Hinnat alkaen

13C NMR-spektroskopia

215 €

1H NMR-spektroskopia

125 €

Aaltopahvin kuitukompositioanalyysi Hertzberg-testillä

150 €

Aaltopahvin liimasidoksen vedenkestävyys

86 €

Aaltopahvin läpilyöntilujuus

80 €

Aaltopahvin puhkaisulujuus (bursting strength)

80 €

Aaltopahvin taivutusjäykkyys

85 €

Aaltopahvipakkauksen iskulujuus sivuttaissuuntaisella iskutestillä

243 €

Aaltopahvipakkauksen iskulujuus tiputustestillä

3 429 €

Aaltopahvipakkauksen laatikkopuristustesti

286 €

Aaltopahvipakkauksen pinoamistesti staattisella kuormituksella

200 €

Aaltopahvipakkauksen tärinänkestävyys (täristys kiinteällä matalalla taajuudella)

243 €

Aaltopahvista eriteltyjen komponenttien neliöpainot

150 €

AdBlue-testaus ISO 22241:2019 mukaisesti

250 €

AFM pinnankarheuden määrittäminen

425 €

Ainekohtainen siirtymä – 1,3-butadieeni [CAS 106-99-0; Ref No 13630; FCM 223]

242 €

Ainekohtainen siirtymä – formaldehydi [CAS 50-00-0; Ref No 17260/54880; FCM 98]

128 €

Ainekohtainen siirtymä – komission asetuksen (EU) 10/2011 Liitteen II alkuaineet

326 €

Ainekohtainen siirtymä – poly((R)-3-hydroksibutyraatti-co-(R)-3-hydroksiheksanoaatti) (PHBH) [CAS 147398-31-0; FCM 1059]

2 687 €

Ainekohtainen siirtymä – tahattomasti lisätyt aineet (NIAS), GC-MS, simulantti D2e (95% EtOH)

497 €

Ainekohtainen siirtymä – tahattomasti lisätyt aineet (NIAS), GC-MS, simulantti E (Tenax)

697 €

Ainekohtaisen siirtymän testaus mille tahansa EU:n muoviasetuksen 10/2011 liitteessä I listatulle aineelle

Aistinvarainen arviointi – haju ja maku (DIN 10955)

147 €

Aistinvarainen arviointi – haju ja maku EN 1230-1 ja -2

147 €

Alveolijakeinen pöly

86 €

Antimikrobisten aineosien siirtymisen paperista tai kartongista

142 €

Asbesti jäte- tai rakennusmateriaalista

50 €

Bentoniitin XRD-analyysi

469 €

Bentsoehappoanalyysi juomista

69 €

Betoni- tai tiilinäytteen hyötykäyttökelpoisuustestaus sisältäen materiaalijakauman, epäpuhtaudet ja kelluvat epäpuhtaudet (VNa 843/2017)

725 €

Betoni- tai tiilinäytteen hyötykäyttökelpoisuustestaus sisältäen materiaalijakauman, epäpuhtaudet ja kelluvat epäpuhtaudet (VNa 843/2017)

1 286 €

Bio- tai maakaasun H2O-pitoisuus (ppm-taso)

529 €

Bio- tai maakaasun NH3 ja H2O

836 €

Biokaasun rikkipitoisuus

792 €

Biomassan ligniinipitoisuus

252 €

Bioperäisen hiilen määrittäminen ASTM D6866 mukaisesti

586 €

Bioperäisen hiilen määrittäminen dieselistä ja biopolttoaineista ASTM D6866 mukaisesti

586 €

BPSG-analyysi 200 mm piikiekoille

501 €

CH4, CO2, O2, N2, H2, + C2–C5 alkaanit bio- tai maakaasusta

611 €

CH4, CO2, O2, N2, H2, H2O bio- tai maakaasusta

757 €

Concora-testi (CMT30) aallotuskartongille

121 €

Differentiaalinen pyyhkäisykalorimetria

196 €

Edgewise crush test (ECT) aaltopahville

70 €

Elastisten ja punottujen lankojen lineaarinen tiheys

75 €

Elastomeeripitoisuudet kumiseoksesta FTIR:n ja NMR:n avulla

1 714 €

Elintarvikkeen A-vitamiini

70 €

Elintarvikkeen aromiyhdisteiden määritys

299 €

Elintarvikkeen D-vitamiini

70 €

Elintarvikkeen ravinnepitoisuuksien määritys (ICP-MS)

