Muovisten ruokakontaktimateriaalien testausvaatimukset EU-alueella

Julkaistu 15. elokuuta 2022

Niko Markkinen

Niko Markkinen – Tohtori, elintarviketieteet

LinkedIn

Elintarvikkeet ja elintarvikekontaktimateriaalit, Measurlabs

niko.markkinen@measurlabs.com

Kaikkien EU-alueella valmistettujen ja myytyjen ruokapakkausten ja muiden elintarvikekontaktimateriaalien on täytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 1935/2004 vaatimukset. Kyseinen asetus määrittelee turvallisuusstandardit materiaaleille ja tarvikkeille, jotka tulevat kosketuksiin elintarvikkeiden kanssa joko suoraan tai välillisesti. Asetuksen alaisia tuotteita ovat esimerkiksi pakkausmateriaalit, ruokailuvälineet ja astiat. 

Joitakin elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin tulevia materiaaleja, kuten keramiikkaa, sellupohjaisia materiaaleja ja muovia, koskevat lisäksi erilliset, tarkemmat säädökset. Tämä artikkeli käsittelee ensisijaisesti muovisten ruokakontaktimateriaalien säätelyä ja testausta EU-alueella. 

Measurlabsin kautta voit tilata elintarvikekontaktiin tarkoitettujen materiaalien ja tuotteiden testit niin perinteisille kuin uudemmille materiaaleille. Voit tarkastella testivalikoimaa verkkokaupassamme tai kysyä lisää asiantuntijoiltamme osoitteessa info@measurlabs.com. Vastaamme kysymyksiin viimeistään seuraavana arkipäivänä.

Miten elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin tulevia muovisia materiaaleja säädellään ja testataan? 

Muovisia kontaktimateriaaleja säädellään tarkemmin Euroopan komission asetuksella (EU) 10/2011. Asetus määrittelee periaatteet muovisten ruokakontaktimateriaalien tuotantoprosesseille, listaa materiaalien valmistuksessa sallitut ainesosat ja kuvailee niiden turvallisuuden varmistamiseen vaadittuja testejä. 

EU-lainsäädännön mukaan kontaktimateriaaleista ei saa siirtyä ruokaan sellaista määrää haitallisia ainesosia, että määrä aiheuttaisi terveysriskin tai vaikuttaisi ruoan makuun, hajuun tai rakenteeseen merkittävästi. Lisäksi lainsäädäntö edellyttää, että elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin tulevat materiaalit valmistetaan hyvien tuotantotapojen (eng. GMP,  good manufacturing practices) mukaisesti. Materiaalien tuotantoprosessia käsitellään tarkemmin komission asetuksessa (EY) 2023/2006. 

Jokaiselle elintarvikekkeiden kanssa kosketuksiin tulevalle materiaalille tulee valmistella testisuunnitelma, joka ottaa humioon materiaalin käyttötarkoituksen ja sen valmistuksessa käytetyt raaka-aineet. Testaussuunnitelma pitää sisällään kokonaissiirtymän, ainekohtaisen siirtymän, raskasmetallien ja primaaristen aromaattisten amiinien testauksen.

Tilaa sähköpostiisi tietopaketti EU:n ruokakontaktimateriaaleja koskevasta lainsäädännöstä sekä neljä käytännön esimerkkiä!

Kokonaissiirtymää koskeva EU-lainsäädäntö

Kokonaissiirtymällä tai kokonaismigraatiolla (eng. OML, overall migration limit) tarkoitetaan kaikkien kontaktimateriaalista ruokaan mahdollisesti siirtyvien yhdisteiden kokonaismäärää. Kokonaissiirtymän testaus suoritetaan Standardin EN 1186 mukaisesti asettamalla materiaali kosketuksiin eri ruoka-aineita mallintavien simulanttien kanssa. Tämän jälkeen simulanteista mitataan niihin siirtyneiden aineiden yhteenlaskettu pitoisuus, ja tätä lukemaa verrataan EU-lainsäädännössä asetettuun ylärajaan. Materiaali täyttää lainsäädännön vaatimukset kokonaissiirtymän osalta, jos siirtymä on korkeintaan 60 mg/kg. 

