Muovisten ruokakontaktimateriaalien testausvaatimukset EU-alueella

Julkaistu 15. elokuuta 2022

Niko Markkinen

Elintarvikkeet ja kontaktimateriaalit, Measurlabs

EU-alueella myytävien elintarvikepakkausten ja muiden kontaktimateriaalien on täytettävä vaatimukset, jotka kehysasetus (EY) 1935/2004 niille asettaa. Asetus koskee kaikkia materiaaleja ja tarvikkeita, jotka tulevat kosketuksiin elintarvikkeiden kanssa joko suoraan tai välillisesti, eli esimerkiksi pakkausmateriaaleja, ruokailuvälineitä, astioita ja kauppakasseja. 

Joitakin elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin tulevia materiaaleja, kuten keramiikkaa, sellupohjaisia materiaaleja ja muovia, koskevat lisäksi erilliset materiaalikohtaiset säädökset. Tämä artikkeli käsittelee ensisijaisesti muovisten kontaktimateriaalien (ns. elintarvikemuovit) säätelyä ja testausta.

Measurlabs on Ruokaviraston nimeämä omavalvontalaboratorio kontaktimateriaalien tutkimuksiin ja tarjoaa laajan valikoiman lakisääteisiä testejä elintarvikekontaktimateriaaleille. Voit pyytää tarjousta tai kysyä lisätietoja sivun alalaidasta löytyvällä lomakkeella.

Muovisia kontaktimateriaaleja koskevat EU-asetukset

Kehysasetuksen mukaan kontaktimateriaaleista ei saa siirtyä ruokaan sellaista määrää haitallisia ainesosia, että määrä aiheuttaisi terveysriskin tai vaikuttaisi ruoan makuun, hajuun tai rakenteeseen niitä heikentävästi.1 EU-lainsäädäntö myös edellyttää, että elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin tulevat materiaalit valmistetaan hyvien tuotantotapojen (eng. GMP, good manufacturing practices) mukaisesti. Materiaalien tuotantoprosessia käsitellään tarkemmin GMP-asetuksessa (EY) 2023/2006.2

Elintarvikemuoveja säädellään tarkemmin Euroopan komission asetuksella (EU) 10/2011, eli ns. muoviasetuksella.3 Muoviasetus määrittelee periaatteet materiaalien tuotantoprosesseille, listaa niiden valmistuksessa sallitut ainesosat ja kuvailee turvallisuuden varmistamiseen vaadittuja testejä.

Elintarvikemuovien vaatimustenmukaisuus osoitetaan laatimalla testisuunnitelma, joka huomioi materiaalin käyttötarkoituksen ja sen valmistuksessa käytetyt raaka-aineet. Suunnitelmaan tulee sisällyttää kokonaissiirtymän, ainekohtaisen siirtymän, raskasmetallien ja primääristen aromaattisten amiinien testaus.

Tilaa sähköpostiisi tietopaketti EU:n ruokakontaktimateriaaleja koskevasta lainsäädännöstä sekä neljä käytännön esimerkkiä!

Kokonaissiirtymää koskeva EU-lainsäädäntö

Kokonaissiirtymällä tai kokonaismigraatiolla (eng. OML, overall migration limit) tarkoitetaan kaikkien kontaktimateriaalista ruokaan mahdollisesti siirtyvien yhdisteiden kokonaismäärää. Kokonaissiirtymän testaus suoritetaan standardin EN 1186 mukaisesti asettamalla materiaali kosketuksiin ruoka-ainetta jäljittelevän simulantin kanssa. Tämän jälkeen simulantista mitataan siirtyneiden aineiden yhteenlaskettu pitoisuus, ja lukemaa verrataan muoviasetuksessa annettuun ylärajaan.

Ainekohtaista siirtymää koskeva EU-lainsäädäntö

Ainekohtaisen siirtymän raja-arvoja (eng. SML, specific migration limit) sovelletaan yksittäisiin yhdisteisiin tai yhdisteryhmiin, joita käytetään elintarvikemuovien raaka-aineina. SML-arvot on määritelty muoviasetuksen I-liitteessä. Siirtymäraja on sitä tiukempi, mitä haitallisemmaksi aine on todettu.