189 €

Elintarvikkeen ravintosisältöanalyysi (EU 1169/2011)

220 €

Elintarvikkeen suolapitoisuus (Na-pitoisuuteen perustuva)

37 €

Elintarvikkeen vitamiinianalyysi

480 €

EN ISO 1182, Reaction to fire tests for products – palamattomuus

952 €

EN ISO 1716, Reaction to fire tests for products. -lämpöarvo

687 €

Filminmuodostumislämpötila

286 €

Flat crush test (FCT) pahville

70 €

Fluoresoivien valkaisuaineiden siirtyminen paperista tai kartongista

43 €

Fluorin määritys palavista orgaanisista materiaaleista

129 €

Fosetyyli-Al ja fosfonihappo maanäytteestä

189 €

Fotokromaattisuuden määritys tekstiileistä

125 €

Ftalaattien määritys paperin ja kartongin uutoksesta

242 €

GC-MS-analyysi

312 €

Glykaaniprofilointi (N- ja O-linkittyneet) proteiininäytteistä

2 240 €

Hapenläpäisy (OTR) pakkauksista

693 €

Hapenläpäisymittaus (OTR) kalvomaisista materiaaleista

286 €

Hartsihapot vedestä

360 €

Hengittyvä ja alveolijakeinen pöly

172 €

Hengittyvä pöly

86 €

Hiekkanäytteen seula-analyysi

83 €

Hiilen, vedyn, typen ja rikin määrity kiinteistä kierrätyspolttoaineista

73 €

Hiilidioksidin läpäisynopeus kalvomaisten materiaalien läpi

500 €

ICP-MS / ICP-OES -mittauspaketti vesinäytteelle (Al, As, Ba, B, Cd, Ca, Cr, Cu, Sn, Fe, Mg, Hg, Pb, K, Se, Na, Sr, Zn)

68 €

ICP-MS kokonaismetallit vesinäytteelle (As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Sb, V, Zn)

65 €

ICP-MS mittaus (laaja) vesinäytteelle (Be, Ba, Co, Al, Mg, Cu, Li, Mn, Ag, Sn, Ti, V, Zn, Tl, B, Hg, Mo, Fe, Ca, K, U, P, Cd, Na, Cr, Ni, Pb, Sb, As, Se)

85 €

ICP-OES metallit jäte- ja rakennusmateriaaleista (Al, B, Bi, Ca, K, Mg, Na, S, Se, Si, Te, Ti, Zr)

78 €

ICP-OES raskasmetallit maaperästä, lietteestä tai sedimentistä (As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Sb, V, Zn)

75 €

ICP-OES ravinteet maaperälle, lietteelle tai sedimentille (Al, B, Bi, Ca, K, Mg, Na, S, Se, Si, Te, Ti ja Zr)

70 €

ICP-OES-metallit maaperälle, lietteelle tai sedimentille (Ag, As, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, Li, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Sn, Sr, Tl, V ja Zn)

80 €

ICP-OES-mittaus (laaja) jäte- ja rakennusmateriaaleille (Ag, As, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, Li, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Sn, Sr, Tl, V ja Zn)

82 €

ICP-SFMS analyysi muoveille ja polymeereille

164 €

ICP-SFMS metallien seulonta (70 alkuainetta)

