liuosta paperin värjäämiseen. Liuos vaikuttaa eri … Lue lisää

Ainekohtainen siirtymä – tereftaalihappo ja isoftaalihappo

EN 13130-1, EN 13130-2
Tereftaalihapon [CAS 100-21-0; Ref No 24910] ja isoftaalihapon [CAS 121-91-5; Ref No 19150] ainekohtaisen siirtymän testaus. Tereftaalihappo (FCM 785) on ryhmitelty FCM … Lue lisää

Kokonaissiirtymän testaus – simulantti C (20 % EtOH)

EN 1186
Komission asetuksen (EU) No 10/2011 mukaan elintarvikesimulanttia C on käytettävä arvioimaan kokonaissiirtymää alkoholipitoisiin elintarvikkeisiin, joiden alkoholipitoisuus on enintään 20 prosenttia, ja … Lue lisää

Kemiallinen hapenkulutus (COD) selluprosessin vesivirroissa

ISO 6060
Selluprosessin nestenäytteiden kemiallisen hapenkulutuksen mittaaminen ympäristökuorman selvittämiseksi. Näyte on säilytettävä alle 5° C lämpötilassa ja testi on tehtävä 5 päivän kuluessa … Lue lisää

Ligniinin moolimassajakauma

Ligniinin moolimassajakauma määritellään kokoekskluusiokromatografilla (SEC) aallonpituudella 256 nm. Ligniininäyte liuotetaan ennen analyysia sopivaan liuottimeen. Laitteisto on kalibroitu sulfonaattistandardilla. Boraattipuskuriliuosta käytetään säätämään … Lue lisää

Jauheen valuvuuden määritys

Jauhemaisen kiinteän materiaalin valuvuusominaisuuksien määritys ASTM D6393 -standardin mukaisesti. Mittaus sisältää mm. seuraavat määritykset: Valumiskulma, Irtotiheys, Tärytiheys, Puristuvuus, Koheesio. Lue lisää

Kasvomaskien testaus EN 14683 -standardin mukaisesti tyypin IIR maskeille

EN 14683, ISO 11737-1, ISO 22609
Akkreditoitu tyypin IIR kasvomaskien testaus EN 14683 standardin mukaisesti. Testeihin kuuluu bakteerien suodatuskyky, … Lue lisää

Tekstiilituotteiden paksuus

EN ISO 5084
Menetelmää voidaan käyttää tekstiilituotteiden paksuuden määritykseen täsmäpaineessa. Testi ei sovellu lattian tekstiilipinnoitteille, geotekstiileille, kuitukankaille tai pinnoitetuille kankaille. Lue lisää

Viskositeetin määritys rotaatioreometrillä

Nesteiden ja suspensioiden viskositeetin määritys rotaatioreometrillä. Suurin mahdollinen leikkausnopeus on 200 s-1 ja lämpötila 200 °C. Standardimittaus sisältää viskositeetin mittaamisen leikkausnopeuden funktiona yhdessä … Lue lisää

Tekstiilien elektrostaattinen käyttäytyminen

DIN 54345-1
Tätä testiä käytetään tekstiilien elektrostaattisten ominaisuuksien arviointiin mittaamalla sähköistä resistanssia. Lue lisää

Kokonaissiirtymän testaus toistuvalle käytölle – simulantti D2 (oliiviöljy)

EN 1186
Kokonaissiirtymä eli kokonaismigraatio (OML) on kaikkien materiaalista elintarvikesimulanttiin siirtyvien aineiden yhteismäärä. Asetuksen (EU) No 10/2011 mukaan … Lue lisää

Elastisten ja punottujen lankojen lineaarinen tiheys

DIN 53830-4
Yksittäisten ja kerrattujen elastisten lankojen lineaarinen tiheys voidaan määrittää lyhyen pituuden menetelmällä standardin 53830-4 mukaisesti. Menetelmä sopii elastisille langoille kuten … Lue lisää

ICP-MS mittaus (laaja) vesinäytteelle

EN ISO 17294-2, EN ISO 178 52, EN 16192, …
Vesinäytteen ICP-MS mittaus sisältää seuraavien alkuaineiden määrityksen: Be, Ba, Co, Al, Mg, Cu, Li, Mn, Ag, Sn, Ti, V, Zn, Tl, B, Hg, Mo, Fe, Ca, K, U, P, … Lue lisää

Visuaalisten muutosten määritys Martindalen kulutustestistä

EN ISO 12947-4
Osana ISO 12947 -standardia tällä menetelmällä määritetään visuaalisia muutoksia tekstiileistä, joille on tehty Martindale-kulutustesti. Menetelmä soveltuu kaikille … Lue lisää

ICP-OES-mittaus (laaja) jäte- ja rakennusmateriaaleille

EPA 200.7, EPA 3050, EPA 6010, …
ICP-OES-mittauspaketti jäte- ja rakennusmateriaalinäytteille. Määritys sisältää näytteen esikäsittelyn kuningasvesihajotuksella ja seuraavien … Lue lisää

Poikkileike-SEM kohdennetulla ionisäteellä (FIB)

Analyysin aluksi poikkileikenäyte valmistellaan kohdennetulla ionisäteellä (Focused Ion Beam, FIB). Tämän jälkeen poikkileikkeen pinta kuvataan pyyhkäisyelektronimikroskoopilla (SEM). Lue lisää

Vesinäytteen fluoridipitoisuus (F–)

EN 16192, ISO 10304-1
Vesinäytteen fluoridipitoisuuden määrittäminen ionikromatografisella (IC) menetelmällä. Tulokset esitetään yksikössä mg/l. Lue lisää

Alveolijakeinen pöly huoneilmassa

Mittauksessa määritetään alveolijakeisen pölyn määrä sisäilmasta käyttämällä näytekeräintä ja pumppua, jotka toimitetaan asiakkaalle näytteenottoa varten. Alveolijakeisella pölyllä tarkoitetaan hiukkasia, joiden aerodynaaminen halkaisija on < 4 µm. … Lue lisää

Vetyfluoridin (HF) määritys kaasusta

Fluorivedyn (HF) määritys kaasuista. Määritys suoritetaan pumppaamalla tutkittavaa kaasua kaasukeräimen läpi ja analysoimalla keräimen sisältö. Tarvittava pumppu ja kaasukeräin toimitetaan asiakkaalle ennen näytteenottoa. Asiakas suorittaa … Lue lisää

XPS-mittaus

XPS on semikvantitatiivinen tekniikka, joka mahdollistaa materiaalien pinnan alkuainekoostumuksen määrityksen. Lisäksi menetelmällä voidaan määrittää atomien sitoutumis- ja elektronitilat. XPS on pintaherkkä tekniikka. Tyypillinen tutkimussyvyys on 3-10 nm ja havaitsemisrajat noin … Lue lisää

Monomeeriset sokerit biomassapohjaisessa liuoksessa

Vapaiden lignoselluloosapohjaisten monosokerien (glukoosi, mannoosi, galaktoosi, ksyloosi, arabinoosi) määritys liuoksesta ionikromatografisesti. Tulokset raportoidaan muodossa mg/ml. Lue lisää

Optisten kirkasteiden (OBA) siirtyminen paperista tai kartongista

EN 648
Tätä testiä käytetään arvioimaan elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvien paperien ja kartonkien sisältämien fluoresoivien valkaisu- tai väriaineiden (OBA) siirtymistä. Testi on … Lue lisää

Rasva- ja hartsihapot vedestä

Hartsihappojen määrittäminen GC-MS-tekniikalla. Mittaus sisältää seuraavien yhdisteiden määrityksen: • Dikloori-9,10-Steariinihappo • Linolihappo • Linoleenihappo • Öljyhappo • Palmitiinihappo • Palmitoleiinihappo • Steariinihappo • Abietiinihappo … Lue lisää

ICP-MS analyysi geologisille näytteille (Kuningasvesi uutto)

ICP-MS Alkuainemääritys geologisille näytteille (kivet, malmi, kaivosnäytteet) kuningasvesi uutolla. Sisältää seuraavat alkuaineet: Ag, Al, As, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Ce, Co, Cr, Cs, Cu, Fe, Ga, Ge, Ge, Hf, In, … Lue lisää

Kokonaissokerien määritys Luff–Schoorl-menetelmällä

Kokonaissokerien pitoisuuden määritys ruoasta ja rehusta Luff–Schoorl-titrausmenetelmällä. Sokeripitoisuus ilmaistaan glukoosina. Lue lisää

Kokonaissiirtymän testaus toistuvalle käytölle – simulantti B (3 % etikkahappo)

EN 1186
Kokonaissiirtymä eli kokonaismigraatio (OML) on kaikkien materiaalista elintarvikesimulanttiin siirtyvien aineiden yhteismäärä. Asetuksen (EU) No 10/2011 mukaan … Lue lisää

Kemiallisten ryhmien tunnistaminen FTIR-spektroskopialla kiinteistä näytteistä

Kemiallisten ryhmien tunnistaminen kiinteäistä aineista FTIR-spektroskopialla. Tulokset toimitetaan raakadatana, spektrinä sekä spektrin vertailuna kirjastoon. Lue lisää

Kokonaissiirtymän testaus toistuvalle käytölle – simulantti D1 (50 % EtOH)

EN 1186
Asetuksen (EU) No 10/2011 mukaan lipofiilisille elintarvikkeille valitaan elintarvikesimulantteja D1 ja D2, jotka pystyvät uuttamaan lipofiilisiä aineita. … Lue lisää

ICP-OES-mittaus metallien tunnistamiseen (Ag, As, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, Li, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Sn, Sr, Tl, V ja Zn)

EPA 200.7, EPA 3050, EPA 6010, …
ICP-OES-mittauspaketti maa-, liete- ja … Lue lisää

Keinotekoisella hiellä käsitellyn tekstiilin värinpitävyys valossa

EN ISO 105-B07
Testi määrittää kaikenlaisten tekstiilien värien kestävyyden keinotekoisen hien ja keinotekoisen päivänvalon yhteisvaikutukselle (D65). Lue lisää

Laktoosittoman tuotteen laktoosipitoisuus

Laktoosittoman tuotteen laktoosipitoisuuden määritys; "laktoositon" väitettä on luvallista käyttää, jos tuotteen laktoosipitoisuus on alle 0,1 grammaa/100 grammaa tuotetta. Entsymaattinen määritys. Lue lisää

Ompeleiden määrä pituus- ja pinta-alayksikköä kohden tekstiileissä

EN 14971
Menetelmä ilmaisee ompeleiden määrän pituus- ja pinta-alayksikköä kohden suurimmalle osalle neulotuista kankaista. Lue lisää

Kiinteän polttoaineen fluoripitoisuus (F)

DIN 51723, EN 15408
Kiinteän polttoaineen fluoripitoisuuden määrittäminen standardin EN 15408 mukaisella menetelmällä. Analyysiin sisältyy näytteen hajotus pyroliittisella käsittelyllä kosteassa happivirtauksessa tai … Lue lisää

Lanta ja komposti – Analyysipaketti 3

Lannan/kompostin vakioanalyysi. Paketti sisältää seuraavat analyysit: • Tilavuuspaino • Kokonaistyppi • Liukoinen typpi • K ja P • Vesiliuokoinen Fosfori • Kosteus • Hehkutushäviö Lantanäytteet tulee ottaa 1–2 viikon kuluessa levityksestä. … Lue lisää

Orgaanisen materiaalin CHNOS-analyysi

Näytteen hiili-, vety-, typpi-, rikki-, ja happipitoisuuden määritys. CHNS-analyysi (”LECO-analyysi”) suoritetaan Dumas -polttomenetelmällä, jossa näyte poltetaan korkeassa lämpötilassa ja komponentit erotetaan kaasukromatografisesti ennen … Lue lisää

Vesiliukoisen kloridin määritys kiinteistä näytteistä yksivaiheisella ravistelutestillä

Vesiliukoisen kloridin määritys kiinteistä matriiseista. Kloridi uutetaan näytteestä vedellä yksivaiheisella ravistelutestillä huoneenlämmössä (20 ±5°C) standardin EN … Lue lisää

Tekstiilikuitujen ja lankojen murtovoima ja venymä murtuessa

EN ISO 2062
Tämä testi ilmaisee tekstiililankojen murtovoiman ja venymän murtuessa ISO 2062 -standardin mukaisesti. Testin aikana langan pidennyksen aste pidetään vakiona. Menetelmä soveltuu … Lue lisää

Kokonaissiirtymän testaus – simulantti D2 (oliiviöljy)

EN 1186
Kokonaissiirtymä eli kokonaismigraatio (OML) on kaikkien materiaalista elintarvikesimulanttiin siirtyvien aineiden yhteismäärä. Asetuksen (EU) No 10/2011 mukaan lipofiilisille elintarvikkeille valitaan … Lue lisää

Ainekohtaisen siirtymän testaus mille tahansa EU:n muoviasetuksen 10/2011 liitteessä I listatulle aineelle

EN 13130-1
Tarjoamme ainekohtaisen migraation testausta lähes kaikille Komission Asetuksen (EU) N:o 10/2011 liitteessä I … Lue lisää

Kokonaissiirtymän testaus – simulantti E (MPPO)

EN 1186
Asetuksen (EU) No 10/2011 mukaan elintarvikesimulantti E valitaan testattaessa mahdollisesti haitallisten aineiden siirtymää kuiviin elintarvikkeisiin. Lue lisää

Ligniininäytteen alkuaineanalyysi

Metallianalyysipaketti ligniininäytteille sisältäen Al, Cd, Co, Pb, Hg, P, Na, Zn, Sb, Ca, Cu, Mg, Mo, K, Ti, As, Cr, Fe, Mn, Ni, Si ja V määrityksen. Analyysi tehdään ICP-laitteistolla. Lue lisää

Veden (H2O) pitoisuus (ppm-taso) maa- ja biokaasussa

Vesipitoisuuden (H2O) määritys ppm-luokassa bio- tai maakaasunäytteestä. Näyte tulee toimittaa kaasusylinterissä, minimissään 5 barin paineessa. Lue lisää

Tekstiilien nyppyyntyminen

EN ISO 12945-2
Määrittää kankaan taipumuksen nukkaantua, nöyhtääntyä ja nyppyyntyä Martindale- tai laatikko-menetelmällä. Lue lisää

Yksittäisten ja kerrattujen lankojen vetokoe solmumenetelmällä

DIN 53842-1
Testi ilmaisee yksittäisten ja kerrattujen lankojen vetolujuuden solmumenetelmällä. Lue lisää

Tekstiilien massahäviön määritys Martindalen kulutustestistä

EN ISO 12947-3
Määrittää menetetyn massan määrän tekstiileille, jotka ovat läpikäyneet Martindale-testin kulumisen vastustuskykylle. Testi soveltuu kaikille päällystämättömille kankaille. Lue lisää

Partikkelien kokojakauman määritys laserdiffraktiolla kiinteistä näytteistä

ISO 13320
Partikkelikokojakauman (PSD) määritys laserdiffraktiolla (LD). Analyysi tehdään kiinteistä näytteistä. Menetelmä soveltuu 0,4–2000 µm kokoisille partikkeleille. … Lue lisää

Tuhkapitoisuuden määritys kiinteistä kierrätyspolttoaineista (EN 15403 tai ISO 21656 )

EN 15403, ISO 21656
Menetelmä kiinteiden kierrätyspolttoaineiden tuhkapitoisuuden määritykseen EN 15403 ja ISO 21656 menetelmillä. Tuhkauslämpötila on … Lue lisää

Raskasmetallien määritys elintarvikkeista, rehusta ja lisäravinteista

EN 15763
Raskasmetallijäämien (Pb, Cd, As, Hg) analyysi ruoka-, rehu- tai lisänäytteestä. Lue lisää

Kasvomaskin hengitysvastus

EN 14683
Akkreditoitu kasvomaskien hengitysvastuksen testaaminen EN 14683 -standardin mukaisesti. Lue lisää

Nanopartikkelien kristallisuus XRD:llä EFSA:n ohjeen mukaisesti

Partikkelien kristallisuuden (kristallinen, amorfinen) määritys XRD:n avulla. Lisäksi määritetään < 500 nm suuruisten partikkelien osuus. Analyysi tehdään EFSA:n ohjeen mukaisesti. XRD-analyysin tekemistä … Lue lisää

Ainekohtainen siirtymä – 1,1,1-trimethylolpropane

EN 13130-1, EN 13130-28
1,1,1-trimetylolipropaanin [CAS 77-99-6; Ref No 13380, 25600, 94960; FCM 141; TMP] ainekohtainen siirtymä muovisesta elintarvikekontaktimateriaalista. Yhdiste on listattu … Lue lisää

Kemiallisesti muokattujen hiilihydraattien substituutioasteen määritys

Kemiallisesti muokattujen hiilihydraattinäytteiden substituutioasteen määritys 31P NMR menetelmällä. Soveltuu mono-, di-, oligo-, ja polysakkarideille. Hinta sisältää näytteenvalmistuksen ja … Lue lisää

