Elina Tenhunen

Lääkinnälliset laitteet

FM, biologia

Elina Tenhunen

Elina Tenhunen työskentelee Measurlabsilla lääkinnällisten laitteiden testauksen asiantuntijana. Hänen vastuualueelleen osuvat EU:n MDR-asetukseen ja ISO 10993 -standardeihin liittyvät analyysit sekä lääkinnällisten laitteiden pakkausmateriaalien testit.

Aiemmin Elina on työskennellyt lääkkeitä ja biotekniikkaa valmistavissa yrityksissä laadunvalvonnan parissa, kerryttäen kokemusta niin EU-lainsäädännön mukaisista vaatimustenmukaisuuden arvioinneista, GMP-ohjeistuksista kuin useista biologisista analyysitekniikoista. Koulutukseltaan Elina on biologian FM Helsingin yliopistosta, pääaineinaan fysiologia ja neurotiede.