586 €

ICP-SFMS metallit lannotteiden raaka-aineista

157 €

ICP-SFMS metallit nestemäisistä kemikaaleista

360 €

IMO 2010 FTPC Part 1 – palamattomuus

1 070 €

IMO 2010 FTPC Part 2 – savu ja myrkyllisyys

2 779 €

IMO 2010 FTPC Part 5 – liekinleviämisominaisuudet

863 €

IMO 2010 FTPC Part 7 – riippuvien tekstiilien ja kalvojen syttyvyys

532 €

IMO 2010 FTPC Part 8 – pehmustettujen istuinhuonekalujen syttyvyys

689 €

IMO 2010 FTPC Part 9 – vuodetekstiilien ja patjojen syttyvyys

398 €

Iskulujuus ekstruusio ja ruiskuvaletuista muoveista

143 €

Juoman säilyvyystestaus

200 €

Kaatopaikkakelpoisuustestaus pysyvän jätteen kaatopaikalle (VNa 331/2013)

763 €

Kaatopaikkakelpoisuustestaus pysyvän jätteen kaatopaikalle (VNa 331/2013) (pikatoimitus)

1 420 €

Kaatopaikkakelpoisuustestaus tavanomaisen tai vaarallisen jätteen kaatopaikalle (VNa 331/2013)

450 €

Kaatopaikkakelpoisuustestaus tavanomaisen tai vaarallisen jätteen kaatopaikalle (VNa 331/2013) (pikatoimitus)

894 €

Kankaan leveys ja pituus

10 €

Kankaan neliömassa

17 €

Kankaan pinnan resistiivisyys

186 €

Karl Fischer titraus

85 €

Kasvomaskien bakteerien suodatuskyky EN 14683 -standardin mukaisesti

1 182 €

Kasvomaskien hengitysvastus EN 14683 -standardin mukaisesti

636 €

Kasvomaskien mikrobiologinen puhtaus EN 14683 -standardin mukaisesti

273 €

Kasvomaskien testaus EN 14683 -standardin mukaisesti tyypin II maskeille

2 003 €

Kasvomaskien testaus EN 14683 -standardin mukaisesti tyypin IIR maskeille

3 094 €

Kasvomaskien veriroiskeiden läpäisy EN 14683 -standardin mukaisesti

1 091 €

Keinotekoisella hiellä käsitellyn tekstiilin värinpitävyys valossa

192 €

Kemiallinen hapenkulutus (COD) selluprosessin vesivirroissa

34 €

Kemiallisten funktionaalisuuksien tunnistaminen FTIR-spektroskopialla vesiliuosnäytteistä

314 €

Kemiallisten funktionaalisuuksien tunnistaminen Raman-spektroskopialla vesiliuosnäytteestä

400 €

Kemiallisten ryhmien tunnistaminen FTIR-spektroskopialla kiinteistä näytteistä

80 €

Kertakäyttöisten nitriilikäsineiden elintarvikekontaktikelpoisuuden testauspaketti

2 349 €

Kevyt likaantuneisuusanalyysi elintarvikkeille

129 €

Kiinteiden aineiden lineaarinen lämpölaajeneminen dilatometrillä

Kiinteän kierrätetyn polttoaineen kosteuden määritys uunimenetelmällä

47 €

Kiinteän kierrätyspolttoaineen kokonaiskosteus

83 €

Kiinteän polttoaineen fluoridipitoisuus

189 €

Kiinteän polttoaineen lämpöarvo

140 €

Kirurgisen siteen venymä

55 €

Kjeldahl typpi

70 €

Kokonaisfluori kiinteistä näytteistä

195 €

Kokonaiskloori kiinteistä näytteistä

250 €

Kokonaissiirtymän testaus toistuvalle käytölle – simulantti A (10 % EtOH)

395 €

Kokonaissiirtymän testaus toistuvalle käytölle – simulantti A, B, D2 (kaikki elintarvikkeet)

1 983 €

Kokonaissiirtymän testaus toistuvalle käytölle – simulantti B (3 % etikkahappo)

395 €

Kokonaissiirtymän testaus toistuvalle käytölle – simulantti C (20 % EtOH)

395 €

Kokonaissiirtymän testaus toistuvalle käytölle – simulantti D1 (50 % EtOH)

395 €

Kokonaissiirtymän testaus toistuvalle käytölle – simulantti D2 (oliiviöljy)

1 384 €

Kokonaissiirtymän testaus – simulantti A (10 % EtOH)

