REACH-analyysit

REACH-asetus (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals) vaatii kemikaalien tuottajia ja maahantuojia rekisteröimään aineet Euroopan Unionin tai Yhdistyneen Kuningaskunnan viranomaisille. Measurlabs tarjoaa täyden valikoiman kemikaalianalyysejä REACH-rekisteröintiä varten.

Yksinkertainen ja läpinäkyvä hinnoittelu

Hinnat ilmoitettu ilman arvonlisäveroa (24 %).

 • Nopeat tulokset
 • Henkilökohtaista apua asiantuntijoilta
 • Kilpailukykyiset hinnat
 • Takuu tulosten oikeellisuudesta

Mikä on REACH-asetus ja ketä se koskee?

REACH-asetus koskee suurinta osaa yrityksistä jotka tuottavat tai maahantuovat kemikaaleja Euroopan unioniin ja Yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Asetuksen tavoitteena on suojella ihmisten terveyttä ja ympäristöä, jossa kemikaaleja käsitellään. Kattavan dokumentoinnin perusteena on mahdollistaa perusteellinen riskien tunnistaminen ja hallinta. Asetus koskee kaikkia tuottajia ja maahantuojia, jotka tuovat markkinoille enemmän kuin yhden tonnin kemikaalia vuodessa.

Miten täyttää REACH-asetuksen vaatimukset?

Viedäkseen kemikaali markkinoille yritysten on esitettävä asianmukaiset tiedot valmistamastaan ​​tai maahantuomasta aineesta. Asiakirjoissa on oltava kemikaalin sisältämien aineiden IUPAC-nimi, CAS-numero ja EC-numero sekä analyyttiset tiedot, jotka vahvistavat aineiden rakenteen ja koostumuksen. Tarvittavat tiedot ja analyysit vaihtelevat aineen luokituksen mukaan.

Kemikaalien luokitukset

Kemialliset aineet voidaan luokitella kahteen pääluokkaan: koostumukseltaan tarkasti määritellyt aineet ja ns. UVCB-aineet, jotka ovat koostumukseltaan tuntemattomia tai vaihtelevia aineita, monimutkaisia ​​reaktiotuotteita tai biologisia aineita. Aineen monimutkaisuudesta ja luonteesta riippuen REACH-dokumentaatioon tarvitaan erilaisia ​​analyyseja jotka määritellään tapauskohtaisesti.

Koostumukseltaan tarkasti määriteltyihin aineisiin kuuluu:

 • Yksikomponenttiset aineet: yksi ainesosa, jonka pitoisuus on yli 80 painoprosenttia ja joka sisältää enintään 20 painoprosenttia epäpuhtauksia.

 • Monikomponenttiset aineet: koostuvat useista pääaineosista 10–80 painoprosentin pitoisuuksina.

 • Määritellyn kemiallisen koostumuksen aineet ja muut päätunnisteet: aineet, jotka tarvitsevat kemiallisen koostumuksensa lisäksi lisämäärityksiä lisätunnisteilla, jotta aineen tunnistetiedot voidaan kirjata yksiselitteisesti. Voi olla yhdestä tai useammasta ainesosasta koostuva aine.

Kemikaalien määritykseen käytetyt menetelmät

Aineen rakenteen ja koostumuksen tarkistamiseksi on käytettävä asianmukaisia ​​analyysimenetelmiä. Orgaaniset aineet karakterisoidaan tyypillisesti ultravioletti- ja näkyvän valon spektroskopialla (UV/Vis), infrapunaspektroskopialla (IR), ydinmagneettiresonanssispektroskopialla (NMR) ja massaspektroskopialla (MS) sekä kaasu- (GC) ja nestekromatografialla (LC). Epäorgaaniset aineet puolestaan analysoidaan yleensä röntgendiffraktiolla (XRD), röntgenfluoresenssilla (XRF) tai atomiabsorptiospektroskopialla (AAS). Nämä menetelmät antavat usein riittävästi tietoa aineesta REACH-rekisteröintiä varten, mutta joskus on käytettävä laajempaa analyysitekniikoiden valikoimaa riittävän tiedon saamiseksi. Meiltä saat kattavan tarjonnan myös epätyypillisempiä analyysejä.

