Kaatopaikkakelpoisuustestaus tavanomaisen tai vaarallisen jätteen kaatopaikalle (VNa 331/2013)

Kemiallinen analyysiKemiallinen analyysi
AlkuaineanalyysiAlkuaineanalyysi
YmpäristötestausYmpäristötestaus
VesianalyysiVesianalyysi

Jätemateriaalin kaatopaikkakelpoisuustestaus VNa 331/2013 mukaisin menetelmin. Analyysit tavanomaiselle/vaarattomalle ja vaaralliselle kaatopaikalle: Näytteen murskaus 4 mm: iin Kuiva-aine (%) Uuttotesti (EN 12457-3: 2002) Orgaanisen hiilen kokonaismäärä, TOC (%w/w) pH Hapon neutralointikyky, ANC Liukoiset metallit (As, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Zn) (mg/kg) Kloridi, Cl (mg/kg) Fluoridi, F (mg/kg) Sulfaatti, SO4 (mg/kg) Liuennut orgaaninen hiili, DOC (mg/kg) Liuenneiden kiintoaineiden kokonaismäärä, TDS (mg/kg)

Soveltuvat näytematriisit
Maa, betoni, tiili, tuhka ja jotkut muut matriisit
Näytteiden minimimäärä
3 kg
Tyypillinen läpimenoaika
3 viikkoa näytteiden vastaanottamisesta
Laatujärjestelmä
Akkreditoitu menetelmä, Akkreditoitu testauslaboratorio
Mittauslaitteet
ICP-OES
GC-FID
IC
Menetelmän asiantuntija

Hinta

Ensimmäinen näyte

558

per näyte

Seuraavat näytteet

450

per näyte

Hinnat ilmoitettu ilman arvonlisäveroa (24 %).

Toimintamallimme

Tilaaminen on helppoa

Tietokonetta käyttävä henkilö
1.Tilaa mittauspalvelu tai kysy neuvoa.
Laatikkoon pakattu lähetys
2.Lähetä näytteesi meille.
Laborantti suorittamassa mittauksia
3.Mittaamme raaka-aineesi tai tuotteesi.
Analyysiraportti kirjekuoren sisällä
4.Saat mittausraportin ja tulokset sähköpostiisi.
Tarjouspyyntö

Ota yhteyttä

Voit myös lähettää sähköpostia info@measurlabs.com tai soittaa meille numeroon +358 40 735 4843.

Vastaamme aina vuorokauden sisällä.