147 €

Kokonaissiirtymän testaus – simulantti A, B, D2 (kaikki elintarvikkeet)

690 €

Kokonaissiirtymän testaus – simulantti B (3 % AcOH)

147 €

Kokonaissiirtymän testaus – simulantti C (20 % EtOH)

147 €

Kokonaissiirtymän testaus – simulantti D1 (50 % EtOH)

147 €

Kokonaissiirtymän testaus – simulantti D2 (oliiviöljy)

397 €

Kokonaissiirtymän testaus – simulantti E (MPPO)

245 €

Kuitukankaan massa pinta-alan yksikköä kohden

17 €

Kuituvahvistettujen komposiittien vetokoe, ISO 527-4/5

84 €

Kuivalle ilmalle altistuneiden tekstiilien mittamuutos

48 €

Kuivien tekstiilien rypistymiskestävyys

33 €

Kumin hankaustesti

357 €

Kylmälle vedelle altistuneiden tekstiilien mittamuutos

32 €

LA-ICP-MS ohutkalvonäytteille (70 alkuainetta)

914 €

LA-ICP-MS ohutkalvonäytteille (standardialkuaineet)

793 €

Laatikon puristustestaus (BCT)

114 €

Langan kiertymä

63 €

Langan kutistuminen kiehutettaessa

32 €

Langan kutistuminen kuivassa ilmassa

32 €

Langan lineaarinen tiheys – köysimenetelmä

17 €

Langan sekoittumispiste

42 €

Langan tasaisuusmääritys

42 €

Langan tekstiilikuidun pituus

232 €

Lanta ja komposti – laaja analyysi

180 €

Lanta ja komposti – laaja analyysi + kokonaishiili

199 €

Lanta ja komposti – laaja analyysi + tuhka

199 €

Lanta ja komposti – perusanalyysi

129 €

Lanta ja komposti – perusanalyysi

139 €

Lastenhoitotarvikkeet – Juomavälineet – Fysikaaliset ja mekaaniset ominaisuudet (EN 14350)

860 €

Lastenhoitotarvikkeet – Ruokailuvälineet – Fysikaaliset ja mekaaniset ominaisuudet (EN 14372)

675 €

Lemmikkirehun ravintosisältö

99 €

Levänäytteen hiilihydraattianalyysi

536 €

Leväpigmentit liuoksessa

214 €

Leväpohjaisten liuosten sokerianalyysi

429 €

Liuottimen ICP-MS-metallianalyysi

293 €

Liuottimen puhtausanalyysi (GC-FID ja Karl Fischer)

251 €

Liuottimen puhtausanalyysi (GC-FID)

211 €

Liuottimen puhtausanalyysi (GC-FID, Karl Fischer ja ICP-MS)

537 €

Lyijyn ja kadmiumin siirtymä elintarvikekontaktiin tarkoitetuista keraamisista tarvikkeista

158 €

Maalin bioperäisen hiilen määrä (suhteessa TOC:iin)

586 €

Maanäytteen raekokoanalyysi

83 €

Maitohappoanalyysi juomista

69 €

Merilevän jodipitoisuus

46 €

Metallin vetokoe

125 €

Metallin Vicker-kovuus

42 €

Metallisen kuparinäytteen alkuainekoostumus OES:llä

257 €

Metallisten korujen tai kellojen haitalliset aineet

348 €

Mikromuovien vapautuminen tekstiileistä

972 €

Monomeeriset sokerit biomassapohjaisessa liuoksessa

74 €

Muovien kolmipistetaivutus

143 €

Muovien kovuus

75 €

Muovikalvon kitkakerroin

234 €

Muovin ftalaatit

410 €

Muovin puhkaisulujuus

214 €

Muovin taipumislämpötila (HDT)