Fotokromaattisuuden määritys tekstiileistä

EN ISO 105-B05
Testillä mitataan väriä vaihtavien tekstiilien (fotokromaattiset tekstiilit) värinkestoa valoaltistusta vasten. Lue lisää

Paperin tai kartongin CIE-vaaleus

Menetelmä mittaa paperin tai kartongin vaaleutta CIE D65 päivänvalostandardilla. Mittauksella saadaan tieto näytteen reflektanssista koko näkyvän valon alueella (VIS). Menetelmä ei sovellu värillisille näytteille, joissa on käytetty fluoresoivia … Lue lisää

Cobb–Unger öljyn absorbanssitesti paperille ja kartongille

Cobb–Unger-testillä mitataan paperin tai kartongin öljyabsorptiota. Testistä saatua tulosta voidaan käyttää arvioimaan tuotteen sopivuutta esimerkiksi rasvaisten ruokien pakkaamiseen. Testissä risiiniöljyä … Lue lisää

Ohutkalvonäytteiden GI-XRD

Ohutkalvonäytteiden analysoiminen röntgendiffraktion (GI-XRD) avulla. Lue lisää

Painovärin siirtymän testaus elintarvikesimulantilla E (Tenax) ja analysointi GC-MS:llä

Painovärin siirtymää (nk. set-off-ilmiö) voi tapahtua tulostettujen kuppien, tarrojen, kansien ja pakkauskalvojen vastakkaiselle puolelle, kun pakkausmateriaalia … Lue lisää

Haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC) vedestä

EPA 624, EPA 8015, EPA 8260, …
Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) määritys vedestä GC-MS-tekniikalla. Analyysi määrittää 67 haihtuvaa yhdistettä, mukaan lukien BTEX, DIPE, ETBE, MTBE, TAEE, TAME ja … Lue lisää

Salisiinin määritys uuteaineesta

Salisiinin pitoisuuden määritys biomassasta tai puupohjaisesta uutteesta. Lue lisää

Paperin, kartongin tai sellun emäksisyys

Tätä testiä käytetään paperien ja kartongin alkalivarannon määrittämiseen. Erityisesti papereiden ja kartonkien, jotka sisältävät alkalisia pigmenttejä tai muita alkalisia materiaaleja. Lue lisää

Kationit ultrapuhtaassa vedessä

Menetelmällä määritetään kationien pitoisuus ultrapuhtaasta vedestä käyttäen ionikromatografiaa (IC). Määritettävät kationit: Ammonium (NH4+), Kalsium (Ca2+), Litium (Li+), Magnesium (Mg2+), Kalium (K+) ja Natrium (Na+). Näyte tulee ottaa erityisesti … Lue lisää

EN ISO 1716 - Rakennusmateriaalien lämpöarvo

EN ISO 1716
EN ISO 1716 -testistandardi on rakennusmateriaalien paloluokituksen EN 13501-1 -standardin yhteydessä käytetty luokitusperuste. Testillä määritetään rakennusmateriaalin tai sen komponenttien lämpöarvo … Lue lisää

Partikkelien koon ja muodon määrittäminen kuva-analysaattorilla

Partikkelikokojakauman (PSD) ja partikkelien muodon määritys kuva-analysaattorilla. Kuva-analyysin avulla voidaan karakterisoida mm. kuitumaisten, sauvamaisten ja kristallimaisten partikkelien kokoa ja … Lue lisää

Nestenäytteiden typpipitoisuus Kjeldahl menetelmällä

Typen määrittäminen nestenäytteistä Kjeldahl-menetelmällä. Testi soveltuu erilaisille nestenäytteille, kuten biojalostamoiden prosessiliuoksille ja -vesille, sekä vesinäytteille. Lue lisää

Kokonaissiirtymän testaus – simulantti A, B, D2 (kaikki elintarvikkeet)

EN 1186
Asetuksen (EU) No 10/2011 mukaan kaikentyyppisten elintarvikkeiden kanssa kosketukseen tarkoitetut materiaalit ja tarvikkeet testataan elintarvikesimulanteilla A (10 % etanoli), B … Lue lisää

Tekstiilin antibakteerisuus Agar-menetelmällä

EN ISO 20645
Menetelmällä saadaan tieto tekstiilimateriaalien antibakteerisuudesta. Soveltuu kaikille tekstiileille, joita ei ole käsitelty antibakteerisilla lisäaineilla, jotka reagoivat agarin kanssa. Lue lisää

Perfluorialkyyliyhdisteet (PFAS) vedestä, maasta tai sedimentistä

ISO 21675
PFAS-yhdisteiden määrittäminen vedestä, maaperästä tai sedimentistä. Voit valita joko standardianalyysin (13 yhdistettä) tai laajennetun analyysin (24 yhdistettä) pudotusvalikosta … Lue lisää

Rikkiyhdisteiden analysointi bio- tai maakaasunäytteistä

Rikkiyhdisteiden määritys bio- tai maakaasunäytteistä. Määritettävät yhdisteet: vetysulfidi, karbonyylisulfidi, metaanitioli (metyylimerkaptaani), etaanitioli (ethyylimerkaptaani), 2-metyyli-2-propaanitioli, … Lue lisää

Vesiliuoksen natriumkloraatti (NaClO3), kloraatti (ClO3) ja kloriitti (ClO2)

Liuoksen sisältämän natriumkloraatin, kloraatin ja kloriitin määrittäminen. Näytteen kloraatti ja kloriitti mitataan ionikromatografia (IC) -tekniikalla. NaClO3-pitoisuus lasketaan … Lue lisää

Kvantitatiivinen SEM nanopartikkelianalyysi EFSA:n ohjeen mukaisesti

Tämä analyysi on jatkoa analyysille "Kvalitatiivinen SEM nanopartikkelianalyysi EFSA:n ohjeen mukaisesti". Kvalitatiivinen analyysi määrittää, sisältääkö näyte partikkeleita, joiden koko on < 500 … Lue lisää

Paperin tai kartongin vesiabsorptio Cobb-menetelmällä

Cobb-testi mittaa paperiin tai kartonkiin imeytyvän veden määrän pinta-alaa kohden. Mittauksen kesto voidaan valita tapauskohtaisesti. Mittaus kertoo näytteen pinnan hydrofobisuudesta ja se soveltuu esimerkiksi … Lue lisää

Karotenoidien analyysipaketti

Karotenoidit ovat pigmenttejä, joita esiintyy erilaisissa elintarvikkeissa joko luontaisesti tai tarkoituksellisesti lisättynä esim. elintarvikevärinä. Testipaketti sisältää seuraavien karotenoidien määrityksen: Apokarotenaali (trans-β-apo-8'-karotenaali) … Lue lisää

Hapenläpäisynopeus (OTR) kalvomaisille materiaaleille

ASTM D3985, ASTM F1927, DIN 53380-3, …
Testillä mitataan nopeutta, jolla happi läpäisee kalvomaisen materiaalin. Mittaus tehdään kahdelle rinnakkaiselle näytepalalle samanaikaisesti. … Lue lisää

Etyleenioksidi ruokanäytteistä

Etyleenioksidin ja 2-kloorietanolin määritys ruokanäytteistä. Tulokset raportoidaan etyleenioksidin ja kloorietanolin summana. Lue lisää

Edgewise crush test (ECT) aaltopahville

ECT:tä (Edgewise Crush Test) käytetään aaltopahvin reunan lujuuden mittaamiseen. Testin tuloksena saadaan tieto aaltopahvin reunojen suuntaisesta lujuudesta prosessoinnin ja käytön aikana. Testissä näytettä kuormitetaan reunan suuntaisesti … Lue lisää

Tekstiilien vedenpitävyys

AATCC 127, ISO 811
Tämä mittaus määrittää kankaan vedenpitävyyden hydrostaattisen paineen menetelmällä. Menetelmä on tarkoitettu ensisijaisesti tiheille kankaille. Lue lisää

Hengittyvä pöly huoneilmassa

Mittauksessa määritetään hengittyvän pölyn määrä sisäilmasta käyttämällä näytekeräintä ja pumppua, jotka toimitetaan asiakkaalle tilauksen yhteydessä. Hengitettävällä pölyllä tarkoitetaan hiukkasia, joiden aerodynaaminen halkaisija on <100 µm. … Lue lisää

Paperin tai kartongin rasvankesto tärpättimenetelmällä

TAPPI 454
Tämä testi arvioi elintarvikkeista usein löytyvien rasvojen ja öljyjen tunkeutumista paperi- tai kartonkinäytteeseen antaen arviota tuotteen rasvankestosta. Testin avulla voidaan arvioida ja … Lue lisää

Langan tasaisuusmääritys

Langan tasaisuuden määritys testauslaboratorion sisäisellä menetelmällä. Lue lisää

Kokonaisfluorin määritys muovista

EN 15408
Muovin kokonaisfluoripitoisuuden (F) määritys standardin EN 15408 mod. mukaisesti. Analyysi sisältää happipommihajotuksen sekä ionikromatografisen (IC) mittauksen. Näytteen mahdollinen valmistelu, kuten jauhaminen pienemmiksi … Lue lisää

LA-ICP-MS ohutkalvonäytteille (standardialkuaineet)

Metallipitoisuuksien määritys LA-ICP-MS-tekniikalla. Standardianalyysi sisältää seuraavien alkuaineiden määrityksen: Ca, Cr, Cu, Co, Er, Fe, Ge, Pb, Mn, Mo, Ni, K, Na, Sn, Ti, Ta, Zn, Bi, Au, Sn, V, Sr ja Y. Tulokset … Lue lisää

Aaltopahvipakkauksen laatikkopuristustesti (BCT)

EN 12048
Mittauksella testataan valmiiden, täytettyjen kuljetuspakkausten puristuskestävyyttä. Samalla laitteella suoritetaan myös pinoamiskoe pakkauksille. Lue lisää

Lattiapäällysteiden palokäyttäytyminen (EN ISO 9239-1 )

EN ISO 9239-1
EN ISO 9239-1 palotesti arvioi lattiapäällysteiden kykyä kestää liekkiä ja säteilylämpöä. Menetelmässä mitataan palon leviämistä, savun muodostumista ja alhaisinta palamista ylläpitävää … Lue lisää

Fosetyyli-Al ja fosfonihappo maanäytteestä

Mittaus sisältää seuraavat analyysit: Fosforihappo ja sen suolat fosforihappona ilmaistuna, Fosfonihappo (fosforihappo) ilmaistuna fosetyylinä, Fosetyyli (etyylivetyfosfonaatti), Fosetyyli-Al (fosetyylin, fosfonihapon ja niiden suolojen … Lue lisää

Glykoalkaloidit ruuassa (peruna)

Analyysissä määritetään alfa-kakoniinin ja alfa-solaniinin määrä ruokanäytteissä. Yleensä määritys tehdään perunasta. Jos halutaan määrittää lisäksi muita kuin ylämainittuja glykoalkaloideja, ota yhteyttä Measurlabsin yhteyshenkilöön. Lue lisää

Vaakasuora palotesti muoveille UL 94 mukaisesti

IEC 60695-11-10, UL 94
Tässä testissä vaakasuoraan suunnattu testinäyte altistetaan pienen liekin sytytyslähteelle, jonka nimellislämpöteho on 50 W standardinmukaisen näyte-ilmastoinnin jälkeen. Tällä … Lue lisää

Pystysuora palotesti muoveille 50 W liekillä UL 94 mukaisesti

IEC 60695-11-10, UL 94
Tässä testissä pystysuoraan suunnattu testinäyte altistetaan standardinmukaisen näyte-ilmastoinnin jälkeen pienelle liekille, jonka nimellislämpöteho on 50 W. … Lue lisää

Ainekohtainen siirtymä – tahattomasti lisätyt aineet (NIAS), GC-MS

EN 13130-1
Tahattomasti lisättyjen aineiden (NIAS) analysointi. NIA-yhdisteet ovat kemikaaleja, joita havaitaan elintarvikekontaktimateriaalista tai elintarvikekontaktituotteesta, mutta joita … Lue lisää

Langan sekoittumispiste

Langan sekoittumispisteen määritys testauslaboratorion sisäisellä menetelmällä. Lue lisää

Paperin, kartongin tai sellun vesiuutteen pH

ISO 6588, PN 84/P-50109
Tällä testillä mitataan paperista tai sellusta veteen liukenevien uuteaineiden (kuuma tai kylmä) pH. Uutto suoritetaan ionivaihdetulla vedellä, joten testin tulokset voivat poiketa hieman … Lue lisää

Differentiaalinen pyyhkäisykalorimetria

EN ISO 11357-1
DSC (differential scanning calorimetry) on terminen analyysimenetelmä, jota käytetään mm. siirtymälämpötilojen ja entalpiamuutosten määrittämiseen kiinteille aineille ja nesteille kontrolloidussa … Lue lisää

Langan tekstiilikuidun pituus

Tekstiilikuidun pituuden määritys testauslaboratorion sisäisellä menetelmällä. Lue lisää

EN 1021-1 ja -2: Verhoiltujen istuinten palotestaus

BS 5852, EN 1021-1, EN 1021-2
Standardin EN 1021 osia 1 ja 2 käytetään verhoiltujen istuinten syttymisherkkyyden arvioimiseen. Testipaketti sisältää testit standardin molemmilla osilla; … Lue lisää

Vetokoe jäykille muoveille

ISO 527-2
Vetokoe valetuille, kuten ruiskuvaletuille, muoveille huonelämpötilassa. Testillä määritetään näytteelle voima-siirtymäkäyrä, josta voidaan määrittää mm. vetokimmomoduuli, myötölujuus, myötövenymä, murtolujuus, sekä murtovenymä standardin EN … Lue lisää

Muovin taipumislämpötila (HDT)

ISO 75
Taipumislämpötila (HDT) kertoo muovin muodonmuutoskestävyydestä tietyllä kuormituksella korotetussa lämpötilassa. Se määritellään lämpötilaksi, jossa näytekappale taipuu 0,25 mm kuormituksen alla. Taipumislämpötilasta on hyötyä esimerkiksi … Lue lisää

Sitriniinin määritys

Sitriniinin määritys elintarvikkeesta, rehuista ja lisäravinteista. Komission asetuksessa (EU) 2019/1901 sitriniinin enimmäismääräksi punahiivalla (Monascus purpureus) fermentoituun riisiin perustuvissa ravintolisissä on määritelty 100 µg/kg. Lue lisää

Tekstiilin repäisylujuus

DIN 53354, ISO 13934-1, ISO 13934-2, …
Tekstiilien repäisylujuutta käytetään ilmaisemaan tuotteen mekaanista kestävyyttä. Mittaus ilmaisee vetolujuuden (maksimivoiman), venymän ja murtuman kulumismenetelmän avulla. Tätä … Lue lisää

Liuottimen ICP-MS-metallianalyysi

ICP-MS-tekniikka tarjoaa tietoa metallipitoisuuksista näytteessä. Mittaus sisältää seuraavien alkuaineiden määrityksen: Na, Mg, K, Ca, Li, Be, B, Al, Si, P, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Ga, As, Se , Rb, Sr, Zr, Nb, Mo, Ag, Cd, In, Sn, Sb, Te, … Lue lisää

Pintojen skriinaus SEM-kuvantamisella

Tässä analyysissa näytteestä skriinataan SEM-laitteella laajempi alue tarkempaa tutkimusta edellyttävän alueen löytämiseksi. Tarkoituksena on yleensä löytää kohta tai kohtia, joissa esiintyy naarmuja tai epäpuhtauksia. Tällaisten kohtien … Lue lisää

Paperin tai kartongin kitkakerroin

TAPPI 503, TAPPI 542, TAPPI 815
Tällä testillä voidaan mitata useimpien pakkausmateriaalien staattinen kitkakerroin. Testistandardi valitaan asiakkaan pyynnöstä ja tuotteen loppukäyttösovelluksista riippuen. Lue lisää

Tekstiilien öljynvastustuskyky

EN ISO 14419
Tätä testiä käytetään osoittamaan tekstiilin öljytahrojen vastustuskyky, tarkemmin sanottuna sen kyky vastustaa hiilivedyillä kastumista. Tässä testissä käytetään nestemäisten hiilivetyjen sarjaa, johon valituilla hiilivedyillä on … Lue lisää

Tekstiilien mittamuutos kemiallisen pesun jälkeen

EN ISO 3175-1, EN ISO 3759
Tällä kahden standardin yhdistelmään perustuvalla analyysilla voidaan määrittää tekstiilien mittamuutoksia kuivapesussa. Testin tulokset ilmoitetaan prosentteina, … Lue lisää

Langan kiertymä

EN ISO 2061
Tämä testi määrittää suoran laskennan menetelmällä langan kiertymän suunnan, kiertymän määrän kierroksissa pituusyksikköä kohden sekä langan pituuden muutoksen auki kierrettäessä. Menetelmää ei voida soveltaa langoille, jotka venyvät yli 0,5 % jännityksen … Lue lisää

