Rakennusmateriaalien testaus

Measurlabs tarjoaa laajan valikoiman testejä rakennusmateriaalien palokäyttäytymisen, kestävyyden ja kemiallisen turvallisuuden arviointiin.
Rakennusmateriaalien testaus
...ja yli 600 muuta tyytyväistä asiakasta
 • Nopeat tulokset
 • Henkilökohtaista apua asiantuntijoilta
 • Kilpailukykyiset hinnat
 • Takuu tulosten oikeellisuudesta

Rakennusmateriaalien paloluokitus

Rakennusmateriaalit luokitellaan eri paloturvallisuusluokkiin eurooppalaisen EN 13501-1 -standardin perusteella. Tämä ylätason luokitusstandardi erittelee testimenetelmät erityyppisten materiaalien palokäyttäytymisen arviointiin. Luokitusta varten rakennusmateriaaleille on tehtävä luokitusraportti sekä yksi tai useampi seuraavista testeistä:

 • EN ISO 9239-1: testi lattiapäällysteiden luokitukseen, paloluokat A2fl, Bfl, Cfl ja Dfl

 • EN 13823: testi muiden kuin lattiamateriaalien luokitukseen, paloluokat A2, B, C ja D

 • EN ISO 11925-2: syttyvyystesti erityyppisten rakennusmateriaalien luokitukseen, paloluokat B, Bfl, BL, C, Cfl, CL, D, Dfl, DL, E ja Ef

 • EN ISO 1182: palamattomuuden testaus, luokittelu paloluokkiin A1, A2, A1fl, A2fl, A1L ja A2L

 • EN ISO 1716: rakennusmateriaalien lämpöarvon määritys, paloluokat A1, A2, A1fl, A2fl, A1L ja A2L

Jos rakennuselementtejä käytetään linja-autoissa, tulee niiden palokäyttäytymistä arvoida UN/ECE R118 -sääntöjen mukaisesti. Laivanrakennuksessa käytettävien materiaalien paloturvallisuutta arvioidaan IMO 2010 FTP -koodin ja junissa käytettävien materiaalien paloturvallisuutta EN 45545-2 -standardin pohjalta.

Rakennusmateriaalien säänkeston testaus

Säänkeston testaus

Rakennusmateriaalien säänkestoa voidaan arvioida nopeutetusti altistamalla materiaali fluoresoivalle valolle tai keinotekoiselle auringonvalolle. Testeillä saadaan hyvä käsitys siitä, miten materiaali säilyttää esimerkiksi värinsä erilaisissa sääolosuhteissa. Measurlabs tarjoaa säänkeston testausta pinnoitetuille paneeleille ASTM G154- ja ASTM G155 -standardien mukaisesti.

Rakennusmateriaalien sisältämät haitta-aineet

Rakennusmateriaaleista voidaan määrittää lukuisia erityyppisiä epäpuhtauksia ja haitta-aineita, jotka voivat suurina pitoisuuksina vaarantaa rakennustyöntekijöiden turvallisuuden tai aiheuttaa ympäristön saastumista. Esimerkkejä testattavista aineista ovat polysykliset aromaattiset hiilivedyt eli PAH-yhdisteet, haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC) ja raskasmetallit. 

Tarjouspyyntö

Ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella, niin saat tarjouksen testauspalveluista yhdessä arkipäivässä.

Seuraaviin kysymyksiin vastaaminen auttaa meitä laatimaan tarjouksen nopeammin:

 • Millaisesta rakennusmateriaalista on kyse?

 • Mitä testejä tarvitsette? Onko teillä vaatimuksia testimenetelmien, -standardien tai -olosuhteiden suhteen?

 • Onko tämä toistuva testaustarve? Jos on, kuinka usein tarvitsette vastaavia testejä?

Onko sinulla kysymyksiä tai tarvitsetko apua? Lähetä meille sähköpostia tai soita +358 50 336 6128.