107 €

Muovin Vicat-pehmenemispiste

107 €

Muovin vinyylikloridipitoisuus

303 €

Naarmuuntumiskestävyyden määritys

786 €

Naarmuuntumistesti (nano scratch) ohutkalvonäytteille

429 €

Nahan värinpitävyys vesipisaroille

20 €

Ohutkalvonäytteiden GI-XRD

214 €

Ominaispinta-ala ja huokoskoko BET-menetelmällä

250 €

Ompeleiden määrä pituus- ja pinta-alayksikköä kohden tekstiileissä

17 €

Orgaanisen materiaalin CHN-analyysi

57 €

Orgaanisen materiaalin CHNO-analyysi

108 €

Orgaanisen materiaalin CHNOS-analyysi

167 €

Orgaanisen materiaalin CHNS-analyysi

108 €

Osmolaalisuuden mittaus (raportoidaan yksikössä mosm/kg)

97 €

Osmolaarisuuden mittaus (raportoidaan yksikössä mmol/l)

97 €

PAH-analyysi asfaltista

95 €

PAH-analyysi asfaltista (pikatoimitus)

142 €

Painovärin siirtymän testaus elintarvikesimulantilla E (Tenax) ja analysointi GC-MS:llä

699 €

Painovärin siirtymän testaus etanoliliuoksella ja analysointi GC-MS:llä

618 €

Paperin ja pahvin neliöpaino

67 €

Paperin repäisylujuus

93 €

Paperin sileyden määritys Bekk-menetelmällä

80 €

Paperin tai kartongin bulkki

70 €

Paperin tai kartongin CIE-vaaleus

60 €

Paperin tai kartongin CIE-vaaleus

114 €

Paperin tai kartongin ilmanläpäisevyys

93 €

Paperin tai kartongin ISO-vaaleus

60 €

Paperin tai kartongin keltaisuus

57 €

Paperin tai kartongin kiiltävyys

57 €

Paperin tai kartongin kitkakerroin

193 €

Paperin tai kartongin käyristyminen ilmankosteuden muutoksesta

150 €

Paperin tai kartongin käyristyminen toispuoleisesta kastelusta

43 €

Paperin tai kartongin mittapysyvyys veteen upotettaessa

43 €

Paperin tai kartongin märkävetolujuus

150 €

Paperin tai kartongin opasiteetti

57 €

Paperin tai kartongin puhkaisulujuus standardiolosuhteissa

71 €

Paperin tai kartongin rasvankesto palmuöljymenetelmällä

107 €

Paperin tai kartongin rasvankesto palmuöljymetodilla

157 €

Paperin tai kartongin rasvankesto tärpättimenetelmällä

171 €

Paperin tai kartongin RCT (ring crush test)

86 €

Paperin tai kartongin sidoslujuus (Scott bond)

114 €

Paperin tai kartongin taivutusjäykkyys

93 €

Paperin tai kartongin taivutuskestävyys

107 €

Paperin tai kartongin tasapainokosteus

50 €

Paperin tai kartongin valonkestävyys

114 €

Paperin tai kartongin vesiabsorptio Cobb-menetelmällä

80 €

Paperin tai kartongin vetolujuus

70 €

Paperin tai kartongin värimääritys

64 €

Paperin tai kartongin Z-lujuus

107 €

Paperin tai kartonkin karheus ja sileys

107 €

Paperin, kartongin tai sellun emäksisyys

114 €

Paperin, kartongin tai sellun happoliukenemattoman tuhkan määrä

129 €

Paperin, kartongin tai sellun kappa-luku

114 €

Paperin, kartongin tai sellun tuhkapitoisuus

60 €

Paperin, kartongin tai sellun tuhkapitoisuus

243 €

Paperin, kartongin tai sellun vesiuutteen pH

71 €

Paperin, kartongin tai sellun vesiuutteen sähkönjohtavuus

129 €

Partikkelianalyysi kaasusta

291 €

Partikkelien kokojakauman määritys laserdiffraktiolla (dispersiot orgaanisissa liuottimissa)

257 €

Partikkelien kokojakauman määritys laserdiffraktiolla (kiinteät näytteet)

143 €

Partikkelien kokojakauman määritys laserdiffraktiolla (vesidispersioista)

