Bio-osuuden määritys

Materiaalin tai kemikaalin sisältämän hiilen bio-osuuden määritys on tärkeä työkalu, jota käytetään näytteiden erityispiirteiden tutkimiseen.

Tämä menetelmä käyttää kiihdytin-massaspektrometriä (AMS) C-14-isotoopin konsentraation selvitykseen, jonka perusteella määritetään näytteen sisältämän hiilen bio-osuus.

  • Nopeat tulokset
  • Henkilökohtaista apua asiantuntijoilta
  • Kilpailukykyiset hinnat
  • Takuu tulosten oikeellisuudesta

Bio-osuuden määritys on tehokas menetelmä materiaalin erityispiirteiden tutkimiseen. Menetelmä perustuu näytteen sisältämän hiilen jakaumaan uusiutuvista lähteistä kuten biomassasta peräisin olevan hiilen ja raakaöljystä peräisin olevan hiilen välillä. Bio-osuus siis kuvaa sitä määrää biopohjaista hiiltä, mitä näytteestä tai tuotteesta löytyy verrattuna helpommin saatavilla olevaan ja usein halvempaan raakaöljystä peräisin olevaan hiileen.

Biopohjaisen hiilen pitoisuus voidaan tarpeista riippuen määrittää pitoisuutena materiaalin sisältämän orgaanisen hiilen kokonaismäärästä (total organic carbon) tai pitoisuutena hiilen kokonaismäärästä (total carbon). Kun biopohjaisen hiilen pitoisuus määritetään hiilen kokonaismäärästä, kutsutaan pitoisuutta biogeenisen hiilen pitoisuudeksi (biogenic carbon).

Bio-osuuden määritys noudattaa tarpeista riippuen erilaisia standardeja. Yleisimpiä ovat ASTM D6866, ISO 16620-2 ja CEN 16640. On tärkeää huomata, että biopohjaisen (tai biogeenisen) hiilen osuus on määritetty osuutena halutun hiilen määrästä eikä osuutena koko näytteestä. 

  

Soveltuvat näytematriisit

  • Hiiltä sisältävät materiaalit, kuten
  • Maalit
  • Polttoaineet
  • Sedimentti
  • Muovit

Bio-osuuden määrityksen tyypillisiä käyttökohteita

  • Hiilen bio-osuuden määritys orgaanisista materiaaleista, jotka sisältävät raakamateriaalia biopohjaisista ja fossiilisista lähteistä

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella, niin saat tarjouksen testauspalveluista yhdessä arkipäivässä.

Voit myös lähettää sähköpostia info@measurlabs.com tai soittaa meille numeroon +358 50 336 6128

Vastaamme aina yhdessä arkipäivässä.

Usein kysytyt kysymykset

Mihin bio-osuuden määritystä yleensä käytetään?

Bio-osuuden määritystä käytetään uusiutuvia raakamateriaaleja sisältävien orgaanisten materiaalien tutkimiseen, esimerkkinä biopohjaiset polttoaineet.

Mitkä ovat bio-osuuden määrityksen rajoitteet?

Bio-osuuden määrityksessä tarkastellaan vain materiaalin sisältämän biopohjaisen hiilen osuutta eikä materiaalin muita ominaisuuksia tai erityispiirteitä huomioida. Bio-osuuden määritys ei myöskään suoraan kerro siitä, kuinka biohajoavaa tutkittu materiaali on. 

Millaisia näytteitä bio-osuuden määrityksellä voi analysoida?

Tämä menetelmä sopii orgaanisia yhdisteitä sisältäville kiinteille, nestemäisille ja kaasumaisille näytteille. Menetelmällä voidaan myös havaita biopohjaisen hiilen puuttuminen, mikäli näytteen sisältämä hiili on kokonaan peräisin raakaöljystä (petroleum). 

Mikä Measurlabs on?

Measurlabs tarjoaa erilaisia laboratorioanalyyseja tuotekehittäjille ja laatujohtajille. Suoritamme osan analyyseista omassa laboratoriossamme, mutta enimmäkseen ulkoistamme ne huolella valikoiduille kumppanilaboratorioille. Tällä tavoin pystymme lähettämään kunkin näytteen sille sopivimpaan laboratorioon ja tarjoamaan asiakkaillemme korkealaatuisia analyyseja yli tuhannella eri menetelmällä.

Miten palvelu toimii?

Kun otat meihin yhteyttä tarjouspyyntölomakkeella tai sähköpostilla, yksi menetelmäasiantuntijoistamme ottaa mittauksesi hoitaakseen ja vastaa mahdollisiin kysymyksiisi. Saat kirjallisen tarjouksen, jossa on kerrottu mittauksen yksityiskohdat ja osoite, johon voit lähettää näytteet. Me huolehdimme sen jälkeen näytteiden toimittamisesta oikeisiin laboratorioihin ja kirjoitamme tuloksista sinulle selkeän mittausraportin.

Kuinka lähetän näytteeni?

Näytteet toimitetaan laboratorioomme yleensä lähetillä. Varmista yksityiskohdat asiantuntijamme kanssa ennen näytteiden lähettämistä.

Bio-osuuden määritystä käytetään, kun selvitetään kuinka suuri osa näytteen sisältämästä hiilestä on peräisin uusiutuvista lähteistä ja kuinka suuri osa peräisin raakaöljystä. Measur tarjoaa laadukasta ja nopeaa bio-osuuden määritystä.