Tekstiilien vedenimukyky (pisaratesti)

Testillä määritetään tekstiilien ja kankaiden vedenimukyky pisaratestin avulla. Analyysissä pisara vettä asetetaan näytteen päälle ja samalla mitataan aika, joka vaaditaan pisaran täydelliseen imeytymiseen kankaaseen. Lue lisää

Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) screening-analyysi maa- tai biokaasusta

Haihtuvien orgaanisten aineiden analyysi bio- ja maakaasuista. Sisältää seuraavat yhdisteluokat: siloksaanit, terpeenit, ketonit, furaanit, ja hiilivedyt (C6–C14). … Lue lisää

Torajyväsienen alkaloidien määritys

Torajyväsienen (Claviceps purpurea) tuottamien alkaloidien (ergometriini, ergotamiini, ergosiini, ergokristiini, ergokriptiini, ergokorniini sekä vastaavat -iniiniepimeerit) analyysi elintarvikkeista tai lisäravinteista. EU-määräysten mukaisesti … Lue lisää

TXRF-mittaus

TXRF-menetelmällä voidaan määrittää näytteen pinnan alkuainekoostumus. Mittausta käytetään usein häviävän pienten epäpuhtauksien tunnistamiseen eri puolilta ohutkalvoa tai piikiekkoa. Määritysraja: 109 – 1011 at/cm2 Syvyysresoluutio: n. 3-9 nm (materiaalista riippuen) Lue lisää

Hiilen, vedyn, typen ja rikin määritys kiinteistä kierrätyspolttoaineista

ISO 21663
Menetelmällä määritetään hiilen, vedyn, typen ja rikin määrä kiinteistä kierrätyspolttoaineista. Soveltuu näytteille, joissa C > 0,1 %, N > 0,1 %, H > 0,1 % and S > 0,05 % … Lue lisää

Rakennusmateriaalien paloluokitus (EN 13501-1)

EN 13501-1
Rakennusmateriaalien paloluokitus tehdään yleensä eurooppalaisen luokitusstandardin EN 13501-1 mukaisesti. Measurlabs tarjoaa kokonaisvaltaiset testit, alustavat testit ja luokitukset standardin mukaisesti. … Lue lisää

ICP-OES raskasmetallit maaperästä, lietteestä tai sedimentistä (As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Sb, V, Zn)

EPA 200.7, EPA 3050, EPA 6010, …
ICP-OES-mittauspaketti maa-, liete- tai sedimenttinäytteille. Määritys … Lue lisää

RBS-mittaus (pikatoimitus)

Alkuainesuhteiden määritys RBS-menetelmällä (Rutherfordin takaisinsirontaspektrometria). Menetelmällä voidaan määrittää myös syvyysprofiili näytteen pinnasta. RBS soveltuu mm. ohutkalvoille, pinnoitteille ja puolijohteille. Tämä tuote on RBS-mittaus … Lue lisää

Tuntemattoman näytteen tunnistaminen

Measurlabs tarjoaa räätälöityjä analyysipaketteja tuntemattoman näytteen tunnistamiseen. Asiantuntijamme valmistelee analyysiehdotuksen asiakkaan informaation pohjalta. Analyyseillä pyritään tunnistamaan näytteen sisältämät yhdisteet sekä näiden … Lue lisää

Polysyklisten aromaattisten hiilivetyjen (PAH) analyysi kankaista ja kiinteistä materiaaleista

GC-MS-menetelmällä määritetään 16 PAH-yhdistettä, jotka Yhdysvaltain ympäristönsuojeluvirasto (US EPA) on määrittänyt korkean prioriteetin epäpuhtauksiksi. … Lue lisää

13C NMR-spektroskopia

13C NMR-spektroskopia näytteille, jotka voidaan liuottaa deuteroituihin liuottimiin. Hinnat sisältävät näytteen valmistelun, deuteroidun liuottimen (D2O, DMSO-d tai CDCl3), NMR-putken, mittauksen ja datan käsittelyn. Tulokset toimitetaan kuvamuodossa. Lisätietoja … Lue lisää

Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) tunnistaminen biokaasunäytteestä

Analyysillä voidaan määrittää helposti haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) määrä biokaasunäytteistä. Tyypillisesti havaittavien VOC-yhdisteiden kiehusmispiste on 60-280 °C. Näytteet … Lue lisää

TEM-kuvantaminen + EDX

Näytteen kuvaaminen läpivalaisuelektronimikroskoopilla (TEM). Lisäksi näytteen alkuainekoostumus tunnistetaan energiadispersiivisellä röntgenspektroskopialla (EDX). Tyypillisesti näytteestä otetaan useita kuvia eri suurennoksilla edustavan otoksen saamiseksi. Lue lisää

XRF-analyysi (Si, Al, Ca, Ti, P, Mn, Cr ja C) piiraudalle (SiFe)

Röntgenfluoresenssi mittaus piiraudalle (SiFe). Analyysi sisältää seuraavien alkuaineiden määrittämisen: Si, Al, Ca, Ti, P, Mn, Cr ja C. Mitattujen alkuaineiden tulokset esitetään raportilla … Lue lisää

Paperin tai kartongin värimääritys

ISO 5631-1, ISO 5631-2
Tämä menetelmä mahdollistaa paperin ja kartongin värin mittaamisen diffuusiheijastus-menetelmällä, jolloin vältetään peilikiiltoilmiö. Testi ei sovellu värillisille papereille tai kartongeille, jotka … Lue lisää

Steriiliystesti: Aerobiset ja anaerobiset bakteerit ja sienet (ISO 11737-2)

ISO 11737-2
Steriiliystesti määrittää mikrobien kasvun tuotteessa sen jälkeen, kun tuote on sterilisoitu. ISO 11737-2 on yhdenmukaistettu eli harmonisoitu standardi … Lue lisää

Aaltopahvista valmistetun pakkauksen iskulujuus sivuttaissuuntaisella iskutestillä

Tätä testiä voidaan käyttää pystysuoran iskutestin vaikutuksen määrittämiseen, kun isku kohdistuu täytetyn kuljetuspakkauksen vaakasuoraan reunaan. Pakkaus asetetaan vaunun … Lue lisää

Tekstiilikuitujen ja lankojen filamenttien määrä

Tekstiilikuitujen ja lankojen filamenttien määrä määritetään tekstiilinäytteistä testauslaboratorion sisäisellä menetelmällä. Lue lisää

Kasvomaskien mikrobiologinen puhtaus

EN 14683, ISO 11737-1
Akkreditoitu kasvomaskin mikrobiologisen puhtaiden testaaminen EN 14683 -standardin mukaisesti. Tulokset pitävät sisällään aerobiset bakteerit, hiivat ja homeet. Elävien mikrobien määrä raportoidaan … Lue lisää

Deoksinivalenolin määritys

Deoksinivalenolin (DON) määritys elintarvikkeista, rehusta tai lisäravinteista. DON on tiettyjen Fusarium-sienten tuottama mykotoksiini. EU-lainsäädännön mukaisesti DON-pitoisuutta tulisi testata mm. seuraavista tuotteista: Prosessoimattomat viljatuotteet, … Lue lisää

IMO 2010 FTPC Part 7 – Riippuvien tekstiilien ja kalvojen syttyvyys

IMO FTP Code 2010 Part 7
IMO 2010 FTP Part 7 -koodin mukaisella testauksella arvioidaan riippuvien tekstiilien ja kalvojen soveltuvuutta laivakäyttöön. Testituloksia voidaan … Lue lisää

Kankaan leveys ja pituus

EN 1773
Testausmenetelmä tekstiilien ja kankaiden leveyden ja pituuden määrittämiseen. Lue lisää

Paloluokitus: syttyvyys pienestä liekistä (EN ISO 11925-2)

EN ISO 11925-2
Tämä testimenetelmä mittaa rakennustuotteiden syttyvyyttä, kun ne altistetaan pienelle liekille. Testin päätarkoituksena on luokitella rakennustuotteita Euroclass-luokkiin B, Bfl, BL, … Lue lisää

Tekstiilin värinpitävyys valossa standardin EN ISO-B02 mukaisesti, standardin 7. osaan asti.

EN ISO 105-B02
Tämä testi määrittää kaikenlaisten tekstiilien värin kestävyyden keinotekoiselle luonnonvalolle (D65) standardin 7 osioon asti. Lue lisää

Alkuaineiden (Cd, Al, Hg, Pb) määritys kylmävesiuutteesta

EN 12497, EN 12498, EN 645
Testillä mitataan raskasmetallien ja alumiinin siirtymä kylmään veteen elintarvikekontaktiin tarkoitetusta pahvista tai paperista. Menetelmä soveltuu mm. … Lue lisää

Maa- tai biokaasun analysointi ASTM D1945, ASTM D1946 tai ASTM D3588 mukaisesti

ASTM D1945, ASTM D1946, ASTM D3588
Lämpöarvon sekä CH4, CO2, O2, N2, H2 ja C2–C5 alkaanien määritys maa- ja biokaasunäytteistä … Lue lisää

Bioperäisen hiilen määrittäminen dieselistä ja biopolttoaineista ASTM D6866 mukaisesti

ASTM D6866
Nestemäisen biopolttoaineen bioperäisen hiilen määrän selvittäminen standardin ASTM D6866 mukaisella menetelmällä. Analyysi määrittää, kuinka suuri … Lue lisää

Lipidiuutteen, rasvan tai öljyn rasvahappoprofiili

EN ISO 12966-1, EN ISO 12966-4, EN ISO 15304
Lipidien raakauuton, rasvojen tai öljyjen rasvahappoprofiilin määritys GC-MS:llä tai GC-FID:llä. Mittaukseen sisältyy seuraavien … Lue lisää

Kontaktikulman määritys

Kontaktikulman määritys yhdellä nesteellä. Periaatteessa mitä tahansa nestettä voidaan käyttää, jos pinta on soveltuva nesteelle ja nesteen pintajännitys tunnetaan. Lue lisää

Paperin tai kartongin mittapysyvyys veteen upotettaessa

PN 85/P-50157, PN 92/P-50158
Tällä testillä mitataan paperinäytteessä tapahtuvat mittamuutokset vesiupotuksen jälkeen. Mittaus tehdään kone- ja poikkisuunnassa, ja syntyneitä mittamuutoksia … Lue lisää

Maa- ja biokaasun koostumus

CH4 (metaani), CO2 (hiilidioksidi), O2 (happi), N2 (typpi), H2 (vety) ja H2S (rikkivety) ja H2O (vesi) kvantitointi maa- ja biokaasunäytteistä kaasukromatografialla. Mahdollisuuten analysoida myös siloksaaneja (heksametyylisyklotrisiloksaani (D3), … Lue lisää

Tropaanialkaloidit

Antikolinergisten tropaanialkaloidien analyysi elintarvikkeista ja lisäravinteista. Testipaketti sisältää seuraavat parametrit: Atropiini ((-)-hyoskyamiinin ja (+)-hyoskyamiinin raseeminen seos) [CAS: 101-31-5/51-55-8], Skopolamiini [CAS: 138-12-5], Atropiinin ja … Lue lisää

Termogravimetrinen analyysi (TGA)

TGA on analyysimenetelmä, jossa näytettä kuumennetaan halutulla nopeudella tai pidetään kontrolloidussa lämpötilassa samalla, kun sen massaa punnitaan erittäin tarkalla vaa'alla. TGA:n avulla voidaan saada tietoa muun muassa näytteen … Lue lisää

Valmisaterian säilyvyystestaus

Kolmen pisteen säilyvyystesti sisältää seuraavat mikrobiologiset analyysit: • Aerobiset mikro-organismit 30 °C • Enterobakteerit • Bacillus Cereus (alustava) • Hiivat ja homeet Analyysit suoritetaan arvioidun säilyvyysajan alussa, keskellä ja lopussa. … Lue lisää

Paperin tai kartongin RCT (ring crush test)

Tällä testillä arvioidaan paperin ja kartongin puristuslujuutta rengasmenetelmällä. Testi on erityisen hyödyllinen, kun arvioidaan kuitulevystä valmistettujen kuljetuskonttien soveltuvuutta tehtäväänsä. Lue lisää

Kankaan pinnan resistiivisyys

EN 1149-1
Kankaan pinnan resistiivisyyden testaus standardinmukaisesti materiaaleille, joita käytetään elektrostaattisilta sytytyspurkauksilta suojautumiseen. Lue lisää

Lanta ja komposti – Analyysipaketti 1

Lannan tai kompostin perusanalyysipaketti sisältää seuraavat analyysit: • Tilavuuspaino • Kuiva-aine • Kokonaistyppi • Liukoinen typpi • P ja K Lantanäytteet tulee ottaa 1–2 viikon kuluessa levityksestä. Kompostit voidaan testata 1-2 kuukautta … Lue lisää

Kertakäyttöiset muoviset elintarvikekontaktimateriaalit (FCM) – yleinen vaatimustenmukaisuuden testipaketti (EU)

EN 1186, EN 13130-1, ISO 13302
Testipaketti sisältää yleisimmät testit, joita kertakäyttöisille … Lue lisää

Paperin tai kartongin sidoslujuus (Scott bond)

TAPPI 541
Scott bond -menetelmällä mitataan paperin tai kartongin sidoslujuutta eli sitä, miten paljon energiaa materiaalin rakenteen hajottaminen vaatii. Testi suoritetaan kohdistamalla näytekappaleeseen heiluri-isku … Lue lisää

Yksittäisten ja kerrattujen lankojen silmukkatesti

DIN 53843-1
Testi ilmaisee yksittäisten ja kerrattujen lankojen vetolujuuden silmukkamenetelmällä. Lue lisää

ICP-OES metallit jäte- ja rakennusmateriaaleista (Al, B, Bi, Ca, K, Mg, Na, S, Se, Si, Te, Ti, Zr)

EPA 200.7, EPA 3050, EPA 6010, …
Jäte- ja rakennusmateriaalien metallipitoisuuksien Al, B, Bi, Ca, K, Mg, Na, S, Se, Si, … Lue lisää

Mikromuovien analysointi vedestä tai maasta (µRaman)

Mikromuovien määritys vesi- tai maanäytteistä Raman-spektroskopialla. Analyysin tuloksena saadaan erityyppiset polymeerit koon mukaan lajiteltuina, esimerkiksi: 1–10 µm, 10–100 µm ja 100–1000 µm. Lue lisää

Paperin tai kartongin keltaisuus

DIN 6167
Lämpötilan, kemiallisten reaktioiden ja säteilyn vaikutuksesta valkoisista tai värittömistä materiaaleista kuten taidemateriaaleista, paperista tai maaleista voi tulla keltaisia. Keltaisuusluku ilmaisee näytteen keltaisuuden arvon … Lue lisää

Ainekohtainen siirtymä – tahattomasti lisätyt aineet (NIAS), LC-QTOF-MS

EN 13130-1
Tahattomasti lisättyjen aineiden (NIAS) analysointi. NIAS-termillä tarkoitetaan kemikaaleja, joita havaitaan elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin tulevista tuotteista tai … Lue lisää

Sokerianalyysi (fruktoosi, glukoosi, sakkaroosi, maltoosi, laktoosi)

Elintarvike- tai rehunäytteen sokereiden analyysipaketti HPLC-RID:llä. Lue lisää

Glukosinolaatit (kokonaispitoisuus)

Glukosinolaattien kokonaispitoisuuden määritys UV-spektrofotometrisellä menetelmällä, joka on suunniteltu rapsille, rypsille tai muille vastaaville materiaaleille. Lue lisää

Ftalaattien analyysipaketti (laajennettu analyysi)

Laajennettu analyysipaketti ftalaateille eri matriiseista GC-MS-tekniikalla. Analyysi sisältää seuraavat yhdisteet: Yhdiste Lyhenne CAS-numero Dibutyyliftalaatti DBP 84-74-2 Di-isobutyyliftalaatti DIBP 84-69-5 … Lue lisää

Kankaan neliömassa

EN 12127
Testausmenetelmä tekstiilien ja kankaiden massan määrittämiseen pinta-alan yksikköä kohden pieniä näytteitä käyttämällä. Lue lisää

Tekstiilien valonläpäisyn estokyky (AATCC 203)

AATCC TM203
Menetelmä mittaa tekstiilien (tyypillisesti verhojen) valonestokykyä niiden läpi kulkevaa valoa vastaan ​​standardin AATCC 203 mukaisesti. Testi suoritetaan spektrofotometrisellä mittauslaitteella, joka … Lue lisää

Metallin vetokoe

EN ISO 6892-1
Metallien vetokokeella määritetään materiaalin lujuusominaisuuksia, kuten vetolujuus, myötölujuus ja kimmomoduuli. Mittaus suoritetaan huoneenlämmössä. Lue lisää