201 €

Partikkelien koon ja muodon määrittäminen kuva-analysaattorilla

338 €

Partikkelikokojakauman määritys SEM:lla

Pentakloorifenolin pitoisuus kylmävesiuutteessa

323 €

Pin adhesion test (PAT) aaltopahville

192 €

Pinnan AFM-kuvantaminen

162 €

Pintaenergian määritys

288 €

Pintojen SEM-EDX kuvaus

297 €

Pintojen SEM-kuvantaminen

201 €

Pisaranimevyystesti tekstiileille

50 €

Poikkileikkeen HR-TEM kuvaus + EDX + FIB

2 004 €

Poikkileikkeiden korkean resoluution TEM-kuvaus ja näytteen valmistus FIB:llä

1 689 €

Polymeerien tunnistus FTIR:llä

120 €

Polysyklisten aromaattisten hiilivetyjen (PAH) analyysi kiinteistä ja kangas materiaaleista

148 €

Polysyklisten aromaattisten hiilivetyjen (PAH) analyysi liuoksista

261 €

Polysyklisten aromaattisten hiilivetyjen (PAH) määritys paperista tai kartongista

202 €

Puhtaan betoni- tai tiilinäytteen hyötykäyttökelpoisuustestaus (VNa 843/2017)

445 €

Puhtaan betoni- tai tiilinäytteen hyötykäyttökelpoisuustestaus (VNa 843/2017) (pikatoimitus)

888 €

Puun tai sellun alkuaineanalyysi

122 €

Radiohiiliajoitus

398 €

Raft strength test

429 €

Rasva- ja hartsihapot vedestä

500 €

Rautamalmin alkuaineanalyysi XRF:llä

154 €

Ravintolisän analyysipaketti

290 €

RBS-mittaus (normaali toimitus)

372 €

RBS-mittaus (pikatoimitus)

829 €

Rikkivety, H2S, pitoisuus kaasusta

483 €

Ruoan pyriproksyfeenipitoisuus

121 €

Ruoan tai rehun kokonaissokerien määritys Luff–Schroorl-menetelmällä

169 €

Ruoan tai rehun pelkistävien sokerien määritys Luff–Schroorl-menetelmällä

169 €

Röntgenfluoresenssi

213 €

Salisiinin määritys uuteaineesta

98 €

Salisyylihapon määritys uuteaineesta

98 €

SCT paperista tai kartongista standardiolosuhteissa

71 €

SEC-MALS korkean moolimassan polymeereille

700 €

Sementin hydraatiolämpöarvo

403 €

Siloksaanit bio- tai maakaasusta

661 €

Simuloitu tislaus petrolijakeille

326 €

Tekstiilien antiseptinen vastustuskyky

83 €

Tekstiilien elektrostaattinen käyttäytyminen

103 €

Tekstiilien hydrostaattinen paine

82 €

Tekstiilien kulumisen vastustuskyky – Martindalen menetelmä

50 €

Tekstiilien lankojen määrä pituusyksikköä kohden

33 €

Tekstiilien lujuus ja venymä – kulumismenetelmä

57 €

Tekstiilien massahäviön määritys Martindalen kulutustestistä

134 €

Tekstiilien mittamuutos kemiallisen pesun jälkeen

45 €

Tekstiilien mittamuutos käsinpesun jälkeen

42 €

Tekstiilien mittamuutos pesun ja kuivauksen aikana

42 €

Tekstiilien mittamuutos silityksen jälkeen

31 €

Tekstiilien nyppyyntyminen

65 €

Tekstiilien optinen kirkkaus UV-valossa

25 €

Tekstiilien pinnoitteen tarttuvuusmääritys

99 €

Tekstiilien poikittainen vääristymä

58 €

Tekstiilien pysyvän taivutuksen lujuus fleksometrimenetelmällä

58 €

Tekstiilien sauman liestymän vastustuskyky

82 €

Tekstiilien vastustuskyky pinnan kastumiselle sumutustestissä (AATCC 22)

32 €

Tekstiilien vastustuskyky pinnan kastumiselle – sumutustesti (EN ISO 4920)

