Measurlabsista Ruokaviraston nimeämä omavalvontalaboratorio kontaktimateriaalien tutkimuksiin

Julkaistu 22. helmikuuta 2024

Pihla Pietiläinen

Pihla Pietiläinen

Sisältövastaava, Measurlabs

Ruokavirasto on nimennyt helsinkiläisen Measurlabsin lakisääteisten omavalvontatutkimusten palveluntarjoajaksi.

Elintarvikelaki velvoittaa elintarvikekontaktimateriaalien valmistajia ja maahantuojia ylläpitämään omavalvontajärjestelmää, jonka tarkoituksena on tunnistaa ja hallita toiminnan riskejä sekä varmistaa materiaalien turvallisuus ja vaatimustenmukaisuus. Testaus on keskeinen osa omavalvontaa, sillä laboratoriotesteillä voidaan osoittaa, että kontaktimateriaalit täyttävät lainsäädännön vaatimukset kemiallisen turvallisuuden ja aistinvaraisen laadun suhteen.

Nimetyn laboratorion rooli omavalvontanäytteiden testauksessa

Omavalvonnan piiriin kuuluvat näytteet on elintarvikelain 35. artiklan mukaan “tutkittava nimetyssä omavalvontalaboratoriossa, virallisessa laboratoriossa tai kansallisessa vertailulaboratoriossa.” Koska Suomessa ei tällä hetkellä ole virallista laboratoriota kontaktimateriaalien tutkimuksiin, eikä kansallinen vertailulaboratorio eli Tullilaboratorio tutki yritysten omavalvontanäytteitä, on omavalvontanäytteet käytännössä tutkitutettava nimetyissä laboratorioissa.

Measurlabs on toinen Ruokaviraston nimeämä omavalvontatutkimusten palveluntarjoaja Suomessa. Aiemmin omavalvontalaboratorioksi on nimetty SGS Finland Oy.

Vielä alkukeväästä 2023 Suomessa ei ollut yhtään nimettyä toimijaa. Laboratorioiden nimeäminen mahdollistaa omavalvontanäytteiden testaamisen lain edellyttämällä tavalla, ja toisen palveluntarjoajan myötä alan toimijoilla on entistä enemmän valinnanvaraa sen suhteen, missä lakisääteiset testit toteutetaan”, sanoo Measurlabsin elintarvikekontaktimateriaalien testauksen asiantuntija Niko Markkinen.

Testauksen tavoitteena on varmistaa kontaktimateriaalien turvallisuus

Kehysasetuksen 1935/2004 artikla 3 vaatii kontaktimateriaalien valmistajia varmistamaan, ettei materiaalista siirry elintarvikkeeseen sellaisia määriä haitallisia aineita, jotka voisivat vaarantaa ihmisten terveyden tai aiheuttaa elintarvikkeessa makua tai hajua heikentäviä muutoksia. Käytännössä vaatimustenmukaisuus varmistetaan materiaalista irtoavien aineiden enimmäismäärille asetetuilla raja-arvoilla, jotka perustuvat kunkin aineen haitallisuuteen.

Muovisista kontaktimateriaaleista irtoaville yhdisteille on määritelty raja-arvot EU:n muoviasetuksessa N:o 10/2011, ja keramiikkaa säätelevät KTM:n asetus 165/2006 ja direktiivi 2005/31/EY. Asetusten edellyttämistä tutkimuksista 34 on suoraan Ruokaviraston nimeämisen piirissä. Näiden lisäksi Measurlabs tarjoaa hyvin laajasti myös muita muovisten ja keraamisten materiaalien lakisääteisiä tutkimuksia.

Omavalvontatutkimuksilla on keskeinen rooli sen takaamisessa, että markkinoilla olevat tuotteet ja materiaalit, kuten ruokapakkaukset ja keittiövälineet, ovat turvallisia käyttää. Niillä varmistetaan, että materiaaleista ei siirry ruokaan esimerkiksi raskasmetalleja, bisfenoli A:ta tai ftalaatteja, joille altistumisen on todettu aiheuttavan merkittäviä terveysriskejä,” Markkinen kiteyttää.

Lisätietoja:

Asiantuntija Niko Markkinen

niko.markkinen@measurlabs.com

+358 50 589 2106

Tarvitsetko tutkimuksia omavalvontanäytteille?

Measurlabs tarjoaa laajan valikoiman testejä kontaktimateriaalien lakisääteistä omavalvontaa varten.

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella, niin saat tarjouksen testauspalveluista yhdessä arkipäivässä.

Seuraaviin kysymyksiin vastaaminen auttaa meitä laatimaan sinulle tarjouksen nopeammin:

  • Montako näytettä sinulla on ja mitä materiaalia ne ovat?
  • Onko tämä toistuva testaustarve? Jos on, niin kuinka usein näytteitä saapuisi ja monenko näytteen erissä?

Onko sinulla kysymyksiä tai tarvitsetko apua? Lähetä meille sähköpostia tai soita +358 50 336 6128.