Muovisten elintarvikekontaktimateriaalien testaus EU-markkinoilla

Kaikkien EU alueella myytävien muovisten elintarvikekontaktimateriaalien on täytettävä (EY) 1935/2004, (EU) 10/2011 ja (EY) 2023/2006 asetusten vaatimukset. Materiaalin vaatimustenmukaisuus osoitetaan joukolla standardinmukaisia laboratoriotestejä ja niiden perusteella ladditulla vaatimustenmukaisuusvakuutuksella. Measurlabsilta saat kaikki tarvittavat testauspalvelut tuotteidesi vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi.

Yksinkertainen ja läpinäkyvä hinnoittelu

Ainekohtaisen siirtymän testaus mille tahansa EU:n muoviasetuksen 10/2011 liitteessä I listatulle aineelle

Pyydä tarjous

Kokonaissiirtymän testaus – simulantti A, B, D2 (kaikki elintarvikkeet)

Ensimmäinen näyte
690
Seuraavat näytteet
690

Kokonaissiirtymän testaus – simulantti A (10 % EtOH)

Ensimmäinen näyte
147
Seuraavat näytteet
147

Kokonaissiirtymän testaus – simulantti B (3 % AcOH)

Ensimmäinen näyte
147
Seuraavat näytteet
147

Kokonaissiirtymän testaus – simulantti C (20 % EtOH)

Ensimmäinen näyte
147
Seuraavat näytteet
147

Kokonaissiirtymän testaus – simulantti D1 (50 % EtOH)

Ensimmäinen näyte
147
Seuraavat näytteet
147

Kokonaissiirtymän testaus – simulantti D2 (oliiviöljy)

Ensimmäinen näyte
397
Seuraavat näytteet
397

Kokonaissiirtymän testaus – simulantti E (MPPO)

Ensimmäinen näyte
245
Seuraavat näytteet
245

Kokonaissiirtymän testaus toistuvalle käytölle – simulantti A, B, D2 (kaikki elintarvikkeet)

Ensimmäinen näyte
1983
Seuraavat näytteet
1983

Kokonaissiirtymän testaus toistuvalle käytölle – simulantti A (10 % EtOH)

Ensimmäinen näyte
395
Seuraavat näytteet
395

Kokonaissiirtymän testaus toistuvalle käytölle – simulantti B (3 % etikkahappo)

Ensimmäinen näyte
395
Seuraavat näytteet
395

Kokonaissiirtymän testaus toistuvalle käytölle – simulantti C (20 % EtOH)

Ensimmäinen näyte
395
Seuraavat näytteet
395

Kokonaissiirtymän testaus toistuvalle käytölle – simulantti D1 (50 % EtOH)

Ensimmäinen näyte
395
Seuraavat näytteet
395

Kokonaissiirtymän testaus toistuvalle käytölle – simulantti D2 (oliiviöljy)

Ensimmäinen näyte
1384
Seuraavat näytteet
1384

Hinnat ilmoitettu ilman arvonlisäveroa (24 %).

 • Nopeat tulokset
 • Henkilökohtaista apua asiantuntijoilta
 • Kilpailukykyiset hinnat
 • Takuu tulosten oikeellisuudesta

Elintarvikekontaktimateriaaleja koskevat asetukset

Kaikkien EU:ssa myytävien ja valmistettujen elintarvikekontaktimateriaalien on oltava elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista materiaaleista ja tarvikkeista annetun puiteasetuksen (EY) 1935/2004 mukaisia. Asetuksessa todetaan, että elintarvikekontaktimateriaalien oltava niin inerttejä, ettei niistä pääse siirtymään elintarvikkeisiin sellaisia määriä aineita, jotka voivat vaarantaa ihmisten terveyden, aiheuttaa sopimattomia muutoksia elintarvikkeen koostumuksessa tai heikentää sen aistinvaraisia ominaisuuksia. Lisäksi kaikki elintarvikekontaktimateriaalit tulee valmistaa noudattaen asetuksessa (EY) 2023/2006 määritettyjä hyviä tuotantotapoja (good manufacturing practice, GMP). Jotkut elintarvikekontaktimateriaalit, esimerkiksi muovit, regeneroitu selluloosa ja keraamit kuuluvat EU:n lisäasetusten piiriin, joissa asetetaan erityisiä vaatimuksia näille materiaaleille.

Elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvia muovisia materiaaleja säännellään EU:ssa komission asetuksella (EU) 10/2011. Tämä asetus määrittelee muovisten elintarvikekontaktimateriaalin valmistuksen, testauksen ja turvallisuuden arvioinnin periaatteet. Asetuksen 10/2011 keskeisimpiin sisältöihin lukeutuvat 1) luettelo sallituista muovien valmistukseen käytettävistä raaka-aineista ja 2) testimenetelmät, joita on käytettävä valmistettujen materiaalien vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi.

Kaikki EU alueella myytävät tai valmistettavat muoviset elintarvikekontaktimateriaalit on testattava laboratoriossa, jotta niiden valmistaja tai maahantuoja voi osoittaa, että materiaalit ovat asetuksen (EU) 10/2011 vaatimusten mukaisia. Jokaiselle muoviselle elintarvikontaktimateriaalille on laadittava oma testaussuunnitelma, jonka sisältö riippuu materiaalin valmistamisessa käytetyistä raaka-aineista sekä tuotteen suunnitellusta käyttötarkoituksesta. Testaussuunnitelma pitää sisällään seuraavat osa-alueet.

Kokonaismigraatiotestaus

Kokonaissiirtymä eli kokonaismigraatio on kaikkien materiaalista elintarvikesimulanttiin siirtyvien aineiden yhteismäärä. Kokonaismigraatio kuvaa sitä, kuinka inertti materiaali on elintarvikkeita kohtaan. Kokonaissiirtymä testataan standardin EN 1186 mukaisesti saattamalla testattava materiaali kosketukseen elintarviketta simuloivan liuottimen, eli elintarvikesimulantin kanssa. Tämän jälkeen määritetään tutkittavasta materiaalista elintarvikesimulanttiin siirtyneiden aineiden kokonaismäärä ja verrataan tulosta asetuksessa (EU) 10/2011 annettuihin raja-arvoihin.

Spesifinen migraatio

Ainekohtainen siirtymä eli spesifinen migraatio on tietyn aineen siirtymän määrä elintarvikesimulanttiin. Osalle asetuksessa (EU) 10/2011 listatuista muovin raaka-aineista on ilmoitettu spesifisen migraation raja-arvo, joka ei saa ylittyä. Näitä aineita sisältäville muovisille elintarvikekontaktimateriaaleille pitää suorittaa spesifiset migraatiotestit, joiden avulla varmistetaan, etteivät ainekohtaisen siirtymän raja-arvot ylity. Spesifisen migraation testaus suoritetaan standardin EN 13130 ​​mukaisesti saattamalla testattava materiaali kosketukseen elintarvikesimulantin kanssa tietyksi ajaksi tietyssä lämpötilassa, minkä jälkeen siirtyneen aineen pitoisuus määritetään elintarvikesimulantista.

Raskasmetallit ja primaariset aromaattiset amiinit

Muovin raaka-aineet, kuten väriaineet ja pigmentit, saattavat sisältää pieniä määriä raskasmetalleja tai primaarisia aromaattisia amiineja (PAA). Näiden aineiden mahdollinen kulkeutuminen elintarvikkeisiin on testattava ja vaatimustenmukaisuus arvioitava asetuksessa (EU) 10/2011 annettujen perusteiden mukaisesti.

Soveltuvat näytematriisit

 • Ruokapakkaukset
 • Eväsrasiat
 • Juomapullot
 • Kertakäyttöastiat ja -aterimet
 • Keittiövälineet

Tyypillisiä elintarvikekontaktimateriaaleille tehtäviä testejä

 • Kokonaismigraatiotestaus
 • Spesifinen migraatiotestaus
 • Aistinvarainen arviointi
 • Primaariset aromaattiset amiinit
 • Raskasmetallien migraatiotestaus

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella, niin saat tarjouksen testauspalveluista yhdessä arkipäivässä.

