Kamal Mundoli

FM, fysiikka

Materiaalitestaus

Kamal Mundoli

Kamal Mundoli työskentelee Measurlabsilla materiaalitestauksen asiantuntijana. Hän koordinoi ensisijaisesti epäorgaanisten materiaalien testausprojekteja muun muassa XPS-, SAXS-, XANES-, VPD-ICP-MS-, SEM- ja TEM-tekniikoilla.

Kamalilla on fysiikan maisteritutkinto Indian Institute of Science Education and Research -yliopistosta. Hän viimeistelee parhaillaan väitöskirjaansa Oulun yliopiston tutkimusryhmässä, joka keskittyy Maan ilmakehässä leijuvien aerosolien tutkimukseen erityisesti synkrotronisateilyä hyödyntävillä tutkimusmenetelmillä.