Pasi Tuomikoski

Elintarvikkeet ja rehu

ETM, elintarviketieteet

Pasi Tuomikoski

Pasi Tuomikoski työskentelee Measurlabsilla elintarvikkeiden, rehun ja lisäravinteiden testauksen asiantuntijana. 

Ennen Measurlabsille siirtymistä Pasi työskenteli lähes kahdeksan vuoden ajan Eurofinsillä elintarvikeanalytiikan parissa. Hänellä on kokemusta niin käytännön laboratoriotyöskentelystä kuin asiakkaiden neuvomisesta EU:n elintarvikelainsäädännön vaatimuksiin liittyen.

Koulutukseltaan Pasi on elintarviketieteiden maisteri Turun yliopistosta. Hän kirjoitti pro gradu -tutkielmansa fosfolipidien korkean erotuskyvyn nestekromatografiasta. Muita yliopistoaikana ja työelämässä tutuksi tulleita analyysimenetelmiä ovat mm. GC-FID, useat mikrobiologiset menetelmät sekä qPCR.