Ryan Johnsson

FM, kemia

Polymeerit ja muovit

Ryan Johnsson

Ryan Johnsson työskentelee Measurlabsilla orgaanisten materiaalien testausasiantuntijana. Hänellä on useamman vuoden kokemus polymeerien karakterisointitekniikoista, kuten GPC, FTIR, 1H-NMR ja DMA, joiden parissa hän on työskennellyt opintojensa aikana ja prosessi-insinöörinä.

Koulutukseltaan Ryan on kemian FM Helsingin yliopistosta. Hänen pro gradu -tutkielmansa käsitteli biolääketieteellisiin sovelluksiin tarkoitettujen, käänteisesti silloittuvien hydrogeelien 3D-tulostusta.