Bisfenoli A – testausvaatimukset EU-alueella

Julkaistu 8. syyskuuta 2023 | Päivitetty 23. helmikuuta 2024

Krista Alasalmi

Elintarvikkeet ja kontaktimateriaalit, Measurlabs

Bisfenoli A eli BPA on polykarbonaattimuovien ja epoksihartsien valmistuksessa käytetty kemikaali, jonka Euroopan kemikaalivirasto on luokitellut lisääntymisterveydelle haitalliseksi ja hormonitoimintaa häiritseväksi aineeksi.1

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) julkaisi huhtikuussa 2023 päivitetyn arvion bisfenoli A:n haitallisuudesta, laskien siedettävän päiväsaannin raja-arvoa merkittävästi aiemmasta. EFSA:n arvioon viitaten Euroopan komissio on kieltämässä bisfenoli A:n käytön ja rajoittamassa muiden bisfenolien käyttöä elintarvikekontaktimateriaaleissa.2 

Vaikka uusi kielto ei vielä ole voimassa, asettaa aikaisempi lainsäädäntö lukuisia rajoitteita bisfenoli A:n pitoisuudelle kulutustuotteissa ja pakkauksissa sekä siirtymälle elintarvikkeisiin ja juomaveteen. Materiaalien vaatimustenmukaisuus voidaan varmistaa laboratoriotesteillä.

Rajoitukset bisfenoli A:n käytölle elintarvikkeiden ja juomaveden kanssa kosketuksiin tulevissa materiaaleissa

EU:n muoviasetus 10/2011 kieltää jo nykyisellään bisfenoli A:n käytön tuttipulloissa ja muissa pienille lapsille tarkoitetuissa juoma-astioissa. Muissa muovisissa elintarvikekontaktimateriaaleissa BPA:ta voidaan toistaiseksi käyttää, mutta sitä ei saa siirtyä elintarvikkeeseen yli 0,05 mg kiloa kohden.3

Jos EFSA:n uuteen turvallisuusarviointiin perustuva lakiehdotus bisfenoli A:n kieltämisestä menee läpi sellaisenaan suunnitellussa aikataulussa, tullaan kemikaalin käyttö ruokapakkauksissa ja muissa kontaktimateriaaleissa kieltämään vielä vuoden 2024 aikana. Suunniteltu kielto koskee myös muita bisfenoleja ja bisfenolijohdannaisia.

EU:n uusi juomavesidirektiivi sallii bisfenoli A:n käytön lähtöaineena muovisissa materiaaleissa, jotka tulevat kosketuksiin juomaveden kanssa. BPA:n pitoisuus vedessä ei kuitenkaan saa ylittää 2,5 μg/l ylärajaa.4

Leluja ja kosmetiikkaa koskevat rajoitukset

EU:n leludirektiivi asettaa bisfenoli A:lle 0,04 mg/l siirtymärajan, joka ei saa ylittyä alle kolmen vuoden ikäisille lapsille suunnatuissa tai muista syistä suuhun pantaviksi tarkoitetuissa leluissa. BPA:n siirtymä tulee testata EN 71-10- ja EN 71-11 -standardien mukaisesti.5 Lisäksi bisfenoli A on listattu kiellettynä aineena EU:n kosmetiikka-asetuksessa.6

Vaatimustenmukaisuuden varmistaminen

Measurlabs tarjoaa bisfenoli A:n pitoisuuden ja siirtymän testausta EU-lainsäädännön edellyttämillä menetelmillä. Analytiikkaa voidaan soveltaa useille eri näytemateriaaleille, kuten leluille, ruokapakkauksille sekä muovisille ja kumisille kulutustuotteille. Ruokapakkausten testauksen osalta Measurlabs on Ruokaviraston nimeämä omavalvontalaboratorio, joka tarjoaa lakisääteisten omavalvontanäytteiden testausta niin bisfenoli A:n kuin lukuisten muiden kemikaalien siirtymälle. 

Lähteet:

1 Bisfenoli A:n luokitus ECHA:n sivuilla.

2 Asetusluonnos bisfenoli A:n kieltämiseksi ja muiden bisfenolien ja bisfenolijohdannaisten käytön rajoittamiseksi elintarvikekontaktimateriaaleissa. Asetuksen on suunniteltu tulevan voimaan vuoden 2024 ensimmäisen kvartaalin aikana.

3 Bisfenoli A eli 2,2-bis(4-hydroksifenyyli)propaani on listattu EU:n muoviasetukseen N:o 10/2011 FCM-numerolla 151.

4 Bisfenoli A löytyy tammikuussa 2024 julkaistulta positiivilistalta.

5 Leludirektiivin 2009/48/EY Lisäys C.

6 Kosmetiikka-asetus (EY) N:o 1223/2009, Liite II, kohta 1176.

Tarvitsetko analytiikkaa yrityksesi tuotteille?

Tarjoamme analyysit bisfenoli A:n määrittämiseksi lukuisista eri materiaaleista.

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella, niin saat tarjouksen testauspalveluista yhdessä arkipäivässä.

Seuraaviin kysymyksiin vastaaminen auttaa meitä laatimaan tarjouksen nopeammin:

  • Kuinka monta näytettä sinulla on, ja mikä on näytemateriaali?

  • Millaisella määritysrajalla bisfenoli A tulisi tunnistaa?

  • Tarvitsetko analytiikkaa myös muille yhdisteille?

  • Onko kyseessä toistuva testaustarve? Jos on, kuinka usein ja kuinka suurissa erissä näytteitä saapuisi testattavaksi?

Onko sinulla kysymyksiä tai tarvitsetko apua? Lähetä meille sähköpostia tai soita +358 50 336 6128.