Voit myös lähettää sähköpostia info@measurlabs.com tai soittaa meille numeroon +358 50 336 6128

Vastaamme aina yhdessä arkipäivässä.

Usein kysytyt kysymykset

Mitä ovat elintarvikekontaktimateriaalit?

Elintarvikekontaktimateriaalit (ruokakontaktimateriaalit tai elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvat materiaalit) ovat materiaaleja, jotka on suunniteltu olemaan kosketuksissa elintarvikkeiden kanssa.

Miksi elintarvikekontaktimateriaaleja täytyy testata?

Jotkut muovit voivat vapauttaa käytön aikana haitallisia aineita ympäristöönsä. Erityisesti rasvainen, lämmin ruoka on hyvä irrottamaan joitain ei-toivottuja kemikaaleja muoveista. Pitkäaikainen altistuminen esimerkiksi joillekin pehmittimille voi aiheuttaa terveysriskejä. Siksi laissa edellytetään, että kaikki markkinoille tuotavat elintarvikekontaktimateriaalit testataan standardinmukaisilla menetemillä.

Kuinka kauan elintarvikekontaktimateriaalien testaus kestää?

Olemme nopeita määrittelemään, mitä testejä kullekin elintarvikekontaktimateriaalille tulee suorittaa. Varsinainen testaus kestää yleensä noin 30 päivää. Jos tuotteet menevät testeistä läpi, valmistaja voi kirjoittaa tuotteelleen vaatimustenmukaisuusvakuutuksen ja alkaa myydä sitä EU alueella.

Paljonko tyypillinen elintarvikekontaktimateriaalin testaus maksaa?

Hinta riippuu useista tekijöistä, kuten tuotteen suunnitellusta käyttölämpötilasta, millaisen ruoan kanssa tuotteen on tarkoitus olla kosketuksessa ja materiaalin kemiallisesta koostumuksesta.

Tyypillisen kaikenlaisen ruoan kanssa kosketuksissa olevan polypropeeni (PP), polyeteeni (PE) tai polyetyleenitereftalaatti (PET) -pakkauksen testaus maksaa noin 2000 €.

Mikä Measurlabs on?

Measurlabs tarjoaa erilaisia laboratorioanalyyseja tuotekehittäjille ja laatujohtajille. Suoritamme osan analyyseista omassa laboratoriossamme, mutta enimmäkseen ulkoistamme ne huolella valikoiduille kumppanilaboratorioille. Tällä tavoin pystymme lähettämään kunkin näytteen sille sopivimpaan laboratorioon ja tarjoamaan asiakkaillemme korkealaatuisia analyyseja yli tuhannella eri menetelmällä.

Miten palvelu toimii?

Kun otat meihin yhteyttä tarjouspyyntölomakkeella tai sähköpostilla, yksi menetelmäasiantuntijoistamme ottaa mittauksesi hoitaakseen ja vastaa mahdollisiin kysymyksiisi. Saat kirjallisen tarjouksen, jossa on kerrottu mittauksen yksityiskohdat ja osoite, johon voit lähettää näytteet. Me huolehdimme sen jälkeen näytteiden toimittamisesta oikeisiin laboratorioihin ja kirjoitamme tuloksista sinulle selkeän mittausraportin.

Kuinka lähetän näytteeni?

Näytteet toimitetaan laboratorioomme yleensä lähetillä. Varmista yksityiskohdat asiantuntijamme kanssa ennen näytteiden lähettämistä.

Testauspalveluita elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuville muovimateriaaleille. Teemme testaussuunnitelman kullekin materiaalille sille suunnitellun käyttötarkoituksen mukaan. Olemme nopea ja luotettava kumppani materiaalien testauksessa. Pyydä tarjous tuotteidesi testaamiseksi.