Elintarvikkeen tai rehun rasvahappoprofiili rajoitetusta näytemäärästä (20mg)

Rasvahappoprofiili rajoitetusta näytemäärästä (≥ 20 mg) ruokaa tai rehua (sis. rasvan uuton). Lue lisää

BPSG-analyysi

Boorin (B) ja fosforin (P) akkreditoitu määritys BPSG-kiekoista. Lue lisää

Pyrrolitsidiinialkaloidien määritys

Pyrrolitsidiinialkaloidit ovat luonnossa esiintyviä aineita, joita eri kasvit tuottavat puolustusmekanismina kasvinsyöjiä vastaan. EFSA:n elintarvikeketjun epäpuhtauksia käsittelevä tiedelautakunta (CONTAM-paneeli) on todennut, että … Lue lisää

Lelujen turvallisuus - Mekaaniset ja fyysiset ominaisuudet (yli 36 kuukauden ikäisille lapsille))

EN 71-1
Lelujen fyysisten ja mekaanisten ominaisuuksien testaus, mm. tukehtumisvaaraan, teräviin reunoihin tai irtoaviin ​​osiin liittyen. Lue lisää

Akryyliamidin määritys

ISO 18862
Akryyliamidi on kemikaali, jota muodostuu luonnollisesti tärkkelyspitoisissa elintarvikkeissa korkeassa lämpötilassa tapahtuvan kypsennyksen aikana, mukaan lukien paistettaessa ja paahdettaessa. Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSA) … Lue lisää

Anionit ultrapuhtaassa vedessä

Menetelmällä määritetään anionien pitoisuus ultrapuhtaasta vedestä käyttäen ionikromatografiaa (IC). Määritettävät anionit: bromidi (Br-), kloridi (Cl-), fluoridi (F-), nitraatti (NO3-), nitriitti(NO2-), fosfaatti (PO43-) ja sulfaatti (SO42-). Näyte … Lue lisää

UV-Vis transmittanssi/reflektanssi

Mittauksessa määritetään näytteen transmittanssi tai reflektanssi, joiden avulla voidaan laskea absorbanssi. Aallonpituusspektri mittauksessa on 210 - 380 nm UV-säitelylle ja 380 - 780 nm näkyvälle valolle. Näytteeksi sopivat läpinäkyvät sekä … Lue lisää

Uudelleenkäytettävien tuotteiden mikroaaltouunin kestävyys

EN 15284
Testillä määritetään keraamisten, lasisten ja muovisten tuotteiden ja astioiden mikroaaltolämmityksen kestävyys. Testi soveltuu tuotteille, joita on tarkoitus käyttää useita kertoja … Lue lisää

Muovikalvon kitkakerroin

ISO 8295/4
Menetelmällä mitataan alku- ja liukumiskitkakertoimet muovikalvoista, kun niitä liutetaan saman tai toisen materiaalin yli. Tulosta voidaan käyttää esimerksi laadunvarmistukseen. Mittaus sisältää neljä rinnakkaismittausta per näyte. Lue lisää

Kokonaissiirtymän testaus toistuvalle käytölle – simulantti A (10 % EtOH)

EN 1186
Kokonaissiirtymä eli kokonaismigraatio (OM) on kaikkien materiaalista elintarvikesimulanttiin siirtyvien aineiden yhteismäärä. Tällä testillä mitataan kokonaissiirtymää … Lue lisää

Kiinteän kierrätyspolttoaineen kokonaiskosteus

CEN/TS 15414-1
Menetelmällä määritetään kiinteän kierrätyspolttoaineen kokonaiskosteus kuivaamalla näyte uunissa. Soveltuu kaikille kiinteille polttoaineille. Uunissa haihtuviin yhdisteisiin voi lukeutua … Lue lisää

Etanolin testaus EN 15376 mukaisesti

Analyysi sisältää kaikki standardissa EN 15376 mainitut testit. Testiä käytetään etanolille, jota käytetään bensiinin sekoituskomponenttina. Lue lisää

Ultraääneen perustuva ohutkalvoanalyysi

Näytettä vahingoittamaton mittaus, jossa noin pikosekunnin mittainen ultraäänipulssi läpäisee ohutkalvon tai nanorakenteen ja antaa tietoa mm. kalvon paksuudesta, halkeamista ja delaminoitumisesta. Lue lisää

Muovin iskulujuus (Charpy- ja Izod-menetelmät)

DIN 53435, EN ISO 180, ISO 179
Iskunkestävyys voidaan mitata jäykistä muoveista Charpy- tai Izod-menetelmillä. Näissä testeissä näytekappaleen hajottamiseksi käytetään heiluria. Testit voidaan tehdä … Lue lisää

Muovin Vicat-pehmenemispiste

ISO 306
Vicat-pehmenemispiste on lämpötila, jossa tylppä neula lävistää näytteen 1 mm syvyyteen tietyllä kuormituksella. Testissä 10 tai 50 newtonin kuorma asetetaan neulalle. Näyte asetetaan öljyhauteeseen, jonka lämpötilaa nostetaan 50 °C/h tai 120 … Lue lisää

Tekstiilin värinpitävyys pesussa

EN ISO 105-C06, EN ISO 105-C08, EN ISO 105-C09, …
Tällä testillä mitataan tekstiilien värinpitävyyttä pesua vasten. Lue lisää

Optinen profilometria

Pinnan karheuden tai reunan terävyyden määritys optisella profilometrillä. Lue lisää

ICP-SFMS metallit nestemäisistä kemikaaleista

ICP-SFMS-mittauspaketti nestemäisille kemikaaleille. Määritys sisältää seuraavien alkuaineiden mittaamisen korkean resoluution ICP-tekniikalla (ICP-SFMS): Al, As, B, Ba, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, K, Mg, Mn, Mo , Na, Ni, P, Pb, S, … Lue lisää

Paperin ja pahvin neliöpaino

EN ISO 536
Paperin, kartongin ja pahvin neliömassan määritys. Lue lisää

Pelkistävien sokerien määritys Luff–Schroorl-menetelmällä

Pelkistävien sokerien pitoisuuden määritys ruoasta tai rehusta Luff–Schroorl-titrausmenetelmällä. Lue lisää

Yksittäisen alkuaineen analyysi

EN ISO 17852
Yhden alkuaineen analysointi (esim. Al, Ca, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Na, Ni, Zn, jne.). Näytematriisista tulee aina sopia etukäteen. Matriisi saattaa vaikuttaa analyysin hintaan. Lue lisää

Enterobakteerit

EN ISO 21528-2
Horisontaalinen menetelmä enterobakteerien toteamiseksi (EN ISO 21528). Mikrobiologisissa analyyseissä laskutetaan tilauskohtainen näytteenkäsittelymaksu (39 € per tilaus). Lue lisää

Ravintolisän analyysipaketti (perustaso)

EN 15763
Ravintolisän laatuanalyysi, joka sisältää seuraavat määritykset: Raskasmetallit (As, Cd, Hg, Pb), Aerobiset mikrobit, E. coli, Salmonella, Koliformiset bakteerit, S. aureus, Hiivat ja homeet. Tarvittaessa testipakettiin … Lue lisää

Biologisen yhteensopivuuden testaus ISO 10993 -standardien mukaisesti

ISO 10993-1
Lääkinnällisten laitteiden biologista yhteensopivuutta arvioidaan yleisesti kansainvälisten ISO 10993 -standardien perusteella. Tarvittavat testit valikoituvat lääkinnällisen … Lue lisää

Tekstiilien pysyvän taivutuksen lujuus fleksometrimenetelmällä

EN ISO 32100
Tätä testiä käytetään kumi- tai muovipinnoitettujen tekstiilien taivutusjäykkyyden määrittämiseen. Testissä määritetään visuaalisella tarkastelulla tekstiilin ulkonäön muutos … Lue lisää

Aistinvarainen arviointi – hajun ja maun siirtymä (DIN 10955)

DIN 10955
Virhehajun ja -maun arviointi aistinvaraisesti ruokakontaktimateriaaleille, jotka on tarkoitettu suoraan kosketukseen elintavikkeiden kanssa. Testi suoritetaan standardin DIN 10955 … Lue lisää

Kumin hankaustesti

ISO 4649
Kumin hankaustestillä mitataan materiaalin tilavuushäviötä, joka johtuu hankaavasta vaikutuksesta, kun testikappaletta hierotaan tietyn luokan hioma-arkin päällä. Tämä mittaus käsittää ISO 4649 -standardin A-osan ei-pyörivälle kappaleelle. Menetelmä … Lue lisää

PAH-analyysi asfaltista

EN 15527, EN 17322, EPA 8082A, …
PAH yhdisteiden määrittäminen asfalttinäytteistä GC-MS-tekniikalla. Analyysi sisältää seuraavien yhdisteiden määrittämisen: naftaleeni [CAS: 91-20-3], asenaftyleeni [CAS: 208-96-8], asenafteeni [CAS: … Lue lisää

Tekstiilien vedenimunopeus

DIN 53924
Tässä menetelmässä käytetään nousevan korkeuden metodia tekstiilien veden imunopeuden määritykseen. Lue lisää

Bioperäisen hiilen määrittäminen ASTM D6866 -standardin mukaisesti

ASTM D6866
Analyysi auttaa määrittämään, kuinka suuri osa näytemateriaalin sisältämästä hiilestä on peräisin uusiutuvista lähteistä. Menetelmään kuuluu tarvittaessa epäorgaanisen hiilen … Lue lisää

Lastenhoitotarvikkeet – Juomavälineet – Fysikaaliset ja mekaaniset ominaisuudet (EN 14350)

0–48 kuukauden ikäisille lapsille tarkoitettujen juomavälineiden mekaanisten ja fysikaalisten ominaisuuksien ja turvallisuuden testaus standardin EN 14350 … Lue lisää

Teksturoidun langan kutistuminen kylmässä vedessä

Langan kutistumisen määritys kylmässä vedessä testauslaboratorion sisäisellä menetelmällä. Lue lisää

Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) määritys materiaaleista

Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) määritys kiinteistä tai nestemäisistä näytteistä. Mittaus suoritetaan sulkemalla tutkittava näyte kammioon, jonka läpi johdetaan typpeä. Näytteestä vapautuvat … Lue lisää

Tekstiilien mittamuutos silityksen jälkeen

DIN 53894-1, EN ISO 3759
Testi on yhdistelmä kahta standardia, joita käytetään yhdessä määrittämään tekstiilien tai vaatteiden mittamuutoksia silityksen jälkeen. Tulokset ilmaistaan ​​prosentteina (%) joko … Lue lisää

Mikromuovit py-GC/MS -menetelmällä maaperä-, sedimentti- ja lietenäytteistä

Analyysissä määritetään kymmenen yleisen muovityypin (PE, PP, PS, ABS, PVC, PET, PC, PMMA, PA66) pitoisuus pyrolyysi-GC/MS menetelmällä. Menetelmässä mikromuovit suodatetaan näytteestä ja … Lue lisää

TEM-kuvantaminen

Näytteen kuvaaminen läpivalaisuelektronimikroskoopilla (TEM). Tyypillisesti näytteestä otetaan useita kuvia eri suurennoksilla edustavan otoksen saamiseksi. Lue lisää

Ohutkalvonäytteiden GI-XRD + XRR

Ohutkalvonäytteiden röntgendiffraktio (GI-XRD) + röntgenheijastavuus (XRR). Tuloksena saadaan kalvojen tiheys (g/cm3), paksuus (nm) ja karheus (nm). XRR-paksuusmittausta varten kalvon paksuuden tulisi olla alle 100 nm ja ainakin yhtä suuruusluokkaa … Lue lisää

Tekstiilien antiseptinen vastustuskyky

Tekstiilien antiseptisen vastustuskyvyn määritys testauslaboratorion sisäisellä menetelmällä. Lue lisää

Heterotrofinen pesäkeluku (22 °C)

EN ISO 6222
Heterotrofisten pesäkeluvun määritys vesinäytteistä standardimenetelmän EN ISO 6222 mukaisesti. Analyysin tulokset esitetään yksikössä pmy/ml. Lue lisää

Allergeenit - gluteeni ja gliadiini

Allergeenien gluteenin ja gliadiinin määritys elintarvikkeesta, eläinrehusta tai lisäravinteesta entsyymi-immunosorbenttimäärityksellä (ELISA) Lue lisää

Kokonaissiirtymän testaus toistuvalle käytölle – simulantti C (20 % EtOH)

EN 1186
Mittaus soveltuu kokonaissiirtymän testaamiseen sellaisista elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin tulevista muovisista materiaaleista, joita käytetään toistuvasti simulantilla C … Lue lisää

Paperin tai kartongin valonkestävyys

EN ISO 105-B02, ISO 12040
Tällä testillä voidaan määrittää keinotekoisen päivänvalon vaikutus paperin tai kartongin väriin. Testillä voidaan esimerkiksi tutkia tuotteessa olevien väriaineiden valonkestoa. Lue lisää

Paperin tai kartongin bulkki

Bulkilla tarkoitetaan paperin tai kartongin paperin paksuuden suhdetta painoon. Bulkki ilmoitetaan yleensä yksikössä g/m. Lue lisää

Tiheysmääritys muoveille ja polymeereille

ISO 1183-1
Tiheysmääritys kiinteille muoveille ja polymeereille immersiomenetelmällä. Menetelmä soveltuu muovigranulaateille ja valmiiksi muovatuille muovi- tai polymeerinäytteille, jotka voidaan leikata laboratoriossa sopivaan … Lue lisää

Lääkeainejäämien testaus seksuaalista kykyä edistävistä lisäravinteista (Amazon-verkkokaupan laadunvalvonta)

Amazon edellyttää, että seksuaalista kykyä edistävien lisäravinteiden valmistajien on toimitettava vuosittain analyysitodistus … Lue lisää

Pystysuoran palon eteneminen UN/ECE R118 annex 8 mukaisesti

ECE R118
Ajoneuvoissa ja linja-autoissa käytettäviksi suunniteltujen pystysuoraan asennettujen tuotteiden palamisnopeus on testattava UN/ECE R118 asetuksen 8. liitteen mukaisesti. Measurlabs tarjoaa tämän … Lue lisää

AFM - pinnankarheuden määrittäminen

Analyysissa näytteen pinnankarheus (RMS) määritetään atomivoimamikroskoopilla (AFM). Hintaan kuuluu mittaus kolmesta pisteestä. Mittausalueena käytetään 5 x 5 mikrometriä, ellei toisin sovita. Testiraportti sisältää RMS-arvon lisäksi 2D kuvan, 3D … Lue lisää

Kokonaissiirtymän testaus – simulantti D1 (50 % EtOH)

EN 1186
Asetuksen (EU) No 10/2011 mukaan lipofiilisille elintarvikkeille valitaan migraatiotestauksessa elintarvikesimulantteja D1 ja D2, jotka pystyvät uuttamaan lipofiilisiä aineita. Elintarvikesimulanttia D1 … Lue lisää

Ainekohtainen siirtymä – 1,3-butadieeni

EN 13130-1, EN 13130-15
1,3-butadieenin [CAS 106-99-0; Ref No 13630; FCM 223] ainekohtainen siirtymä muovisesta elintarvikekontaktimateriaalista. Yhdiste on listattu FCM-tunnistenumerolla 223 komission asetuksen (EU) … Lue lisää

Allergeenien määritys ELISA-menetelmällä

Allergeenien määritys elintarvikkeesta, rehusta tai lisäravinteesta entsyymi-immunosorbenttimäärityksellä (ELISA): Maapähkinä, Soijaproteiini, Gliadiini / gluteeni, Kaseiini, Cashew, Munanvalkuainen, Kalastaa, Hasselpähkinä, Äyriäiset, … Lue lisää

Salisyylihapon määritys uuteaineesta

Salisyylihapon määritys biomassa- tai puupohjaisesta uutteesta. Lue lisää

Puun tai sellun alkuaineanalyysi

EPA 6020B
Jauhemaisen puu- tai sellunäytteen alkuaineanalyysi, jossa mitataan näytteestä alkuaineiden S, Na, K, Ca, Fe, Cu, Mg, Mn, Si ja P määrä. Näytteen esikäsitettelynä on mikroaaltohajotus HF + HNO3 + HCl -liuoksessa. Alkuaineet … Lue lisää

Keinotekoinen säänkesto - Fluoresoiva UV-kammio

ASTM G154
1000 tuntia altistusta QUV-kiihdytetyssä keinotekoisessa säässä, mukaan lukien L* a* b* värikoordinaattien mittaus ja ΔE*ab laskenta Lue lisää

Metallit kiinteistä kemikaaleista (Co, Si, P, S, B, Na)

Alkuaineiden (Co, Si, P, S, B ja Na) pitoisuuden määritys kiinteistä teollisuuskemikaaleista. Tämä menetelmä sopii esimerkiksi CoNO3-kemikaalin analysointiin. Tuloksena saadaan pitoisuus pääkomponentille (Co) sekä … Lue lisää

