CE-merkintä ja tarvittava testaus eri tuotteille EU-markkinoilla

CE-merkintä on tuotteen valmistajan tai valtuutetun edustajan vakuutus siitä, että tuote täyttää sitä koskevien EU:n direktiivien ja asetusten asettamat vaatimukset.

Valmistaja tai valtuutettu edustaja on vastuussa merkinnän kiinnittämisestä ja siihen vaadittavista toimenpiteistä. 

 • Nopeat tulokset
 • Henkilökohtaista apua asiantuntijoilta
 • Kilpailukykyiset hinnat
 • Takuu tulosten oikeellisuudesta

CE-merkintä on tuotteen valmistajan tai valtuutetun edustajan vakuutus siitä, että tuote täyttää sitä koskevien EU:n direktiivien ja asetusten asettamat vaatimukset. Tuotteen valmistaja tai valmistajan valtuuttama edustaja on vastuussa CE-merkinnän kiinnittämisestä. Viranomainen ei ota vastuuta CE-merkinnän kiinnittämisestä. 

CE-merkintä on sallittu vain tuotteissa, jotka vaativat CE-merkinnän. Jos merkintä vaaditaan, se on selvästi mainittu kyseistä tuotetta koskevissa direktiiveissä ja asetuksissa. CE-merkinnän väärä käyttö usein johtaa viranomaistoimiin, mikä voi johtaa tuotteen poistamiseen markkinoilta.

Onnistunut CE-merkintä mahdollistaa tuotteen kauppaamisen ETA-alueella ilman rajoituksia. On tärkeää huomata, että CE-merkintä ei ole suora osoitus tuotteen laadusta, turvallisuudesta tai käyttäjäystävällisyydestä.

CE-merkintäprosessi sisältää neljä päävaihetta. Ensimmäisenä valmistajan on suoritettava tuotteelle vaatimustenmukaisuuden arviointi sovellettavan CE-merkintädirektiivin (tai -direktiivien) mukaisesti. Jotkut direktiivit sallivat itsesertifioinnin, mikä tarkoittaa, että vaadittu testaus voidaan tehdä riippumattomassa laboratoriossa vaatimustenmukaisuuden varmistamiseksi. Jotkut tuotteet vaativat sertifioinnin edellytyksenä testauksen jostakin nimetystä laboratoriosta, joka on yhteydessä eurooppalaiseen ilmoitettuun laitokseen. Nämä tuotteet luokitellaan yleensä suuriksi turvallisuusriskeiksi, jonka vuoksi testauksen tasalaatuisuuden varmistamiseksi on tehty edellä mainittuja toimenpiteitä.

Sitten on luotava tekninen asiakirja, joka sisältää riskinarviointiraportin sekä asiakirjan tärkeimmistä tuotetiedoista ja testituloksista. Tekninen asiakirja osoittaa, että tuote täyttää CE-merkinnän vaatimukset. Teknisen asiakirjan on oltava käytettävissä kymmenen vuoden ajan tuotteen markkinoille saattamisen jälkeen.

Kun kaksi ensimmäistä vaihetta on suoritettu, valmistaja voi kiinnittää tuotteeseen CE-merkinnän. Merkintä on sijoitettava valmistajan logon tai nimen lähelle. Viimeinen vaihe on laatia EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutus. Tähän on joitain poikkeuksia, esimerkiksi joitakin CE-merkittyjä rakennustuotteita varten tarvitaan sen sijaan suoritustasoilmoitus. Lisätietoja vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta löytyy täältä.

Soveltuvat näytematriisit

 • Lelut
 • Rakennusmateriaalit
 • Henkilösuojaimet
 • Elintarvikekontaktimateriaalit
 • Lääkinnälliset laitteet
 • Sähkölaitteet
 • Mittalaitteet
 • Hissit
 • Räjähteet ja ilotulitteet

CE-merkintöjen käyttökohteet

 • Tuotteet, joiden myynti EU-markkinoilla vaatii CE-merkinnän
Tarjouspyyntö

Ota yhteyttä

Voit myös lähettää sähköpostia info@measurlabs.com tai soittaa meille numeroon +358 40 735 4843.

Vastaamme aina vuorokauden sisällä.
UKK

Usein kysytyt kysymykset

Millaiset tuotteet vaativat CE-merkinnän?

CE-merkinnän kiinnitys on tarkoitettu tuotteille, jotka vaativat erityisen sertifikaatin, joka osoittaa kyseistä tuotetta koskevien EU: n direktiivien ja asetusten noudattamisen. Näiden tuotteiden onnistunut CE-merkintä mahdollistaa tuotteen kaupan ETA: ssa ilman rajoituksia.

Mitkä ovat CE-merkinnän rajoitteet?

CE-merkintä ei suoraan osoita tuotteen laatua, turvallisuutta tai käyttäjäystävällisyyttä. Tuote, jolla on CE-merkintä, ei myöskään välttämättä ole parempi kuin vastaava tuote ilman CE-merkintää.

Jotkut tuotteet on testattava nimetyssä laboratoriossa, joka on yhteydessä eurooppalaiseen ilmoitettuun laitokseen. Tämä voi lopulta aiheuttaa viivästyksiä testauksessa ja koko CE-merkintäprosessissa.

Mikä Measurlabs on?

Measurlabs tarjoaa erilaisia laboratorioanalyyseja tuotekehittäjille ja laatujohtajille. Suoritamme osan analyyseista omassa laboratoriossamme, mutta enimmäkseen ulkoistamme ne huolella valikoiduille kumppanilaboratorioille. Tällä tavoin pystymme lähettämään kunkin näytteen sille sopivimpaan laboratorioon ja tarjoamaan asiakkaillemme korkealaatuisia analyyseja yli tuhannella eri menetelmällä.

Miten palvelu toimii?

Kun otat meihin yhteyttä tarjouspyyntölomakkeella tai sähköpostilla, yksi menetelmäasiantuntijoistamme ottaa mittauksesi hoitaakseen ja vastaa mahdollisiin kysymyksiisi. Saat kirjallisen tarjouksen, jossa on kerrottu mittauksen yksityiskohdat ja osoite, johon voit lähettää näytteet. Me huolehdimme sen jälkeen näytteiden toimittamisesta oikeisiin laboratorioihin ja kirjoitamme tuloksista sinulle selkeän mittausraportin.

Kuinka lähetän näytteeni?

Näytteet toimitetaan laboratorioomme yleensä lähetillä. Varmista yksityiskohdat asiantuntijamme kanssa ennen näytteiden lähettämistä.

CE-merkintä on osoitus kyseistä tuotetta koskevien EU: n direktiivien ja asetusten noudattamisesta. Measur tarjoaa useita erilaisia testauspalveluita jotka soveltuvat tuotteiden turvallisuuden ja suorituskyvyn arviointiin.