32 €

Tekstiilien vedenimunopeus

58 €

Tekstiilien vedenpitävyys

82 €

Tekstiilien virtsanpitävyys

42 €

Tekstiilien värinpitävyys hankauksessa orgaanisilla liuottimilla

25 €

Tekstiilien vääristymä, sekä vinouden ja taipuman määritys

25 €

Tekstiilien yhteentarttumisen vastustuskyky

65 €

Tekstiilien öljynhylkivyys + hiilivetyjen vastustuskyvyn testaus

30 €

Tekstiilien öljynvastustuskyky

30 €

Tekstiilikuitujen ja lankojen filamenttien määrä

65 €

Tekstiilikuitujen ja lankojen murtovoima ja venymä murtuessa

63 €

Tekstiilikuitujen ja lankojen sulamispiste

58 €

Tekstiilin antibakteerisuus absorptiomenetelmällä

286 €

Tekstiilin antibakteerisuus Agar-menetelmällä

143 €

Tekstiilin ilmanläpäisevyys

60 €

Tekstiilin repäisylujuus

75 €

Tekstiilin vesihöyrynläpäisevyys (WVTR)

157 €

Tekstiilin värinpitävyys alkalipisaroille

42 €

Tekstiilin värinpitävyys emäksille

42 €

Tekstiilin värinpitävyys emäksiselle ja happamalle hikoilulle

58 €

Tekstiilin värinpitävyys happopisaroilla

42 €

Tekstiilin värinpitävyys hypokloriittivalkaisussa

42 €

Tekstiilin värinpitävyys keinotekoiselle hielle

42 €

Tekstiilin värinpitävyys klooratulle vedelle

42 €

Tekstiilin värinpitävyys kuumalle vedelle

25 €

Tekstiilin värinpitävyys kuumapuristuksessa

25 €

Tekstiilin värinpitävyys merivedelle

42 €

Tekstiilin värinpitävyys miedossa hypokloriittivalkaisussa

92 €

Tekstiilin värinpitävyys orgaanisissa liuottimissa

32 €

Tekstiilin värinpitävyys peroksidivalkaisussa

42 €

Tekstiilin värinpitävyys pesussa

42 €

Tekstiilin värinpitävyys syljelle

42 €

Tekstiilin värinpitävyys valossa standardin EN ISO-B02 mukaisesti, standardin 6. osaan asti.

132 €

Tekstiilin värinpitävyys valossa standardin EN ISO-B02 mukaisesti, standardin 7. osaan asti.

663 €

Tekstiilin värinpitävyys vedelle

42 €

Tekstiilin värinpitävyys vesipisaroille

25 €

Tekstiilituotteiden paksuus

17 €

Tekstiilituotteiden tekstiilisauman venymisominaisuudet

82 €

Teksturoidun langan kutistuminen kylmässä vedessä

42 €

TEM-kuvantaminen

689 €

TEM-kuvantaminen + EDX

1 004 €

Termogravimetrinen analyysi TGA

196 €

TGA-IR-analyysi

277 €

Tiheysmääritys muoveille ja polymeereille

120 €

ToF-ERDA-mittaus

444 €

Tolueenin ja ksyleenien määritys

86 €

Torjunta-aineet elintarvikkeista

177 €

Tuhkapitoisuuden määritys kiinteistä kierrätyspolttoaineista

64 €

Tuhkapitoisuuden määritys kiinteistä kierrätyspolttoaineista

64 €

Uraani (U) lannoitteiden raaka-aineista

60 €

Valmisaterian säilyvyystestaus

320 €

Valobakteeritesti

73 €

Veden juomakelpoisuustutkimus (mikrobiologinen)

230 €

Veden juomakelpoisuustutkimus (porakaivo)

499 €

Veden juomakelpoisuustutkimus (rengaskaivo)

390 €

Vesianalyysipaketti (laaja)

741 €

Vesihöyryn läpäisynopeus (WVTR) kalvomaisista materiaaleista

286 €

Vesihöyryn läpäisynopeus (WVTR) paperista tai kartongista

86 €

Vesihöyrynläpäisy (WVTR) pakkauksista

586 €

Vesiliukoisen fluoridin määritys kiinteistä näytteistä yksivaiheisella ravistelutestillä