XPS-spektrin piikkien dekonvoluutio - alkuaineiden sidostilat

XPS on pintaherkkä tekniikka, jolla voidaan määrittää näytteen alkuainekoostumus ja alkuaineiden kemialliset sidostilat. Mittaussyvyys on tyypillisesti 3-10 nm ja määritysraja 0.1-1 atomiprosenttia. XPS … Lue lisää

Okratoksiini A:n määritys

EN 14132
Okratoksiini A:n analyysi elintarvikkeesta, rehusta tai ravintolisistä. Euroopan komission asetus (EU) 2023/915 (aiemmin (EY) 1881/2006) asettaa ylärajat okratoksiini A:n määrälle riskialttiissa elintarvikkeissa, kuten käsittelemättömissä … Lue lisää

Tekstiilien vastustuskyky pinnan kastumiselle – sumutustesti (EN ISO 4920)

EN ISO 4920
Tämä testi ilmaisee tekstiilin kyvyn vastustaa sen pinnan kastumista vedellä. Testiä voidaan käyttää minkä tyyppisille tekstiileille tai kankaille tahansa niiden … Lue lisää

Paperin tai kartongin kiiltävyys

EN ISO 8254-1
Tällä menetelmällä mitataan paperin kiilto 75° kulmassa paperin pinnan normaaliin nähden. Tämä testi on tarkoitettu pääasiassa päälystetyille papereille, mutta sitä voidaan käyttää myös kiiltäville päällystämättömille … Lue lisää

Kiinteän tilan 13C NMR spektroskopia

Kiinteän tilan hiili-13 (13C) NMR-spektroskopia kiinteille hienoksi jauhetuille näytteille. Hinnat sisältävät NMR-putken, mittauksen ja datan käsittelyn. Mahdolliset näytteen hienonnukset ja jauhatukset tulee tehdä ennen näytteen toimitusta … Lue lisää

Ligniinin hiilihydraattikoostumus

Ligniinin hiilihydraattikoostumuksen määrityksessä näyte hydrolysoidaan, minkä jälkeen happoliukenematon jäännös suodatetaan pois ja monomeerisokerikomponentit analysoidaan ionikromatografilla. Analysoitavat monomeerisokerit ovat glukoosi, mannoosi, … Lue lisää

Merilevän jodipitoisuus

Kiinteän merilevänäytteen jodipitoisuuden määritys. Lue lisää

Valobakteeritesti

ISO 11348-1
Vesinäytteiden vaikutuksen määrittäminen Vibrio fischerin bakteerien emittoiman valon intensiteettiin ISO 11348-1 standardin mukaan. Lue lisää

Metallisten korujen tai kellojen haitalliset aineet

Metallisten korujen ja kellojen sisältämien haitallisten aineiden REACH-asetuksen (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006) mukainen testaus. Testipaketti sisältää seuraavat testit: • Nikkelin … Lue lisää

Pinnan palotesti muoveille 500 W liekillä UL 94 mukaisesti

IEC 60695-11-20, UL 94
Tässä testissä pystysuoraan suunnattu testinäyte altistetaan pienelle liekin sytytyslähteelle, jonka nimellislämpöteho on 500 W, standardinmukaisen näyte-ilmastoinnin … Lue lisää

Hartsihapot vedestä

Hartsihappojen määritys vesinäytteestä GC-FID-tekniikalla. Määritys sisältää seuraavien yhdisteiden tunnistamisen: • 13-B-7,9 (11)-abietiinihappo • 7, 9 (11) -abietiinihappo • 8,15-isopimaradeeni-18-happo • Abietiinihappo • Abieti-8,12-dieeni-18-happo • … Lue lisää

Kokonaissiirtymän testaus toistuvalle käytölle – simulantit A, B, D2 (kaikki elintarvikkeet)

EN 1186
Asetuksen (EU) No 10/2011 mukaan kaikentyyppisten elintarvikkeiden kanssa kosketukseen tarkoitetut materiaalit ja tarvikkeet testataan … Lue lisää

Langan kutistuminen kiehutettaessa

Langan kutistumisen määritys kiehutettaessa testauslaboratorion sisäisellä menetelmällä. Lue lisää

Mikromuovien vapautuminen tekstiileistä

AATCC TM212, ISO/DIS 4484-1
Pyykinpesussa vapautuvien mikromuovien tunnistaminen ja niiden määrän määrittäminen. Mikromuovien määrä raportoidaan yksikössä mg/kg ja yksittäiset kuidut tunnistetaan ja lasketaan … Lue lisää

Paperin tai kartongin Z-lujuus

TAPPI 541
Testiä käytetään antamaan tietoa päällystetyn hienopaperin, paperin tai kartongin suorituskyvystä ja taittumisesta laatikon sivusaumoihin. Testissä teippi asetetaan koekappaleen molemmille puolille, näyte vedetään erilleen z-suunnassa … Lue lisää

Kromi-6 (Cr-VI) maaperässä, sedimentissä tai lietteessä

EN 15192, EPA 3060A
Kromi-6 (Cr-VI) määritys maaperästä, sedimentistä tai lietteestä ionikromatografiaan perustuvalla menetelmällä standardien EN 15192 ja EPA 3060A mukaisella menetelmällä. … Lue lisää

Hiilidioksidin (CO2) läpäisynopeus kalvomaisten materiaalien läpi

ASTM F2476-20
Tällä menetelmällä voidaan määrittää hiilidoksidin läpäisnopeus yksi- tai monikerroksisten kalvojen läpi infrapunadetektorilla. Mittauksen tulosta voidaan hyödyntää … Lue lisää

Muovien kovuus

EN ISO 868, ISO 2039-1
Tällä testillä voidaan määrittää muovien kovuus pallo- tai Shore-menetelmällä. Testi tehdään huoneenlämmössä, ja hintaan sisältyy kolme mittausta näytettä kohti. Kovuustietoja voidaan käyttää muovien tutkimukseen, kehittämiseen, … Lue lisää

Tekstiilien lujuus ja venymä – kulumismenetelmä

ASTM D 5035-95
Tätä mittausta käytetään määrittämään kankaiden ja tekstiilien murtumisvoima ja venymä. Mittausta ei suositella kankaille, joilla on korkea venyvyys (yli 11%), mutta sitä voidaan käyttää useimmille … Lue lisää

EN ISO 1182, rakennusmateriaalien palamattomuuden testaus

EN ISO 1182
Tätä testiä käytetään rakennusmateriaalien palamattomuuden arvioimiseen. Testi sisältyy EN 13501-1 paloluokitusstandardiin , ja sitä käytetään luokkien A1, A2, A1fl, A2fl, A1L ja A2L … Lue lisää

Rikkivedyn (H2S) pitoisuus maa- tai biokaasussa

Rikkivedyn (H2S) pitoisuuden mittaus maa- tai biokaasusta. Olethan yhteydessä Measurlabsin asiantuntijoihin muiden näyteastioiden soveltuvuudesta. Lue lisää

Aaltopahvin läpilyöntilujuus

ISO 3036
Mittauksessa käytetään pyramidin muotoista puhkaisukärkeä. Puhkaisun aikana yhdistyy materiaalin vetolujuus, puristuslujuus, taivutuslujuus ja leikkausvoimat. Tulos ilmoitetaan energiana, joka kuluu näytteen puhkaisuun. Lue lisää

Tekstiilien yhteentarttumisen vastustuskyky

EN ISO 5978
Testi määrittää kumi- tai muovipäällysteisten kankaiden yhteentarttumisen vastustuskyvyn. Lue lisää

Rautamalmin alkuaineanalyysi XRF:llä

Röntgenfluoresenssin (XRF) avulla rautamalmin alkuainepitoisuudet on mahdollista määrittää kvantitatiivisesti. Menetelmä perustuu ISO 9516-1 -standardiin, ja sen avulla voidaan määrittää seuraavien mineraalien pitoisuudet: Al2O3, CaO, Cr2O3, … Lue lisää

Kokonaissiirtymän testaus – simulantti A (10 % EtOH)

EN 1186
Kokonaissiirtymä eli kokonaismigraatio (OM) on kaikkien materiaalista elintarvikesimulanttiin siirtyvien aineiden yhteismäärä. Asetuksen (EU) No 10/2011 mukaan hydrofiilisille elintarvikkeille valitaan … Lue lisää

Kannabinoidit elintarvikkeesta

Kannabinoidit ovat hamppukasveissa esiintyvien terpeenien luokka, joista joillakin on erilaisia ​​biologisia ominaisuuksia. Tästä johtuen tiettyjen kannabinoidien pitoisuuksia elintarvikkeissa valvotaan EU:ssa. Komission asetuksen (EU) 2023/915 mukaan … Lue lisää

Vetokoe muovifilmeille

ISO 527-3
Testillä määritetään muovisten filmien ja kalvojen vetolujuusominaisuudet, kuten vetolujuus, myötölujuus, kimmokerroin ja myötövenymä. Testi suoritetaan tavallisesti viidellä rinnakkaismittauksella. Tuloksena saadaan vetokoekäyrät, yksittäiset … Lue lisää

Poikkileike-SEM leveällä ionisäteellä (BIB)

Analyysi sisältää poikkileikenäytteen valmistelun BIB-tekniikalla (Broad Ion Beam) ja näytteen pinnan kuvantamisen pyyhkäisyelektronimikroskoopilla (SEM). Lue lisää

Öljykasvien öljypitoisuuden määritys (heksaaniuutto)

EN 734
Öljypitoisuuden määrityksessä näyte uutetaan heksaanilla (tai muulla vastaavalla liuottimella). Uuton jälkeen liuotin haihdutetaan pois ja jäljelle jääneen öljyn massa punnitaan analyysivaa'alla. Lue lisää

Vesihöyryn läpäisynopeus (WVTR) kalvomaisista materiaaleista

ASTM F1249, ISO 15106-2
Tämä WVTR-mittaus määrittää vesihöyryn läpäisynopeuden kalvomaisille materiaaleille. Mittauksen hintaan sisältyy kaksi rinnakkaista määritystä. Ilmoitathan … Lue lisää

Lelujen turvallisuus - Tiettyjen alkuaineiden ainekohtainen siirtyminen (EN 71-3)

EN 71-3
Alumiinin, antimonin, arseenin, bariumin, boorin, kadmiumin, kromi (III), kromi (VI), koboltin, kuparin, lyijyn, mangaanin, elohopean, nikkelin, seleenin, … Lue lisää

Keinotekoinen säänkesto Xenon-kaarikammiossa (pinnoitettu paneeli)

ASTM G155
1000 tuntia valotusta QSUN-ksenonkaarikammiossa Daylight Q -suodattimella (daylight SPD) Lue lisää

Keittiövälineiden astiapesukonekestävyys (250 pesukertaa)

EN 12875-1, EN 12875-2
Menetelmä keramiikasta, lasista, lasikeraamista, lasimaisesta emalista, metallista ja muovista valmistettujen kotitaloustuotteiden konepesun kestävyyden testaamiseksi. … Lue lisää

Ihon herkistymisen testaus (ISO 10993-10)

ISO 10993-10
ISO 10993-10 -standardin mukainen ihon herkistymisen testaus on osa lääkinnällisten laitteiden biologisen yhteensopivuuden testausta. Testit tulisi suorittaa kaikille lääkinnällisille laitteille, jotka tulevat … Lue lisää

Partikkelikokojakauman määritys dynaamisella valonsironnalla (DLS)

Partikkelikokojakauman (PSD) määritys dynaamisella valon sironnalla (DLS voidaan tehdä joko dispersioista tai kiinteistä aineista, jotka voidaan dispergoida veteen tai orgaanisiin liuottimiin. … Lue lisää

Öljyjen karakterististen ryhmien analyysi (ASTM D2007)

ASTM D2007
Mittauksella määritetään öljyn karakterististen yhdisteiden osuudet savi-geeli-adsorptiokromatografialla ASTM D2007 -standardin mukaisesti. Saturoituneiden, aromaattisten ja polaaristen … Lue lisää

SEC-MALS korkean moolimassan polymeereille

SEC-MALS (size exclusion chromatography – multi angle light scattering) -yhdistelmämittauksella saadaan kattava tieto polymeerituotteen moolimassasta (massakeskeinen Mw ja numerokeskeinen Mn), polydispersiteetistä, sekä tietoa … Lue lisää

Lemmikkirehun ravintosisältö

Lemmikeille tarkoitettujen rehuseosten tai täydennysrehujen ravintosisällön analyysi komission asetuksen (EU) 2017/2279 mukaisesti. Analyysiin sisältyvät seuraavat määritykset: • Raakaproteiini • Raakarasva • Raakatuhka • Raakakuitu Lue lisää

Magnetometria

Materiaalien magneettisten ominaisuuksien määritys magneettikentän funktiona. Mittaukseen käytetään värähtelevän näytteen magnetometriä (vibrating-sample magnetometer, VSM), jota kutsutaan myös Foner-magnetometriksi. Mittaus perustuu Faradayn induktiolakiin, jonka mukaan … Lue lisää

Raskasmetallipitoisuus direktiivin 94/62/EY mukaan

Direktiivi 94/62/EY rajoittaa raskasmetallipitoisuutta siten, että pakkauksissa tai pakkauskomponenteissa olevan lyijyn (Pb), kadmiumin (Cd), elohopean (Hg) ja kuusiarvoisen kromin (Cr(VI)) pitoisuustasojen summa ei saa … Lue lisää

ICP-SFMS-analyysi muoveille ja polymeereille (valitut alkuaineet)

Mittaus suoritetaan käyttämällä korkearesoluutioista ICP-MS-tekniikkaa (ICP-SFMS), joka pystyy tunnistamaan erittäin alhaiset alkuainepitoisuudet. Mittaus sisältää vain valikoidun alkuaineen tai … Lue lisää

Tekstiilien mittamuutos käsinpesun jälkeen

Tässä testissä hyödynnetään testauslaboratorion sisäistä standardia tekstiilin, kankaan tai vaatekappaleen koon muutoksen määrittämiseksi käsinpesun jälkeen. Testin tulokset ilmoitetaan prosentteina, positiivinen tulos (+) tarkoittaa … Lue lisää

IMO 2010 FTPC Part 9 – Vuodetekstiilien ja patjojen syttyvyys

Vuodetekstiilien ja patjojen syttyvyyttä testataan IMO 2010 FTP Part 9 -koodin mukaisesti, kun materiaaleja on tarkoitus käyttää laivoilla. Testissä patjat asetetaan suoraan testikehän päälle, kun taas muut … Lue lisää

Sedimenttianalyysi (ruoppaus- ja läjitysohjeiden mukainen)

Sedimentin analyysi ympäristöministeriön ruoppaus- ja läjitysohjeiden mukaisesti. Analyysipaketti sisältää seuraavat määritykset: Kuiva-aine, Raskasmetallit , Orgaaniset tinayhdisteet (tributyylitina ja … Lue lisää

Nitriilikäsineiden testaus - soveltuvuus elintarvikkeiden käsittelyyn (laaja testipaketti)

DIN 10955, EN 1186, EN 13130-1, …
Testipaketti kertakäyttöisille nitriilikäsineille elintarvikekontaktiin soveltuvuudesta BfR … Lue lisää

Mikromuovit py-GC/MS -menetelmällä, tavanomaiset jätevedet

Analyysissä määritetään kymmenen yleisen muovityypin (PE, PP, PS, ABS, PVC, PET, PC, PMMA, PA66) pitoisuus pyrolyysi-GC/MS menetelmällä. Menetelmässä mikromuovit suodatetaan näytteestä ja tulokset raportoidaan … Lue lisää

Jauheen XRD-mittaus

Jauhemaisen materiaalin kiteisten faasien tunnistaminen ja kvantitointi (Rietveld analyysi) röntgendiffraktiolla (XRD). Analyysi soveltuu ainoastaan kiteisille materiaaleille tai materiaaleille, joissa on ainakin yksi kiteinen faasi. Tarkkuus kvantitoinnille vaihtelee … Lue lisää

Perfluoratut alkyyliyhdisteet (PFAS) elintarvikkeesta

FDA C-010.02
Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) on arvioinut, että tietyt perfluoratut alkyyliyhdisteet (PFAS), kuten PFOS, PFOA, PFNA ja PFHxS, voivat vaikuttaa haitallisesti mm. … Lue lisää

Biomassan ligniinipitoisuus

TAPPI T-UM 250, TAPPI T222
Biomassanäytteen happoliukoisen ja happoliukenemattoman ligniinipitoisuuden analysointi. Näyte hydrolysoidaan, minkä jälkeen happoliukenematon jäännös suodatetaan Klason-ligniinipitoisuuden … Lue lisää

ToF-ERDA-mittaus

Ohutkalvonäytteiden Tof-ERDA mittaus soveltuu alkuainekoostumuksen määritykseen ja syvyysprofilointiin. Menetelmällä voidaan havaita kaikki alkuaineet ja vedyn eri isotoopit. Lue lisää