Ainekohtaista siirtymää koskeva EU-lainsäädäntö

Ainekohtaista siirtymää (eng. SML, specific migration limit) sovelletaan yksittäisiin yhdisteisiin tai yhdisteryhmiin, joita käytetään muovisten ruokakontaktimateriaalien raaka-aineina. Kokonaissiirtymän lisäksi (EU) 10/2011 -asetuksessa on määrätty erillinen yläraja ainekohtaiselle siirtymälle sellaisten aineiden osalta, jotka ovat erityisen haitallisia elintarvikkeeseen päätyessään. 

Muovisten materiaalien ainekohtaista siirtymää testataan EN 13130 -standardin mukaisesti. Testaus suoritetaan kokonaissiirtymän tavoin asettamalla materiaali kosketuksiin määrätyn ruokasimulantin kanssa. Tämän jälkeen siirtymä mitataan ainekohtaisesti korkean riskin aineiden osalta.

Raskasmetallit ja primaariset aromaattiset amiinit

Jotkin elintarvikekontaktiin tarkoitettujen muovisten materiaalien ainesosat, kuten väriaineet ja pigmentit, saattavat sisältää jäämiä raskasmetalleista tai primaarisista aromaattisista amiineista (PAA). Myös näiden aineiden mahdollinen siirtymä elintarvikkeeseen tulee selvittää (EU) 10/2011 -asetuksessa määriteltyjen kriteerien mukaisesti.

Tarvitsetko laboratoriotestejä kontaktimateriaaleille? 

Measurlabs tarjoaa kaikki laboratoriotestauspalvelut, joita EU-lainsäädäntö edellyttää ruokakontaktimateriaalien turvallisuuden varmistamiseksi. Muovimateriaalien lisäksi tarjontaamme kuuluvat paperisten, kartonkisten ja uusien biopohjaisten materiaalien testit.

Suuri osa kokonaissiirtymän ja ainekohtaisen siirtymän testeistä löytyy suoraan verkkokaupastamme. Käy tutustumassa esimerkiksi kertakäyttöisten ja toistuvaan käyttöön suunnattujen muovisten materiaalien laajoihin testipaketteihin. Vaihtoehtoisesti voit ottaa yhteyttä asiantuntijoihimme osoitteessa info@measurlabs.com

Konsultaatio suurten testihankkeiden yhteydessä 

Testauspalveluiden lisäksi Measurlabs tarjoaa tuntipohjaisesti hinnoiteltua konsultaatiota kontaktimateriaalien testaukseen liittyen. Rutiininomaisissa tapauksissa – esimerkiksi perinteisten muovimateriaalien kohdalla – asianmukaisten testimenetelmien ja -olosuhteiden valinta sisältyy testiemme hintaan. Uusien biopohjaisten materiaalien testaus ja erityisen suuret tuotekehityshankkeet vievät kuitenkin asiantuntijoiltamme enemmän aikaa.

Tällaisissa tapauksissa voimme suositella konsultaatiota testitarpeen kartoittamiseen ja sopivimpien testimenetelmien valintaan. Kun ostat ruokakontaktimateriaalien testaukseen liittyvää konsultaatiota kauttamme, saat räätälöityä tukea ja neuvontaa aihealueeseen perehtyneeltä asiantuntijalta koko testausprosessin ajan. Konsultaatiopalveluiden tarpeesta sovitaan aina etukäteen, joten et tule saamaan meiltä yllätyslaskua palveluista, joita et muista tilanneesi.

Tilaa Measurlabsin uutiskirje

Tilaa ruokakontaktimateriaalien testauspalvelut

Saat meiltä kaikki EU:n vaatimat ruokakontaktimateriaaliten testit helposti yhdestä paikasta. Tutustu hintoihin ja tilaa jo tänään!