Tarvitsetko analyysejä REACH-dokumentaatiota varten?

Measurlabs tarjoaa laajan valikoiman tyypillisimpiä sekä eksoottisempia analyysimenetelmiä kemikaalien tunnistamista ja REACH-dokumentaatiota varten. Analysoimme aineet ja toimitamme sinulle raportin jossa tarkat tiedot analyysistä. Ota meihin yhteyttä alla olevan lomakkeen kautta tai lähetä meille sähköpostia osoitteeseen info@measurlabs.com ja kuvaile näytettäsi ja testaustarpeitasi. Otamme sinuun yhteyttä viimeistään seuraavana arkipäivänä ja annamme sinulle tarjouksen analyyseistä sekä ohjeet näytelähetystä varten. Tarkempaa tietoa dokumentaatiosta ja eri kemikaalien testausvaatimuksista löydät Euroopan kemikaaliviraston ECHA:n ja UK:n hallituksen sivuilta.

Soveltuvat näytematriisit

 • Koostumukseltaan tarkasti määritellyt kemikaalit
 • Koostumukseltaan tuntemattomat tai vaihtelevat kemikaalit
 • Reaktiotuotteet
 • Biologisen aineet

Tarjotut menetelmät

 • UV-Vis
 • Infrapunaspektroskopia
 • NMR
 • Massaspektroskopia
 • Kaasu- ja nestekromatografia
 • XRD & XRF
 • AAS

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella, niin saat tarjouksen testauspalveluista yhdessä arkipäivässä.

Voit myös lähettää sähköpostia info@measurlabs.com tai soittaa meille numeroon +358 50 336 6128

Vastaamme aina yhdessä arkipäivässä.

Usein kysytyt kysymykset

Mikä REACH-asetus on?

REACH-asetus on EU:ssa ja Yhdistyneissä kuningaskunnissa käytetty säädös, joka vaatii kemikaalien valmistajilta ja maahantuojilta kemikaalien rekisteröintiä ja niiden koostumuksen todentamista.

Ketä REACH-asetus koskee?

REACH-asetus koskee kaikkia kemikaalien valmistajia ja maahantuojia, jotka vievät markkinoille vähintään tonnin kemikaalia vuodessa.

Mikä Measurlabs on?

Measurlabs tarjoaa erilaisia laboratorioanalyyseja tuotekehittäjille ja laatujohtajille. Suoritamme osan analyyseista omassa laboratoriossamme, mutta enimmäkseen ulkoistamme ne huolella valikoiduille kumppanilaboratorioille. Tällä tavoin pystymme lähettämään kunkin näytteen sille sopivimpaan laboratorioon ja tarjoamaan asiakkaillemme korkealaatuisia analyyseja yli tuhannella eri menetelmällä.

Miten palvelu toimii?

Kun otat meihin yhteyttä tarjouspyyntölomakkeella tai sähköpostilla, yksi menetelmäasiantuntijoistamme ottaa mittauksesi hoitaakseen ja vastaa mahdollisiin kysymyksiisi. Saat kirjallisen tarjouksen, jossa on kerrottu mittauksen yksityiskohdat ja osoite, johon voit lähettää näytteet. Me huolehdimme sen jälkeen näytteiden toimittamisesta oikeisiin laboratorioihin ja kirjoitamme tuloksista sinulle selkeän mittausraportin.

Kuinka lähetän näytteeni?

Näytteet toimitetaan laboratorioomme yleensä lähetillä. Varmista yksityiskohdat asiantuntijamme kanssa ennen näytteiden lähettämistä.