ICP-MS kokonaismetallit vesinäytteelle (As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Sb, V, Zn)

EN ISO 17294-2, EN ISO 178 52, EN 16192, …
Vesinäytteen kokonaismetallipitoisuuksien Sb, As, Hg, Cd, Co, Cr, Cu, Pb, Ni, Zn ja V … Lue lisää

Flat crush -testi (FCT) pahville

FCT (Flat Crush Test) on pahveille suunnattu testausmenetelmä, jonka avulla saadaan tietoa tuotteen mekaanisesta kestosta prosessoinnin ja käytön aikana. Testissä pahvia kuormitetaan kohtisuorassa näytteen pintaa vasten. Lue lisää

Sytotoksisuuden testaus (ISO 10993-5)

ISO 10993-5
Lääkinnällisten laitteiden sytotoksisuuden testauksella arvioidaan laitteen vaikutuksia solujen elinkelpoisuuteen. Testit suoritetaan in vitro -menetelmillä ISO 10993-5 -standardin mukaisesti. Tarkempi testisuunnitelma … Lue lisää

Muovien taitekerroin

ISO 489
Refraktometrinen menetelmä valettujen muoviosien, levyjen ja kalvojen taitekertoimen mittaamiseksi refraktometrin avulla. Muovien taitekertoimen mittaus soveltuu niin läpinäkyville, läpikuultaville, värillisille, läpikuultamattomille kuin … Lue lisää

Ligniinin tuhkapitoisuus

ISO 1762
Ligniinin tuhkapitoisuuden määritys lämpötilassa 525°C. Tulos ilmoitetaan tuhkan massaprosenttina alkuperäisestä näytteestä suhteessa kuivapainoon. Lue lisää

Hengittyvä ja alveolijakeinen pöly huoneilmassa (EN 481:1993 ja ISO 7708:1995)

Mittauksessa määritetään sekä hengittyvän että alveolijakeisen pölyn määrä sisäilmasta käyttämällä näytekeräintä ja pumppua. Alveolijakeisella pölyllä tarkoitetaan hiukkasia, … Lue lisää

Kuitukankaan massa pinta-alan yksikköä kohden

EN 29073-1
Testausmenetelmä tekstiilien ja kankaiden massan määrittämiseen pinta-alan yksikköä kohden pieniä näytteitä käyttämällä. Lue lisää

Ellipsometria

Ellipsometria on optinen tekniikka, jolla karakterisoidaan polarisoituneen valon heijastumista näytteen pinnasta. Menetelmällä voidaan määrittää näytteen taitekerroin tai paksuus. Ellipsometriaa käytetään ohutkalvojen ja perusmateriaalien karakterisointiin. Näyte voi olla yksi- … Lue lisää

Paperin sileyden määritys Bekk-menetelmällä

ISO 5627
Bekk-menetelmä soveltuu erittäin sileiden paperien ja kartonkien sileyden mittaamiseen. Ei sovellu yli 0,5 mm paksuille tai hyvin huokoisille lajeille. Tulos ilmoitetaan sekunneissa (s). Lue lisää

Puhtaan betoni- tai tiilinäytteen hyötykäyttökelpoisuuden testaus (VNa 843/2017) (ei sisällä materiaalijakauman määritystä)

EN 12457-3, EN 16192
Valtioneuvoston asetus 843/2017 eräiden jätteiden hyödyntämisestä … Lue lisää

Paperin, kartongin tai sellun happoliukenemattoman tuhkan määrä

ISO 776
Tällä testillä mitataan happoon liukenemattoman tuhkan määrä paperi-, kartonki- tai massanäytteistä. Testaus suoritetaan ISO 776 -standardin mukaisesti. Lue lisää

Liuottimen puhtausanalyysi (GC-FID ja Karl Fischer)

EN ISO 12937, EN 13466-1, EN 15489
Liuottimen puhtausmääritys GC-FID- ja Karl Fischer -tekniikoilla . Määritys suoritetaan analysoimalla näyte GC-FID: llä ja vertaamalla liuotinsignaalin … Lue lisää

Pintaenergian määritys

Pintaenergian määritys kontaktikulmamittausten avulla. Lue lisää

Raft strength -testi

Ison-Britannian Pharmacopoeian mukainen alginaattikalvon lujuustesti. Soveltuu natriumalginaattia sisältävien oraaliliuosten muodostamien kalvojen lujuuden tutkimiseen. Lue lisää

Osmolaalisuuden mittaus

Osmolaalisuuden mittaus nestemäisistä näytteistä jäätymispisteosmometrillä. Osmolaliteetti kertoo liuenneiden ionion ja molekyylien yhteenlasketun molaliteetin kilogrammassa nestettä. Analyysin tulokset ilmoitetaan yksiköissä mosm / kg. Lue lisää

Alkoholijuoman ravintosisältömääritys

Alkoholijuoman ravintosisällön määritys, joka sisältää seuraavat parametrit: Proteiinit, Rasva (ml. tyydyttyneet rasvat), Hiilihydraatit (ml. sokerit), Suola (2,5 x Na), Etanolipitoisuus, Energiasisältö. EU-lainsäädännön mukaan alkoholijuoman … Lue lisää

Kasvomaskien bioyhteensopivuus

EN 14683, ISO 10993-10, ISO 10993-5
Kasvomaskien bioyhteensopivuus on analysoitava mikäli materiaalia ei ole aiemmin testattu sytotoksisuuden ja ihoärsytyksen varalta ja hyväksytty käytettäväksi kasvomaskien … Lue lisää

LA-ICP-MS ohutkalvonäytteille (70 alkuainetta)

Metallipitoisuuksien määritys LA-ICP-MS-tekniikalla. Mittaus sisältää seuraavien alkuaineiden määrityksen: Ag, Al, As, Au, B, Ba, Be, Bi, Br, Ca, Cd, Ce, Co, Cr, Cs, Cu, Dy, Er, Eu Fe, Ga, Gd, Ge, Hf, Hg, Ho, I, In, Ir, K, La, Li, … Lue lisää

Pentakloorifenolin (PCP) pitoisuus paperin ja pahvin kylmävesiuutteessa

ISO 15320
Pentakloorifenoli (PCP, CAS 87-86-5) on yhdiste, jota käytetään torjunta- ja puunsuoja-aineena. Tällä analyysillä määritetään pentakloorifenolin pitoisuus paperin ja kartongin … Lue lisää

Tekstiilien sauman liestymän vastustuskyky

EN ISO 13936-2
Kudottujen kankaiden lankajärjestelmien liestymän vastustuskyvyn määrittäminen ommellun sauman kohdalla. Tämä menetelmä soveltuu kaikille verhoilu- ja vaatetuskankaille, sekä joustokankaille. Lue lisää

Tolueenin ja ksyleenien määritys

Tolueenin ja ksyleenien pitoisuuden määritys kiinteistä tai nestemäisistä näytteistä kaasukromatografian (GC) avulla. Ksyleeni analysoidaan kokonaisksyleeninä, eli tulos ilmoitetaan kaikkien kolmen isomeerin summana. Lue lisää

Paperin tai kartongin tasapainokosteus

Tasapainokosteus tarkoittaa paperi- tai kartonkituotteessa olevan kosteuden massaprosentuaalista määrää, kun tuote on ilmastoitu standardiolosuhteissa (23 °C/50 % RH) vähintään 4 tunnin ajan. Lue lisää

Primääriset aromaattiset amiinit paperista, kartongista ja sellusta

CMR 1A- tai 1B-luokiteltujen primääristen aromaattisten amiinien (PAA) siirtymän testaus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti. PAA-yhdisteiden uutto suoritetaan joko kylmällä vedellä (EN 645) tai … Lue lisää

Vesiliukoisen fluoridin määritys kiinteistä näytteistä yksivaiheisella ravistelutestillä

EN 12457-2, EN 13037
Fluoridi uutetaan näytteestä vedellä yksivaiheisella ravistelutestillä huoneenlämmössä (20 ±5°C) standardin EN 12457-2 … Lue lisää

ICP-OES ravinteet maaperälle, lietteelle tai sedimentille (Al, B, Bi, Ca, K, Mg, Na, S, Se, Si, Te, Ti ja Zr)

EPA 200.7, EPA 3050, EPA 6010, …
ICP-OES-mittauspaketti maa-, liete- tai sedimenttinäytteille. Määritys … Lue lisää

Ammoniakin (NH3) ja veden (H2O) pitoisuus maa- tai biokaasussa

NH3 (ammoniakki) ja H2O (vesi) kvantitointi bio- tai maakaasunäytteestä Oikeiden pitoisuuksien saamiseksi näyte tulee analysoida mahdollisimman pian näytteenoton jälkeen. Lue lisää

Kofeiinin pitoisuus

ISO 20481
Kofeiinipitoisuuden määritys elintarvikkeesta (esim. tee, kahvi, virvoitusjuomat), kosmetiikasta tai muista sopivista matriiseista. Lue lisää

CH4, CO2, O2, N2, H2, H2O ja C2–C5 alkaanien pitoisuus maa- tai biokaasussa

CH4 (metaani), CO2 (hiilidioksidi), O2 (happi), N2 (typpi), H2 (vety), H2O (vesi) ja C2-C5 alkaanien kvantitointi maa- ja biokaasunäytteistä kaasukromatografialla. Olethan yhteydessä … Lue lisää

Kemiallisten funktionaalisuuksien tunnistaminen vesiliuosnäytteistä FTIR-spektroskopialla

Kemiallisten ryhmien tunnistaminen vesiliuosnäytteistä FTIR-spektroskopialla. Tulokset toimitetaan raakadatana ja spektrinä. Sisältää 1–3 näytteen analysoinnin. Lue lisää

Alin kalvonmuodostuslämpötila (MFFT)

ASTM D2354, ISO 2115
Alin kalvonmuodostuslämpötila (eng. minimum film formation temperature, MFFT) on alin lämpötila, jossa lateksi, emulsio tai liima muodostavat kalvon, kun ne asetetaan alustalle ohuena kerroksena. … Lue lisää

Tekstiilien öljynhylkivyys + hiilivetyjen vastustuskyvyn testaus

AATCC 118
Tätä testiä käytetään osoittamaan tekstiilin öljytahrojen vastustuskyky, tarkemmin sanottuna sen kyky vastustaa hiilivedyillä kastumista. Testissä käytetään nestemäisten hiilivetyjen … Lue lisää

Paperin tai kartongin rasvankesto KIT-menetelmällä

Tässä testissä paperin rasvankestävyyttä arvioidaan käyttämällä risiiniöljyn, n-heptaanin ja tolueenin seoksia TAPPI 559 -standardin mukaisesti. Pisara testinestettä tiputetaan paperille ja pyyhitään pois 15 sekunnin … Lue lisää

Ravintolisän epäpuhtauksien analyysipaketti (laaja)

EN 14123, EN 14132, EN 15763
Ravintolisän laatuanalyysi, joka sisältää seuraavien kontaminanttien määritykset: Raskasmetallit (As, Cd, Hg, Pb), Aflatoksiini B1, B2, G1, G2, Okratoksiini A, … Lue lisää

Muovin puhkaisulujuus

ISO 6603-2
Tällä testillä määritetään jäykkien muovien puhkaisulujuus. Testissä levymäinen näyte puhkaistaan putoavalla puhkaisuesineellä, joka tiputetaan 1 m korkeudesta 4,4 m/s nopeudella. Kokeen aikana mitataan voimaa ajan funkitiona, ja tuloksena saadaan … Lue lisää

Lääkeainejäämien testaus painonhallintaan tarkoitetuista lisäravinteista (Amazon-verkkokaupan laadunvalvonta)

Amazon edellyttää, että painonpudotukseen ja -hallintaan tarkoitettujen lisäravinteiden valmistajien on toimitettava vuosittain … Lue lisää

Radiohiiliajoitus

Radiohiiliajoitus on destruktiivinen biologisten näytteiden ja orgaanista alkuperää olevien materiaalien, kuten fossiilien ja vanhojen esineiden, sekä joidenkin epäorgaanisten hiiltä sisältävien näytteiden iän arviointiin käytetty mittausmenetelmä. Määritelmä sopii … Lue lisää

Kaatopaikkakelpoisuuden testaus pysyvän jätteen kaatopaikalle (VNa 331/2013)

EN 12457-3, EN 16192
Jätemateriaalin kaatopaikkakelpoisuus tulee testata valtioneuvoston asetuksessa 331/2013 määritellyin menetelmin. Kaatopaikkakelpoisuuden … Lue lisää

Sekundäärinen ionimassaspektrometria (SIMS)

Sekundääri-ionimassaspektrometria (SIMS) soveltuu erityyppisten kiinteiden materiaalien syvyysprofilointiin.SIMS tunnistaa kaikki alkuaineet, joiden massa on vedyn ja uraanin välissä. Matalan määritysrajan ansiosta menetelmä sopii jopa … Lue lisää

Keittiövälineiden astiapesukonekestävyys (125 pesukertaa)

EN 12875-1, EN 12875-2
Menetelmä keramiikasta, lasista, lasikeraamista, lasimaisesta emalista, metallista ja muovista valmistettujen kotitaloustuotteiden konepesun kestävyyden testaamiseksi. … Lue lisää

Pintojen SEM-kuvantaminen

SEM-kuvantamisen aikana näytteestä otetaan useita kuvia eri suurennoksilla edustavan otoksen saamiseksi. Resoluutio on huomattavasti korkeampi kuin optisella mikroskoopilla. Lue lisää

Vesinäytteen öljy- ja rasvapitoisuus

SFS 3010 (mod.)
Öljy- ja rasvapitoisuuden määrittäminen vesinäytteestä SFS 3010 (modif.) menetelmällä. Näytteen öljy- ja rasvapitoisuus ilmoitetaan yksikössä mg/l. Tulokset sisältävät hiilivetyjen, mineraaliöljyjen ja … Lue lisää

Tekstiilien värinkesto

DIN 53160-1, DIN 53160-2, DIN 54034, …
Värinkesto kuvaa tekstiilin kykyä säilyttää alkuperäinen värinsä, kun se altistetaan erilaisille kemiallisille tai mekaanisille stressitekijöille. Measurlabs tarjoaa värinkeston testausta … Lue lisää

Dieselin analyysipaketti EN 590 -standardin mukaisesti

EN ISO 10370, EN ISO 12156-1, EN ISO 12185, …
Standardi EN 590 sisältää yhteenvedon testausvaatimuksista ja menetelmistä dieselin laadun testaamiseksi. Standardin mukainen … Lue lisää

Kokonaissiirtymän testaus – simulantti B (3 % AcOH)

EN 1186
Kokonaissiirtymä eli kokonaismigraatio (OM) on kaikkien materiaalista elintarvikesimulanttiin siirtyvien aineiden yhteismäärä. Asetuksen (EU) No 10/2011 mukaan hydrofiilisille elintarvikkeille valitaan … Lue lisää

Biogeeniset amiinit elintarvikkeista

Elintarvikkeista ja rehuista peräisin olevien biogeenisten amiinien analyysipaketti. Analyysipaketti sisältää seuraavat aineet: Tryptamiini [CAS: 61-54-1], Fenyylietyyliamiini [CAS: 64-04-0], Putrescine [CAS: 110-60-1], Cadaverine [CAS: … Lue lisää

Perfluorialkyyliyhdisteet (PFAS) muovissa

Valittujen PFAS-yhdisteiden määritys LC-MS-tekniikalla. Analyysipaketti sisältää yhteensä 22 yhdisteen määrityksen, mukaan lukien PFOS:n (perfluorioktaanisulfonihappo), PFOA:n (perfluorioktaanihappo) ja PFHxS:n … Lue lisää

Yksittäisten ja kerrattujen lankojen lineaarinen tiheys – lyhyen pituuden menetelmä

DIN 53830-3
Yksittäisten ja kerrattujen lankojen lineaarinen tiheys voidaan määrittää lyhyen pituuden menetelmällä standardin DIN 53830-3 mukaisesti. Menetelmä sopii … Lue lisää

Aistinvarainen arviointi – haju ja maku (EN 1230-1 ja -2)

EN 1230-1, EN 1230-2
Standardit EN 1230-1 ja -2 määrittelevät tarvittavat toimenpiteet hajujen ja makujen siirtymän arviointiin paperisista ja kartonkisista ruokakontaktimateriaaleista. Testi … Lue lisää

Kiinteän polttoaineen lämpöarvo EN 18125 -menetelmällä

EN 18125
Tehollisen lämpöarvon määritys kiinteille polttoaineille vakiotilavuudessa ja 25 °C lämpötilassa bentsoehapolla kalibroidulla pommikalorimetrilla. Tehollinen lämpöarvo (kalorimäärä, energia-arvo) on … Lue lisää

