eDNA analyysi

eDNA:n ("Ympäristö-DNA") avulla voidaan tutkia eli lajien, kuten mikrobien, sienten ja eläinten levinneisyyttä ympäristössä.

DNA-jäämiä voidaan eristää erilaisista ympäristönäytteistä, kuten vedestä, sedimentistä tai maaperästä. Näytteet kerätään suodattimille erikseen sovitun näytteenottosuunnitelman mukaisesti. Tämän jälkeen DNA monistetaan polymeraasiketjureaktion (PCR) avulla ja sekvensoidaan automaattisella sekvensserilaitteella. Jokaisella eliöllä on sille ainutlaatuinen DNA-sekvenssi, joka mahdollistaa lajin tunnistamisen vertaamalla näytteestä löydettyä DNA:ta sekvenssitietokantaan.

Esimerkkejä eDNA-testauksen käyttötarkoituksista:

  • Uhanalaisten lajien ja haitallisten vieraslajien levinneisyyden seuraaminen

  • Maaperän laadun arviointi maaperäeliöstön, kuten mikrobien ja sienten, levinneisyyden perusteella

  • Biologisen monimuotoisuuden kartoitus ympäristövaikutusten arviointia varten suurten rakennushankkeiden yhteydessä

Analyysin hinta määräytyy tunnistettavien lajien ja projektin laajuuden perusteella.

Soveltuvat näytematriisit
Vesi, maa, sedimentti
Näytteiden minimimäärä
Suodattimien lukumäärä sovitaan tapauskohtaisesti
Saatavilla olevat laatujärjestelmät
Measurlabsin validoima menetelmä

Heräsikö kysymyksiä? Autamme mielellämme.

Heräsikö kysymyksiä? Autamme mielellämme.

Ringing phone
...ja yli 700 muuta tyytyväistä asiakasta

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella, niin saat tarjouksen testauspalveluista yhdessä arkipäivässä.

Seuraaviin kysymyksiin vastaaminen auttaa meitä laatimaan sinulle tarjouksen nopeammin:

  • Montako näytettä sinulla on ja mitä materiaalia ne ovat?
  • Onko tämä toistuva testaustarve? Jos on, niin kuinka usein näytteitä saapuisi ja monenko näytteen erissä?

Onko sinulla kysymyksiä tai tarvitsetko apua? Lähetä meille sähköpostia tai soita +358 50 336 6128.