Kaasuanalyysit

Kaikki kaasuanalyysit yhdestä paikasta. Saat meiltä myös täyden tuen kaasynäytteiden ottamiseen ja lähettämiseen parhaalla mahdollisella tavalla. Henkilökohtaista palvelua kaasuanalytiikan asiantijoilta ja selkeät raportit mittausten tuloksista.

 • Nopeat tulokset
 • Henkilökohtaista apua asiantuntijoilta
 • Kilpailukykyiset hinnat
 • Takuu tulosten oikeellisuudesta

Biokaasun, biometaanin, maakaasun ja kaasusekoitteiden analyysit

Kuljetuksessa käytettävillä kaasuilla on tiukat pitoisuusrajoitukset lopputuotteen eri komponenteille kuten metaanille, rikkiyhdisteille, ammoniumille, siloksaaneille, vedylle ja jalokaasuille. Mittaukset tehdään useimmiten kaasukromatografilla ja erilaisilla detektoreilla.

Sisäilma-analyysit

Sisäilma-analyyseissä mitataan yleensä ilman haihtuvat orgaaniset yhdisteet (volative organic compounds, VOC), polysykliset aromaattiset hiilivedyt (polyaromatic hydrocarbons, PAH), polyklooratut bifenyylit (polychlorinated biphenyls, PCB) sekä asbesti- ja pöly-yhdisteet. Näytteenotto tehdään erityisellä suodattimella varustetulla pumpulla, joka säilöö tehokkaasti ilman komponentit tarkkaa analyysiä varten.

Prosessikaasujen analyysit

Sisäilma- ja polttoaineanalyysien menetelmiä voidaan soveltaa myös teollisuuden tarpeisiin. Näiden mittausten tavoitteena on useimmiten vaarallisten aineiden kuten fluorivedyn analysoiminen jätekaasuista tai kiinteistä jätemateriaaleista joihin kaasu on absorboitunut.

Kaikkia kaasuanalyysejä ei tarvitse tehdä paikan päällä, vaan näytteet voidaan toimittaa laboratorioon analysoitavaksi. Kysy meiltä lisää niin autamme näytteiden ottamisessa ja lähettämisessä.

Kaasunäytteiden vaatimukset, pakkaaminen ja lähetys

Kaasuanalyyseissä näytteenotto ja näytteiden lähetys laboratorioon voi olla haastavaa. Näytteet vaativat kaasujen säilytykseen sopivat astiat, esimerkiksi Tedlar- tai Altef-pussit ja adsorbenteillä varustetus näytteenottosylinterit, sekä muita tarvikkeita analysoitavan aineen mukaan. Joktin aineet, kuten esimerkiksi ammoniumi, pitää analysoida nopeasti näytteenoton jälkeen, mikä asettaa haasteita laboratorion ja toimitustavan valinnalle. Polttoainekaasujen lähettämisessä on myös omat erityispiirteensä kaasujen räjähtävyyden takia.

Meiltä saat täyden tuen näytteidesi oikeelliseen ottaamiseen ja lähettämiseen. Ota yhteyttä meihin alla olevan lomakkeen kautta ja asinatuntijamme vastaavat kaikkiin kysymyksiisi.

Soveltuvat näytematriisit

 • Sisäilma
 • Prosessikaasut
 • Polttoainekaasut
 • Jätteestä tulevat kaasut

Kaikki kaasuanalyysit yhdestä paikasta

 • Kaasun koostumusanalyysit
 • Sisäilman VOC, PAH ja PCB pitoisuudet
 • Sisäilman asbesti- ja pölykoostumusmittaukset
 • Prosessikaasujen vaarallisten aineiden mittaukset
 • Polttoainekaasuanalyysit
 • Jätekaasuanalyysit

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella, niin saat tarjouksen testauspalveluista yhdessä arkipäivässä.

Voit myös lähettää sähköpostia info@measurlabs.com tai soittaa meille numeroon +358 50 336 6128

Vastaamme aina yhdessä arkipäivässä.

Usein kysytyt kysymykset

Mikä Measurlabs on?

Measurlabs tarjoaa erilaisia laboratorioanalyyseja tuotekehittäjille ja laatujohtajille. Suoritamme osan analyyseista omassa laboratoriossamme, mutta enimmäkseen ulkoistamme ne huolella valikoiduille kumppanilaboratorioille. Tällä tavoin pystymme lähettämään kunkin näytteen sille sopivimpaan laboratorioon ja tarjoamaan asiakkaillemme korkealaatuisia analyyseja yli tuhannella eri menetelmällä.

Miten palvelu toimii?

Kun otat meihin yhteyttä tarjouspyyntölomakkeella tai sähköpostilla, yksi menetelmäasiantuntijoistamme ottaa mittauksesi hoitaakseen ja vastaa mahdollisiin kysymyksiisi. Saat kirjallisen tarjouksen, jossa on kerrottu mittauksen yksityiskohdat ja osoite, johon voit lähettää näytteet. Me huolehdimme sen jälkeen näytteiden toimittamisesta oikeisiin laboratorioihin ja kirjoitamme tuloksista sinulle selkeän mittausraportin.

Kuinka lähetän näytteeni?

Näytteet toimitetaan laboratorioomme yleensä lähetillä. Varmista yksityiskohdat asiantuntijamme kanssa ennen näytteiden lähettämistä.