Polysyklisten aromaattisten hiilivetyjen (PAH) analyysi liuoksista

ČSN 75 7554
Kromatografisella menetelmällä määritetään vedestä tai liuoksesta 16 PAH-yhdistettä, jotka Yhdysvaltain ympäristönsuojeluvirasto (US EPA) on määrittänyt korkean prioriteetin … Lue lisää

Metallit öljyistä ja liuottimista (Al, As, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, Mn, Ni, Pb, Zn, V) ICP-SFMS tekniikalla

Metallien analysointi (Al, As, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, Mn, Ni, Pb, Zn, V) öljyistä ja liuottimista korkean resoluution ICP-MS-tekniikalla … Lue lisää

T-2- ja HT-2-mykotoksiinien määritys

T-2- ja HT-2- hometoksiinien analyysi elintarvikkeista, rehuista tai ravintolisästä. Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen EFSA on havainnut korkeita T-2- ja HT-2-toksiinin pitoisuuksia mm. erilaisista viljatuotteista ja ravintolisistä. … Lue lisää

Metallin Vickers-kovuus

EN ISO 6507
Vickers-kovuudella kuvataan metallisen materiaalin kykyä vastustaa plastista eli pysyvää muodonmuutosta. Vickers-testi soveltuu kaikille metalleille. Testissä standardimuotoinen testipää painetaan näytettä vasten ja muodostuneen loven koko … Lue lisää

Aflatoksiinien B1, B2, G1 ja G2 määritys

EN 14123
Aflatoksiini B1, B2, G1 ja G2 määritys elintarvikkeista, rehusta ja lisäravinteista. Aflatoksiinit ovat tiettyjen Aspergillus-sienten tuottamia hometoksiineja. EU:n lainsäädännön mukaisesti mahdollisesti testattavia … Lue lisää

Poikkileikkeiden korkean resoluution TEM-kuvaus ja näytteen valmistus FIB:llä

Poikkileikkeiden kuvaaminen korkearesoluutioisella läpäisyelektronimikroskoopilla (HR-TEM). Näyte valmistetaan kohdennetulla ionisuihkulla (FIB). Tuloksena saadaan hyvin tarkkoja … Lue lisää

Tekstiilien mittamuutos pesun ja kuivauksen aikana

EN ISO 3759, EN ISO 5077, EN ISO 6330
Tämä testi on kolmen ISO-standardin yhdistelmä, jota käytetään arvioimaan tekstiilien koon muutosta kotipesu- ja kuivausjaksojen jälkeen. Tulokset … Lue lisää

Liuennut pii ultrapuhtaassa vedessä

Mittauksella määritetään liuenneen piin pitoisuus ultrapuhtaassa vedessä käyttämällä UV-Vis spektroskopiaa (molybdeeni heteropolysininen menetelmä). Piin määritysraja (LOD) on 0.7 ppb. Näyte tulee ottaa erityisesti ultrapuhtaille vesille … Lue lisää

Elintarvikkeen ravinnepitoisuus (ICP-MS)

Kalsium (Ca), fosfori (P), natrium (Na), magnesium (Mg), sinkki (Zn), mangaani (Mn), kupari (Cu), seleeni (Se), koboltti (Co) pitoisuuksien määrittäminen elintarvikenäytteistä ICP-MS-tekniikalla. Analyysipakettiin voidaan lisätä muita … Lue lisää

IMO 2010 FTPC Part 5 – Liekin leviäminen

IMO 2010 FTPC Part 5 -koodin mukainen testaus arvioi liekkien leviämistä laivanrakennukseen tarkoitettujen materiaalien pinnalla. Koekappale ja valittu standardialusta asetetaan testilaitteistoon kyljelleen ja altistetaan säteilypaneelin … Lue lisää

Tekstiilien pinnoitteen tarttuvuus

EN ISO 2411
Testi määrittää päällystettyjen kankaiden pinnoitteen tartuntalujuuden. Pinnoitteen ja kankaan tartuntalujuuden tietäminen on tärkeää, sillä huono tartuntakyky voi usein johtaa tuotteen vaurioitumiseen. Lue lisää

Paperin tai kartongin käyristyminen ilmankosteuden muutoksesta

ISO 11556
Paperin tai kartongin käpristymisasteen määritys käyttämällä pystysuoraan ripustettua testikappaletta standardin ISO 11556 mukaisesti. Käpristyminen määritellään poikkeamaksi tasaisesta … Lue lisää

Mikrobiologinen puhtaus - Aerobiset bakteerit, hiivat ja homeet (ISO 11737-1)

ISO 11737-1
Mikrobiologinen puhtaus (eng. bioburden) kuvaa mikro-organismien määrää tuotteessa, raaka-aineessa tai pinnoilla. Bioburden-analyysiä voidaan käyttää esimerkiksi … Lue lisää

Concora-testi (CMT30) aallotuskartongille

Concora-menetelmää käytetään aallotuskartongin puristuskestävyyden määrittämiseen sen jälkeen, kun se on aallotettu A-uurteen geometriaan aallotuslaitteella. Tämä testi sopii kaikille aallotuskartongeille. Lue lisää

Kylmälle vedelle altistuneiden tekstiilien mittamuutos

Tässä testissä hyödynnetään testauslaboratorion sisäistä standardia tekstiilin, kankaan tai vaatekappaleen mittamuutoksen määrittämiseksi kylmälle vedelle altistumisen jälkeen. Lue lisää

SCT paperista tai kartongista standardiolosuhteissa

SCT (short span compression test) on yksi yleisimmin käytetyistä tekniikoista paperin ja kartongin puristuslujuuden arviointiin. Mittauksen tuloksena saadaan näytteen kone- (MD) ja poikkisuuntainen (CD) SCT-lukema … Lue lisää

Zeta-potentiaalin määritys

Zeta-potentiaalin määritys partikkelin ja liuottimen välillä. Lue lisää

Paperin tai kartongin vetolujuus

Paperin tai kartongin vetolujuustestissä mitataan näytteen vetolujuus kone- (MD) ja poikkisuunnassa (CD) standardinmukaisesti. Testillä saadaan tieto paperin vetolujuudesta ja venymästä. Lue lisää

Mineraaliöljyn (MOSH/POSH ja MOAH) spesifinen migraatio Tenaxiin

Mineraaliöljyhiilivetyjen (MOH) spesifinen migraatio ruokasimulantti E:hen (Tenax, MPPO). Analysoitaviin hiilivetyihin kuuluvat tyydyttyneet mineraaliöljyhiilivedyt (MOSH), polyolefiinioligomeeriset … Lue lisää

Elintarvikekontaktimateriaaleista siirtyvät raskasmetallit (KTM:n päätös 268/1992)

Päätöstä 268/1992 (KTM) sovelletaan Suomessa valmistettaviin tai suoraan kolmansista maista tuotaviin kontaktimateriaaleihin, joilla ei ole harmonisoitua EU-lainsäädäntöä. … Lue lisää

Alkuaineiden tunnistaminen XRF-menetelmällä

DIN 51418-1-08
XRF on kvantitatiivinen ja kvalitatiivinen analyysimenetelmä, jota voidaan käyttää nesteiden ja kiinteiden aineiden alkuaineanalyysin tekemiseen. Tämä metodi soveltuu näytteille, jotka eivät vaadi … Lue lisää

Kuivalle ilmalle altistuneiden tekstiilien mittamuutos

Tässä testissä hyödynnetään testauslaboratorion sisäistä standardia tekstiilin, kankaan tai vaatekappaleen mittamuutoksen määrittämiseksi kuivalle ilmalle altistumisen jälkeen. Lue lisää

Tekstiilien vastustuskyky pinnan kastumiselle sumutustestissä (AATCC 22)

AATCC 22
Tämä testi ilmaisee tekstiilin kyvyn vastustaa sen pinnan kastumista vedellä. Testiä voidaan käyttää minkä tyyppisille tekstiileille tai kankaille tahansa niiden pinnan … Lue lisää

Muovien kolmipistetaivutus (ISO 178)

ISO 178
Muovien taivutusominaisuuksien määritys ISO 178 -standardin mukaisesti. Soveltuu jäykille muoveille ja muovikomposiiteille. Tuloksena saadaan mm. taivutuslujuus ja taivutuskerroin. Lue lisää

Ainekohtainen siirtymä – epoksijohdannaiset ja bisfenolit A, B, F ja S

Epoksihartsien ja polykarbonaattimuovien valmistuksessa käytettävien epoksijohdannaisten ja monomeerien ainekohtaisen siirtymän testaus. Testipaketti sisältää seuraavien aineiden analyysin: Aine … Lue lisää

Tekstiilien poikittainen vääristymä

AATCC 179
Tämä testi määrittää kudottujen ja neulottujen kankaiden vinouden muutoksen tai vaatekappaleiden kiertymän niiden ollessa toistuvien automaattisten kotitalouspesuprosessien kohteena. Lue lisää

Alkuaine epäpuhtaudet ultrapuhtaassa vedessä

Mittauksella voidaan määrittää 36 epäpuhtausalkuaineen määrät ultrapuhtaassa vedessä käyttämällä ICP-MS:a. Määritettävät alkuaineet: Al, Sb, As, Ba, Be, Bi, B, Cd, Ca, Cr, Co, Cu, Ga, Ge, Au, Fe, Pb, Li, Mg, Mn, Mo, Ni, Nb, Pt, K, … Lue lisää

Paperin tai kartongin karheus ja sileys

Paperin tai kartongin sileyttä voidaan mitata usealla eri menetelmällä. Saatavilla olevat testimenetelmät ovat: - Bendtsen-karheus (ISO 8791-2) - joka soveltuu lähes kaikille papereille ja kartongeille, pois lukien paljon ilmaa läpäisevät … Lue lisää

ToF-SIMS-mittaus

Lentoaikaerotteinen sekundäärinen ionimassaspektrometria (ToF-SIMS) on menetelmä, jolla voidaan analysoida kiinteiden materiaalien pintoja. Tekniikalla voidaan määrittää sekä alkuaine- että molekyylikoostumus näytteen pinnasta. Pinta-analyysi yltää < 2 nm syvyyteen. … Lue lisää

Muovien puristuslujuus

ISO 604
Tätä testiä käytetään jäykkien ja puolijäykkien muovien puristusominaisuuksien määrittämiseen. Standardimenetelmä käsittää useita testinopeuksia ja näytedimensioita. Vertailukelpoisten tulosten saamiseksi edellä mainitut parametrit on valittava … Lue lisää

Lanta ja komposti – Analyysipaketti 2

Lannan tai kompostin perusanalyysipaketti sisältää seuraavat analyysit: • Tilavuuspaino • Kuiva-aine • Kokonaistyppi • Liukoinen typpi • P, K, Ca, Mg, Na, Cu, Mn, Zn and B Lantanäytteet tulee ottaa 1–2 viikon kuluessa levityksestä. Kompostit … Lue lisää

Kuituvahvistettujen komposiittien vetokoe

EN ISO 527-4
Tällä testillä voidaan määrittää isotrooppisten ja ortotrooppisten kuitulujitettujen komposiitten vetolujuus standardin ISO 527-4 mukaisesti. Lue lisää

Kvalitatiivinen SEM-nanopartikkelianalyysi EFSA:n ohjeen mukaisesti

Kvalitatiivinen nanopartikkelien analyysi SEM-menetelmällä kertoo, sisältääkö näyte partikkeleja, joiden koko on < 500 nm. Tulokset sisältävät useita SEM kuvia (yleiskuvia sekä kuvia pienimmistä … Lue lisää

Naarmuuntumistesti (nano scratch) ohutkalvonäytteille

Naarmuuntumistesti (nano scratch) ohutkalvonäytteille. Tyypillinen mittaus sisältää valokuvan naarmuuntumisjäljestä sekä critical load -arvojen määrityksen. Lue lisää

Paperin tai kartongin rasvankesto palmuöljymetodilla

TAPPI 454
Paperin ja kartongin rasvankestävyyttä arvioidaan määrittämällä aika, joka kuluu simuloidun rasvan (palmuöljyn) kulkeutumiseen paperin, kuten elintarvikekartongin tai rasvankestävän arkin läpi. Testi … Lue lisää

Metallit kiinteistä kemikaaleista (Mn, Si, P, S, B, Na)

Alkuaineiden (Mn, Si, P, S, B ja Na) pitoisuuden määritys kiinteistä teollisuuskemikaaleista. Tämä menetelmä sopii esimerkiksi MnNO3-kemikaalin analysointiin ja antaa pitoisuuden pääkomponentille (Mn) sekä … Lue lisää

Pin adhesion test (PAT) aaltopahville

PN 87/P-50143/07
Menetelmällä mitataan aaltopahvin ja lainerin välisen liimasidoksen vahvuutta. Testi voidaan pyynnöstä tehdä myös kaksi- tai kolmikerroksiselle aaltopahville. Lue lisää

Kevyt likaantuneisuusanalyysi elintarvikkeille

Kevyen lika-analyysin havaitsemat epäpuhtaudet sisältävät hyönteisten palasia, eläinten karvoja, kokonaisia hyönteisiä ja muita vieraita materiaaleja, kuten höyhenhiukkasia, punkkeja, metallia, kumia, muovia ja maalilastuja. Lue lisää

Ominaispinta-ala ja huokoskoko BET-menetelmällä

BET (Brunauer–Emmett–Teller) -analyysi kiinteiden materiaalien ominaispinta-alan ja huokoskokojakauman määrittämiseen. Lue lisää

Aaltopahvin liimasidoksen vedenkestävyys

ISO 5635
Tätä testiä käytetään aaltopahvin liimasidoksen lujuuden arvioimiseen sen jälkeen, kun se on upotettu veteen. Tämä testi on hyödyllinen erityisesti sovelluksissa, joissa tuotteelta vaaditaan hyvää kestävyyttä kosteissa … Lue lisää

Tekstiilien kulumisen vastustuskyky – Martindalen menetelmä

EN ISO 12947-2
Martindale-testi määrittää näytteen kulumisen läpilyönnin tietyin aikavälein suoritettavien tarkastusten avulla. Soveltuu kaikille päällystämättömille tekstiileille ja kankaille. Lue lisää

Tekstiilien virtsanpitävyys

Tekstiilien virtsanpitävyyden määritys testauslaboratorion sisäisellä menetelmällä. Lue lisää

Tekstiilien hydrostaattinen paine

AATCC 127
Testi mittaa tekstiilin veden vastustuskykyä hydrostaattisen paineen menetelmällä AATCC 127 -standardin mukaisesti. Testissä yksi näytteen pinnoista altistetaan hydrostaattiselle paineelle, jota kasvatetaan tasaiseen tahtiin, … Lue lisää

Tekstiilin värinpitävyys valossa standardin EN ISO 105-B02 mukaisesti, standardin 6. osaan asti.

