IMO FTPC 2010 -palotestaus: materiaalien soveltuvuus laivakäyttöön

Kaikki laivoissa käytettävät materiaalit tulee palotestata Kansainvälisen merenkulkujärjestön (International Maritime Organisation, IMO) vuonna 2010 laatimien säännösten mukaisesti. Meiltä saat kattavat paloturvallisuustestaukset rakennusmateriaaleille ja tekstiileille muutamassa viikossa.

 • Nopeat tulokset
 • Henkilökohtaista apua asiantuntijoilta
 • Kilpailukykyiset hinnat
 • Takuu tulosten oikeellisuudesta

IMO FTP 2010 -palotestauskoodi määrittää laivoissa käytettyjen materiaalien tarvittavat palotestaukset. Standardi koostuu yhdestätoista osasta, joista jokainen määrittää testit ja testausmenetelmät eri materiaaleille: palamattomille rakennusmateriaaleille, pinnoitteille, sekä sisustuksessa ja huonekaluissa käytettäville tekstiileille. Measurlabs auttaa sinua kaikissa palokäyttäytymis- ja syttyvyystestauksissa, eli IMO 2010 osissa 1, 2, 5, 7, 8, ja 9.

IMO 2010 Osa 1 - palamattomien rakennusmateriaalien testaus

Standardin ensimmäinen osa koskee palamattomia rakennusmateriaaleja kuten kivivilloja ja kipsilevyjä. Testit toteutetaan 750-asteisessa uunissa, ja vaatii viisi näytettä varmojen tulosten saamiseksi. Testaus pohjautuu EN ISO 1182 standardiin palamattomuusluokituksesta.

IMO 2010 Osat 2 ja 5 - Liekinleviäminen, savu ja myrkyllisyys

Osat 2 ja 5 koskevat pinnoitteita ja pinnoitejärjestelmiä eli maaleja, lakkoja ja niiden yhdistelmiä. Osa 2 määrittää tarvittavat testit pinnoitteiden palaessaan tuottaman savun ja myrkyllisten kaasujen määrittämiseksi. Mittaukset tehdään FTIR-menetelemällä (Fourier transform infrared analysis), ja niissä mitatataan savun hiilimonoksidi- (CO), vetykloridi- (HCl), vetybromidi- (HBr), fluorivety- (HF), syaanivety- (HCN), typpioksidi- (NO + NO2), ja rikkioksidipitoisuudet (SO2).

Osa 5 koskee pinnoitteet palonsietokykyä, eli käyttäytymistä kun tuli leviää sitä pitkin. Testeissä mitataan muun muassa pinnoitteen lämmöntuotto palaessaan.

IMO 2010 Osat 7, 8 ja 9 - Tekstiilien testaus

Osat 7-9 liittyvät eri käyttökohteissa olevien tekstiilien testaamiseen. Osa 7 määrittää roikkuvien tekstiilien kuten verhojen ja ekustiikkapaneelien testaamisen, osa 8 koskee huonekaluissa käytettyjä pehmusteita ja kankaita, ja osa 9 liittyy vuodevaatteiden kuten patjojen, tyynyjen, peittojen ja täkkien testaamiseen. Testit toteutetaan pienen liekin kokeilla ja kytevän savukkeen testillä.

Soveltuvat näytematriisit

 • Tekstiilit ja kankaat
 • Vuodetekstiilit kuten patjat, tyynyt ja peitot
 • Pehmustettujen istuinhuonekalujen materiaalit
 • Palamattomat rakennusmateriaalit kuten kivivillat ja kipsilevyt
 • Maalit, lakat ja muut pinnoitteet

Suoritamme seuraavat testit

 • Osa 1 - Palamattomuus
 • Osa 2 - Savu ja myrkyllisyys
 • Osa 5 - Liekinleviämisominaisuudet
 • Osa 7 - Riippuvien tekstiilien ja kalvojen syttyvyys
 • Osa 8 - Pehmustettujen istuinhuonekalujen syttyvyys
 • Part 9 - Vuodetekstiilien ja patjojen syttyvyys

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella, niin saat tarjouksen testauspalveluista yhdessä arkipäivässä.

Vastaamme aina yhdessä arkipäivässä.

Voit myös lähettää sähköpostia info@measurlabs.com tai soittaa meille +358 50 336 6128.

Usein kysytyt kysymykset

Mikä Measurlabs on?

Measurlabs tarjoaa erilaisia laboratorioanalyyseja tuotekehittäjille ja laatujohtajille. Suoritamme osan analyyseista omassa laboratoriossamme, mutta enimmäkseen ulkoistamme ne huolella valikoiduille kumppanilaboratorioille. Tällä tavoin pystymme lähettämään kunkin näytteen sille sopivimpaan laboratorioon ja tarjoamaan asiakkaillemme korkealaatuisia analyyseja yli tuhannella eri menetelmällä.

Miten palvelu toimii?

Kun otat meihin yhteyttä tarjouspyyntölomakkeella tai sähköpostilla, yksi menetelmäasiantuntijoistamme ottaa mittauksesi hoitaakseen ja vastaa mahdollisiin kysymyksiisi. Saat kirjallisen tarjouksen, jossa on kerrottu mittauksen yksityiskohdat ja osoite, johon voit lähettää näytteet. Me huolehdimme sen jälkeen näytteiden toimittamisesta oikeisiin laboratorioihin ja kirjoitamme tuloksista sinulle selkeän mittausraportin.

Kuinka lähetän näytteeni?

Näytteet toimitetaan laboratorioomme yleensä lähetillä. Varmista yksityiskohdat asiantuntijamme kanssa ennen näytteiden lähettämistä.