Muovisten kontaktimateriaalien ainekohtaista siirtymää arvioidaan EN 13130 -standardin mukaisesti. Testaus suoritetaan kokonaissiirtymän tavoin asettamalla materiaali kosketuksiin määrätyn ruokasimulantin kanssa. Tämän jälkeen testin kohteena olevien aineiden tai aineryhmien (esim. ftalaatit) siirtymä mitataan ja tulosta verrataan SML-arvoon.

Raskasmetallit ja primaariset aromaattiset amiinit

Jotkin elintarvikekontaktiin tarkoitettujen muovisten materiaalien ainesosat, kuten väriaineet ja pigmentit, saattavat sisältää jäämiä raskasmetalleista tai primäärisista aromaattisista amiineista (PAA). Myös näiden aineiden mahdollinen siirtymä elintarvikkeeseen tulee selvittää (EU) 10/2011 -asetuksessa määriteltyjen kriteerien mukaisesti.

Tarvitsetko laboratoriotestejä kontaktimateriaaleille? 

Measurlabs tarjoaa kaikki laboratoriotestauspalvelut, joita EU-lainsäädäntö edellyttää kontaktimateriaalien turvallisuuden varmistamiseksi. Muovimateriaalien lisäksi tarjoamme testejä paperisille, kartonkisille ja uusille biopohjaisille materiaaleille.

Suuri osa kokonaissiirtymän ja ainekohtaisen siirtymän testeistä löytyy verkkokaupastamme. Käy tutustumassa esimerkiksi kertakäyttöisten ja toistuvaan käyttöön suunnattujen muovisten materiaalien laajoihin testipaketteihin.

Konsultaatio suurten testihankkeiden yhteydessä 

Testauspalveluiden lisäksi Measurlabs tarjoaa tuntipohjaisesti hinnoiteltua konsultaatiota kontaktimateriaalien testaukseen liittyen. Rutiininomaisissa tapauksissa – esimerkiksi perinteisten muovimateriaalien kohdalla – asianmukaisten testimenetelmien ja -olosuhteiden valinta sisältyy testiemme hintaan. Uusien biopohjaisten materiaalien testaus ja erityisen suuret tuotekehityshankkeet vievät kuitenkin asiantuntijoiltamme enemmän aikaa.

Tällaisissa tapauksissa voimme suositella konsultaatiota testitarpeen kartoittamiseen ja sopivimpien testimenetelmien valintaan. Kun ostat ruokakontaktimateriaalien testaukseen liittyvää konsultaatiota kauttamme, saat räätälöityä tukea ja neuvontaa aihealueeseen perehtyneeltä asiantuntijalta koko prosessin ajan. Konsultaatiopalveluiden tarpeesta sovitaan aina etukäteen.

Tilaa Measurlabsin uutiskirje

Lähteet:

1 Kehysasetus (EY) N:o 1935/2004, päivitetty versio 27.3.2021 (PDF) - yleiset vaatimukset kontaktimateriaaleille on määritelty artiklassa 3.

2 GMP-asetus (EY) N:o 2023/2006, päivitetty versio 17.4.2008 (PDF)

3 Muoviasetus (EU) N:o 10/2011, päivitetty versio 1.8.2023 (PDF)

Tilaa elintarvikemuovien testit Measurlabsilta

Saat kaikki EU-lainsäädännön edellyttämät testit helposti yhdestä paikasta.

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella, niin saat tarjouksen testauspalveluista yhdessä arkipäivässä.

Seuraaviin kysymyksiin vastaaminen auttaa meitä valmistelemaan tarjouksen nopeammin:

  • Millaiselle materiaalille tarvitsette testejä?

  • Tarvitsetteko tukea testisuunnitelman laatimiseen?

  • Onko kyseessä toistuva testaustarve? Jos on, kuinka usein tuotteita tulisi testattavaksi?

Onko sinulla kysymyksiä tai tarvitsetko apua? Lähetä meille sähköpostia tai soita +358 50 336 6128.