65 €

Vesiliukoisen kloridin määritys kiinteistä näytteistä yksivaiheisella ravistelutestillä

65 €

Vesiliuoksen natriumkloraatti (NaClO3)

70 €

Vesiliuoksen natriumkloraatti (NaClO3), kloraatti (ClO3) ja kloriitti (ClO2)

97 €

Vesinäytteen aminohappojen tunnistaminen

295 €

Vesinäytteen ammonium ja ammoniumtyppi

27 €

Vesinäytteen kokonaistyppianalyysi

39 €

Vesinäytteen öljy- ja rasvapitoisuus

71 €

Vetokoe jäykille muoveille

100 €

Vetyperoksidin pitoisuusmääritys vesiliuoksista

111 €

Viskositeettimääritys kartiogeometrian reometrillä

92 €

Visuaalisten muutosten määritys Martindalen kulutustestistä

108 €

VOCit sis. siloksaanit, terpeenit, ketonit, furaanit, hiilivedyt C6–C14 bio- tai maakaasusta

1 236 €

VPD-ICP-MS jalometallien analyysi, 100 mm kiekko

478 €

VPD-ICP-MS jalometallien analyysi, 150 mm kiekko

478 €

VPD-ICP-MS jalometallien analyysi, 200 mm kiekko

514 €

VPD-ICP-MS jalometallien analyysi, 300 mm kiekko

586 €

VPD-ICP-MS LIKE jalometallien analyysi, 100 mm näytteille

641 €

VPD-ICP-MS LIKE jalometallien analyysi, 150 mm näytteille

642 €

VPD-ICP-MS LIKE jalometallien analyysi, 200 mm näytteille

686 €

VPD-ICP-MS LIKE jalometallien analyysi, 300 mm näytteille

686 €

VPD-ICP-MS standardimetallien analyysi, 100 mm ALD-filmi

642 €

VPD-ICP-MS standardimetallien analyysi, 100 mm kiekko

478 €

VPD-ICP-MS standardimetallien analyysi, 150 mm kiekko

478 €

VPD-ICP-MS standardimetallien analyysi, 150 mm näytteille

642 €

VPD-ICP-MS standardimetallien analyysi, 200 mm kiekko

514 €

VPD-ICP-MS standardimetallien analyysi, 200 mm näytteille

686 €

VPD-ICP-MS standardimetallien analyysi, 300 mm kiekko

586 €

VPD-ICP-MS standardimetallien analyysi, 300 mm näytteille

686 €

Väliliinan delaminoituminen ylemmästä kankaasta

55 €

Värin siirtyvyys paperista tai kartongista

93 €

XRF-analyysi (Si, Al, Ca, Ti, P, Mn, Cr ja C) piiraudalle (SiFe)

350 €

XRR ohutkalvonäytteille

208 €

Yksittäisten ja kerrattujen lankojen lineaarinen tiheys – lyhyen pituuden menetelmä

32 €

Yksittäisten ja kerrattujen lankojen silmukkatesti

58 €

Yksittäisten ja kerrattujen lankojen vetokoe – solmumenetelmä

58 €

Zeta-potentiaalin määritys

Öljypitoisuuden määritys öljykasveista heksaaniuuttomenetelmällä

275 €

Heräsikö kysymyksiä? Autamme mielellämme.

ringing phone
Tietokonetta käyttävä henkilö
1.Tilaa mittauspalvelu tai kysy neuvoa.
Laatikkoon pakattu lähetys
2.Lähetä näytteesi meille.
Laborantti suorittamassa mittauksia
3.Mittaamme raaka-aineesi tai tuotteesi.
Analyysiraportti kirjekuoren sisällä
4.Saat mittausraportin ja tulokset sähköpostiisi.

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella, niin saat tarjouksen testauspalveluista yhdessä arkipäivässä.

Voit myös lähettää sähköpostia info@measurlabs.com tai soittaa meille numeroon +358 50 336 6128

Vastaamme aina yhdessä arkipäivässä.