EN ISO 105-B02
Testi määrittää kaikenlaisten tekstiilien värin kestävyyden keinotekoiselle luonnonvalolle (D65) altistettuna ISO 105-B02 … Lue lisää

Leväpohjaisten liuosten sokerianalyysi

Sokerikomponentit määritetään leväpohjaisesta liuosnäytteestä ionikromatografilla ennen happohydrolyysia ja sen jälkeen. Tutkittavat komponentit ovat fukoosi, glukoosi, arabinoosi, galaktoosi, mannoosi, ramnoosi, mannitoli, glukuronihappo, … Lue lisää

Tekstiilin vesihöyrynläpäisevyys (WVTR)

ASTM E96
Tekstiilien vesihöyryn läpäisevyyttä käytetään tekstiilien hengittävyyden arvioimiseen. Testissä mitataan kankaan läpi kulkeutuvan vesihöyryn määrä yksikössä g / m2 / vuorokausi. Standardiolosuhteet testaukselle ovat 20 °C ja … Lue lisää

Primääriset aromaattiset amiinit (PAA) vesiuutteesta

EN 17163, EN 645, EN 647
Primääristen aromaattisten amiinien (PAA) määritys paperin ja kartongin kylmä- tai kuumavesiuuttesta standardimenetelmällä EN 17163. Lue lisää

Polysyklisten aromaattisten hiilivetyjen (PAH) määritys paperista tai kartongista

Polysyklisten aromaattisten hiilivetyjen pitoisuus elintarvikekontaktiin tarkoitetussa paperissa tai kartongissa. Lue lisää

Siloksaanit bio- tai maakaasusta

ASTM D8230
Siloksaanien kvantitointi bio- tai maakaasunäytteistä kaasukromatografialla: • Heksametyylitrisiloksaani (D3) • Oktametyylisyklotetrasiloksaani (D4) • Dekametyylisyklopentasiloksaani (D5) • Dodekametyylisykloheksasiloksaani (D6) • … Lue lisää

Paperin repäisylujuus

Tällä menetelmällä määritetään matalan neliömassan paperin tai kartongin repäisylujuus Elmendorf-menetelmällä. Testissä koekappaleeseen tehdään alustava viilto, jota revitään tietyn matkan verran heilurin avulla. Samalla mitataan näytteen repäisyyn tarvittava työ, … Lue lisää

Tekstiilien lankojen määrä pituusyksikköä kohden

EN 1049-2
Tämä testi on muunnelma ISO 7211-2 -standardista ja se ilmaisee kudotun tekstiilikankaan lankojen määrän pituusyksikköä kohden. Lue lisää

Paperin, kartongin tai sellun tuhkapitoisuus

Testillä selvitetään paperin, kartongin tai sellun tuhkapitoisuus, kun näyte poltetaan 525 °C:ssa. Menetelmällä määritetään näytteessä olevan epäorgaanisen aineksen massa. Lue lisää

Elintarvikkeen tai rehun rasvahappoprofiili (sis. rasvan uuton)

Elintarvikkeen, rehun tai niihin verrattavissa olevan näytteen rasvahappoprofiilin määritys GC-MS:llä tai GC-FID:llä. Mittaukseen sisältyy seuraavien rasvahappojen määritys: 4:0, 6:0, 8:0, 10:0, 11:0, … Lue lisää

Antimikrobisten aineosien siirtyminen paperista tai kartongista

EN 1104
Elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvasta paperista tai kartongista ei saa vapautua valmistuksen apuaineita, joilla on elintarvikkeisiin antimikrobinen vaikutus. Tämä vaatimus on mm. … Lue lisää

2D NMR-mittaukset

2D NMR-spektroskopia näytteille, jotka voidaan liuottaa tyypillisiin deuteroituihin liuottimiin. Yleisimmät mittausvaihtoehdot: COSY, TOCSY, ROESY, NOESY, HMBC, ja HSQC. Hinnat sisältävät näytevalmistelun, deuteroidun liuottimen (D2O, DMSO-d tai CDCl3), NMR-putken, … Lue lisää

Elintarvikkeen ravintosisältöanalyysi (EU 1169/2011) (BIG 8 - sisältää ravintokuidun määrityksen)

EU regulation 1169/2011
Elintarvikenäytteiden ravintoainepitoisuuden määritys sisältää EU-asetuksessa 1169/2011 vaaditut analyysit: … Lue lisää

Ainekohtainen siirtymä – poly((R)-3-hydroksibutyraatti-co-(R)-3-hydroksiheksanoaatti)

EN 13130-1
Poly((R)-3-hydroksibutyraatti-co-(R)-3-hydroksiheksanoaatin (PHBH, CAS 147398-31-0; FCM 1059) ainekohtainen siirtymä muovisesta … Lue lisää

Mikromuovit py-GC/MS -menetelmällä, puhtaat vedet

Analyysissä määritetään kymmenen yleisen muovityypin (PE, PP, PS, ABS, PVC, PET, PC, PMMA, PA66) pitoisuus pyrolyysi-GC/MS menetelmällä. Menetelmässä mikromuovit suodatetaan näytteestä ja tulokset raportoidaan µg/l muodossa … Lue lisää

Merilevän hiilihydraattianalyysi

Leväpohjaisten näytteiden hiilihydraattikoostumuksen määritys. Näyte hydrolysoidaan, happoliukenematon jäännös suodatetaan pois ja monosokerikomponentit analysoidaan ionikromatografilla. Happoliukenemattoman jäännöksen tuhkapitoisuus määritetään. Lue lisää

Ainekohtainen siirtymä – ammonium-ioni

EN 13130-1
Asetuksen EU N:o 10/2011 mukaan sallittujen happojen, alkoholien ja fenolien ammoniumsuolat ovat sallittuja samalla tavalla kuin määritellyt metallit. Tästä syystä ammoniumioni sisältyy myös liitteessä II olevaan 1 kohtaan … Lue lisää

XPS-syvyysprofilointi

XPS-syvyysprofiilointi vuorottelee etsausjaksojen ja XPS-analyysijaksojen välillä. Menetelmä antaa semikvantitatiivista tietoa alkuainekoostumuksesta (at. %) syvyyden funktiona. Atomien sitoutumis- ja elektronitilat voidaan myös määrittää syvyyden funktiona. Kyseessä … Lue lisää

Lääkinnällisten laitteiden kemialliset ominaisuudet (ISO 10993-18)

ISO 10993-18
ISO 10993-18 -standardin mukainen lääkinnällisten laitteiden kemiallisten ominaisuuksien analyysi on tarkoitettu kemiallisen koostumuksen määritykseen ja siihen liittyvien … Lue lisää

Vesihöyrynläpäisevyys (WVTR) pakkauksista

ASTM F1249, ISO 15106-2
Tämä mittaus soveltuu valmiiden pakkausten vesihöyryn läpäisynopeuden (WVTR) määrittämiseen. Testi tehdään kolmella rinnakkaismittauksella per tuote, jotta voidaan varmistua tulosten … Lue lisää

IMO 2010 FTPC Part 1 – palamattomuus

Laivassa käytettävät rakennusmateriaalit testataan IMO 2010 Palokoekoodin mukaisesti. (International Maritime Organization Fire Testing Procedures Code). Tuloksia voidaan käyttää tyyppihyväksynnässä (ruorimerkki). Koodin 1. osassa kuvataan … Lue lisää

Paperin tai kartongin taivutusjäykkyys

DIN 53121, ISO 2493
Tämä testi määrittää paperin ja kartongin 2-pisteen taivutuskestävyyden Taber-testilaitteella. Taivutuskestävyys voidaan määrittää 15° tai 7,5° kulmassa, ja se ilmoitetaan taivutusmomenttina. Tämä testi … Lue lisää

GD-OES-mittaus

GD-OES (eng. Glow Discharge-Optical Emission Spectroscopy) on kvantitatiivinen analyysitekniikka, jolla voidaan määrittää näytteen alkuainekoostumus syvyyden funktiona. Mittausta käytetään ensisijaisesti paksujen materiaalien syvyysprofilointiin. Näytteet ovat tyypillisesti … Lue lisää

Langan kutistuminen kuivassa ilmassa

Langan kutistumisen määritys kuivassa ilmassa testauslaboratorion sisäisellä menetelmällä. Lue lisää

Kaatopaikkakelpoisuuden testaus tavanomaisen tai vaarallisen jätteen kaatopaikalle (VNa 331/2013)

EN 12457-3, EN 16192
Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista (VNa 331/2013) edellyttää, että jätteen tuottajan tai haltija esittää … Lue lisää

Paperin ja pahvin kierrätettävyys (CEPI)

Paperin ja pahvin kierrätettävyyden testaus CEPI:n (Confederation of European Paper Industries) ohjeen mukaan. Testi sisältää seuraavat toimenpiteet: Disintegrointi, Suodoksen analyysi, Karkean rejektin (coarse reject) määritys, Sakeus … Lue lisää

Vetyperoksidin pitoisuusmääritys vesiliuoksista

EN 902
Vetyperoksidin (H2O2) pitoisuusmääritys vesiliuoksista kaliumpermanganaattititrauksella. Lue lisää

Vesihöyryn läpäisynopeus (WVTR) paperista tai kartongista

DIN 53122-1
Tällä gravimetrisellä menetelmällä voidaan määrittää vesihöyryn läpäisynopeus (WVTR) materiaaleille, joilla on korkea vesihöyrynläpäisevyys. Tämä menetelmä on tarkoitettu papereille ja … Lue lisää

Ainekohtainen siirtymä – primääriset aromaattiset amiinit (PAA)

Primääriset aromaattiset amiinit (PAA) ovat luokka yhdisteitä, joita muodostuu, kun elintarvikekontaktimateriaalin vapaat isosyanaattiryhmät reagoivat elintarvikkeen sisältämän veden kanssa. Tietyt … Lue lisää

Lääkeainejäämien testaus urheiluravitsemukseen tarkoitetuista lisäravinteista (Amazon-verkkokaupan laadunvalvonta)

Amazon edellyttää, että urheiluravitsemukseen tarkoitettujen lisäravinteiden valmistajien on toimitettava vuosittain … Lue lisää

Tekstiilikuitujen ja lankojen sulamispiste

Tekstiilikuidun sulamispisteen määritys Kofler-penkillä. Korkein mahdollinen testauslämpötila on 260 °C. Lue lisää

Pintojen SEM-EDX kuvaus

Pintojen kuvaaminen pyyhkäisyelektronimikroskoopilla (SEM) ja energiadispersiivisellä röntgenspektroskopialla (EDX, EDS). Tyypillisesti näytteestä otetaan useita kuvia eri suurennoksilla edustavan otoksen saamiseksi. Lue lisää

Ainekohtainen siirtymä – 1,4-butanedioli

EN 13130-1
1,4-butaanidiolin [CAS 110-63-4; Ref No 13720/40580; FCM 254] ainekohtainen siirtymä ruokakontaktiin tarkoitetusta muovista. Yhdisteelle on annettu FCM-tunnus 254 Euroopan asetuksessa N:o 10/2011. 1,4-butaanidioli on … Lue lisää

EN 13823: Palotestaus yksittäisen palavan esineen avulla

EN 13823
Yksittäisen palavan esineen palotestaus (SBI-testi) EN 13823 -standardin mukaisesti palon leviämisen ja savun muodostumisen tutkimiseksi. Testin päätarkoituksena on luokitella rakennustuotteita … Lue lisää

Kuivien tekstiilien rypistymiskestävyys

DIN 53890
Tätä testiä käytetään tekstiilien rypistymisen oikenemiskyvyn kulman määritykseen. Lue lisää

Poikkileikkeen HR-TEM-kuvaus + EDX + FIB

Poikkileikkeen korkean resoluution TEM-EDX-kuvaus FIB-näytteenvalmistelulla koostuu seuraavista vaiheista: Näytteestä valmistellaan poikkileike kohdennetun ionisuihkun (FIB) avulla. , Poikkileike kuvataan korkean resoluution … Lue lisää

Halkaisijan pituuspainotetun geometrisen keskiarvon (LWGMD) analyysi

Kuitujen halkaisijan pituuspainotetun geometrisen keskiarvon (LWGMD) analyysi suoritetaan SEM:llä mukaillen EU-komission asetusta (EC) No 761/2009. Hinta sisältää näytteen murskaamisen 10 MPa:n … Lue lisää

Paperin tai kartongin puhkaisulujuus standardiolosuhteissa

Puhkaisulujuudella mitataan hydraulisen paineen maksimiarvoa, jonka näyte kestää rikkoutumatta. Paperin tai kartongin puhkaisuujuus on SCT-testin (short term compression strength) ohella käytetyin lujuusmittaus. … Lue lisää

Paperin, kartongin tai sellun kappa-luku (ISO 302)

ISO 302
Kappaluku kuvaa näytteen ligniinipitoisuutta tai valkaisevuutta. Tällä testillä kappaluku määritetään ISO 302 -standardin mukaisesti. Mittaus soveltuu kaikenlaisille kemiallisille ja puolikemiallisille … Lue lisää

Veriroiskeiden läpäisy

EN 14683, ISO 22609
Akkreditoitu kasvomaskien veriroiskeiden läpäisy EN 14683 standardin mukaisesti. Lue lisää

Elintarvikkeen ravintosisältöanalyysi (EU 1169/2011) (BIG 7 - ei sisällä ravintokuidun määritystä)

EU regulation 1169/2011
Ravintoainesisällön pitäisi näkyä melkein jokaisen pakatun elintarvikkeen etiketissä. Elintarviketietoja … Lue lisää

Kiinteän kierrätetyn polttoaineen kosteuden määritys uunimenetelmällä

EN 14774-3
Kiinteiden polttoaineiden kosteuspitoisuuden määritys uunimenetelmällä sisältää näytteen punnituksen ennen näytteen kuivaamista uunissa sekä punnituksen uunikuivauksen jälkeen … Lue lisää

Mikromuovit filtteristä

Mikromuovien määritys Raman-spektroskopialla suoraan soveltuvalta filtteriltä. Analyysin tuloksena saadaan erityyppiset polymeerit koon mukaan lajiteltuina, esimerkiksi: 1–10 µm, 10–100 µm ja 100–1000 µm. Lue lisää

Simuloitu tislaus petrolijakeille ASTM D7169 -menetelmällä

ASTM D7169
Simuloitu tislaus (SimDist, Simdis) ASTM D7169 -standardin mukaisesti kattaa kiehumisalueen määrityksen petrolijakeille, joiden kiehumisalueena on n-C9 - n-C100 (maks. 720 °C). Näytteen tulee … Lue lisää

Palotesti vaahtomuoveille UL 94 mukaisesti

UL 94
Tässä testissä vaakasuoraan suunnattu testinäyte altistetaan standardinmukaisen näyte-ilmastoinnin jälkeen pienelle liekille, jonka nimellislämpöteho on 50 W. Testillä voidaan saavuttaa jokin seuraavista vaahtomuovien … Lue lisää

Paperin tai kartongin opasiteetti

ISO 2471
Tällä menetelmällä määritetään paperin opasiteetti sen diffuusiheijastuskyvyn perusteella. Mittausta voidaan käyttää fluoresoivia valkaisuaineita sisältävien paperien tai kartonkien opasiteetin määrittämiseen. Menetelmää ei kuitenkaan … Lue lisää

Elintarvikkeen aromiyhdisteiden määritys

Tiettyjen aromiyhdisteiden tunnistaminen GC-MS-tekniikan avulla. Menetelmä perustuu GC-MS signaalin vertaamiseen kunkin aromiyhdisteen vastaavaan isotooppimerkittyyn standardiin. Esimerkkejä tunnistettavista yhdisteistä: • asetiini • … Lue lisää

1H NMR-spektroskopia

1H NMR spektroskopia näytteille, jotka voidaan liuottaa deuteroituihin liuottimiin. Hinnat sisältävät näytteen valmistuksen, deuteroidun liuottimen (D2O, DMSO-d tai CDCl3), NMR-putken, mittauksen ja datan käsittelyn. Tulokset toimitetaan kuvamuodossa. Lisätietoja … Lue lisää

Tekstiilin antibakteerisuus absorptiomenetelmällä

EN ISO 20743
Antibakteerisuuden testi soveltuu kaikille tekstiilituotteille, myös kuitukankaille, riippumatta siitä mitä antibakteerisuustuotteita niihin on käytetty. Lue lisää

Dioksiinien ja PCB-yhdisteiden määritys vedestä, ruoasta ja rehusta

EN 16215
Maailman terveysjärjestön (WHO) määrittämien dioksiinien ja PCB-yhdisteiden (dioksiinien kaltaiset yhdisteet) määritys. Analyysipakettiin kuuluvat seuraavat mittaukset: TEQ-WHO arvot: … Lue lisää

Bensiinin hiilivetyanalyysi moniulotteisella kaasukromatografilla EN ISO 22854 menetelmällä

EN ISO 22854
Menetelmää käytetään aromaattisten ja olefiinisten hiilivetyjen sekä oksygenaattien ja laskennallisen happipitoisuuden määrittämiseen. … Lue lisää

Osmolaarisuuden mittaus

Osmolaarisuuden mittaus nestemäisistä näytteistä jäätymispisteosmometrillä. Osmolariteetti kertoo liuenneiden ionien ja molekyylien yhteenlasketun molaarisuuden nesteessä. Analyysin tulokset ilmoitetaan yksiköissä mosm / l. Lue lisää

Karl Fischer -titraus

EN ISO 12937, EN 13466-1, EN 15489
Karl Fischer -titraus on klassinen titrausmenetelmä, jonka avulla voidaan määrittää näytteen vesipitoisuus. Menetelmä soveltuu esimerkiksi häviävän pienten vesipitoisuuksien määrittämiseen … Lue lisää

Vesinäytteen aminohappojen tunnistaminen

Aminohappojen määrittäminen jätevesinäytteestä. Analyysi sisältää seuraavien aminohappojen määrittämisen: • Alaniini • Arginiini • Asparagiini • Aspartaatti • Sitrulliini • Kystiini/kysteiini • Glutamaatti • Glutamiini • Glysiini • … Lue lisää

Paperin tai kartongin ilmanläpäisevyys

Ilmanläpäisy on tärkeä ominaisuus joillekin paperilaaduille, kuten paperipusseille, jotka täytetään teollisesti. Measurlabs tarjoaa ilmanläpäisymittauksia Bendtsen- ja Gurley-menetelmillä. Bendtsen-menetelmä (ISO 5636-3) sopii papereille, … Lue lisää

Heräsikö kysymyksiä? Autamme mielellämme.

Ringing phone

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella, niin saat tarjouksen testauspalveluista yhdessä arkipäivässä.

Seuraaviin kysymyksiin vastaaminen auttaa meitä laatimaan sinulle tarjouksen nopeammin:

  • Montako näytettä sinulla on ja mitä materiaalia ne ovat?
  • Onko tämä toistuva testaustarve? Jos on, niin kuinka usein näytteitä saapuisi ja monenko näytteen erissä?

Onko sinulla kysymyksiä tai tarvitsetko apua? Lähetä meille sähköpostia tai soita +358 50 336 6128.