Lähetyspakkausten kuljetustestaus (ASTM D4169)

ASTM D4169 -standardia käytetään lähetyspakkausten ja pakkausjärjestelmien kestävyyden arviointiin eri teollisuudenaloilla, mukaan lukien pakkauteollisuudessa, logistiikassa ja kuljetuksissa. Kuljetustestaus tehdään tyypillisesti kaikille lääkinnällisiä laitteita sisältäville lähetyspakkauksille.

Standardissa esitellään sarja testausmenetelmiä ja -menettelyjä, jotka simuloivat olosuhteita ja rasituksia, joita lähetyspakkaukset voivat kohdata käsittelyn, varastoinnin ja kuljetuksen aikana. ASTM D4169:n ensisijaiset tavoitteet ovat:

 1. Arvioida pakkauksen eheys: pystyykö pakkausjärjestelmä suojaamaan sisältöään riittävästi vaurioilta, kuten fyysisiltä iskuilta, tärinältä, puristumiselta ja ympäristötekijöiltä kuljetuksen aikana?

 2. Tunnistaa heikkoudet: onko pakkauksessa heikkouksia tai haavoittuvuuksia, jotka voivat johtaa tuotteen vaurioitumiseen kuljetuksen aikana?

 3. Auttaa pakkauksen optimoinnissa: testituloksia voidaan käyttää tarvittavien säätöjen ja parannusten tekemiseksi pakkausjärjestelmään.

ASTM D4169 kattaa laajan valikoiman testijaksoja, joista jokainen on suunniteltu simuloimaan realistisia olosuhteita toimitus- ja jakeluympäristön eri vaiheissa. Esimerkkejä yleisimmistä testeistä ovat:

 • Pudotustesti

 • Pinoamistestaus

 • Tärinätestaus

 • Painetestaus

 • Keskitetty painetestaus

 • Ilmasto-olosuhteiden testaus

Valittavat parametrit:

I) ASTM D4169 tarjoaa 18 eri jakelusykliä (Distribution Cycle = DC), jotka edustavat erilaisia kuljetustapoja (esim. lentokone, juna tai kuorma-auto). Jokainen DC kuvastaa eri matkayhdistelmää ja riskiä, jonka se aiheuttaa kuljetettavalle tuotteelle. Jos mikään vakioyhdistelmistä ei vastaa jakelureittiä, DC 2 voidaan valita luomaan mukautettu matkayhdistelmä.

II) Varmuustason (Assurance Level = AL) avulla voidaan valita sopiva testausintensiteetti odotetun jakeluympäristön ja pakatun sisällön edellyttämän suojaustason perusteella. Varmuustason voi valita välillä I-III riippuen halutusta vakavuusasteesta. Tyypillisin valittu taso on AL II.

Ota meihin yhteyttä saadaksesi tarjous yrityksenne kuljetuspakkausten testaukselle.

Saatavilla olevat laatujärjestelmät
Measurlabsin validoima menetelmä
Standardi

Heräsikö kysymyksiä? Autamme mielellämme.

Heräsikö kysymyksiä? Autamme mielellämme.

Ringing phone
...ja yli 700 muuta tyytyväistä asiakasta

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella, niin saat tarjouksen testauspalveluista yhdessä arkipäivässä.

Seuraaviin kysymyksiin vastaaminen auttaa meitä laatimaan sinulle tarjouksen nopeammin:

 • Montako näytettä sinulla on ja mitä materiaalia ne ovat?
 • Onko tämä toistuva testaustarve? Jos on, niin kuinka usein näytteitä saapuisi ja monenko näytteen erissä?

Onko sinulla kysymyksiä tai tarvitsetko apua? Lähetä meille sähköpostia tai soita +358 50 336 6128.