Anssi Rajala

FM, kemia

Ympäristö ja teollisuus

Anssi Rajala

Anssi Rajala työskentelee Measurlabsilla kemiallisen ja ympäristöanalytiikan asiantuntijana. Hänen vahvinta osaamisalaansa on uusien materiaalien tuotekehitykseen ja laadunvalvontaan liittyvä testaus muun muassa kromatografisilla menetelmillä, massaspektrometrialla ja NMR-tekniikalla.

Koulutukseltaan Anssi on kemian FM Jyväskylän yliopistosta. Pro gradu -tutkielmansa hän kirjoitti pyrosfaatin biologisesta merkityksestä ja analytiikasta. Anssi on työskennellyt aiemmin Thermo Fisher Scientificilla LC-MS-liuottimien tuotekehityksen parissa.