Kosmetiikkaa koskevien markkinointiväittämien todentaminen

Julkaistu 5. tammikuuta 2024

Heini Virtanen

Heini Virtanen – DI, bio- ja elintarviketekniikka

Lääkinnälliset laitteet, Measurlabs

Kriteerit kosmetiikan markkinoinnissa sallituille väittämille on määritetty Euroopan komission asetuksessa N:o 655/2013 eli ns. väittämäasetuksessa.1 Asetuksen mukaan markkinointiväittämien tulisi noudattaa kuutta keskeistä periaatetta, jotka ovat lainmukaisuus, totuudenmukaisuus, näyttöön perustuva tuki, rehellisyys, oikeudenmukaisuuus ja perusteltujen päätösten tekeminen. 

Asetuksen edellyttämä näyttö väittämien tueksi kerätään yleensä tutkimuksilla, joissa vapaaehtoiset koehenkilöt altistetaan kosmetiikkatuotteelle valvotuissa olosuhteissa.

Markkinointiväittämiä koskevat kriteerit

Komissio tarkentaa kosmetiikan markkinointiväittämien kriteerejä erillisessä soveltamisohjeessa2, joka sisältää myös esimerkkejä väittämistä, joita ei voida asetuksen pohjalta hyväksyä:

  • Laillisuus: Markkinointiväittämä ei voi perustua yksinomaan tuotteen lainmukaisuuteen, sillä kaikkien EU-alueella myytävien kosmetiikkatuotteiden on joka tapauksessa täytettävä EU:n kosmetiikka-asetuksen vaatimukset. Kosmetiikkaa ei siis tule mainostaa esimerkiksi kielletyn ainesosan puuttumisella.

  • Totuudenmukaisuus: Väittämä ei saa perustua väärään tai harhaanjohtavaan tietoon, eikä myöskään pakkauksen kuvitus saa johtaa kuluttajaa harhaan. Jos tuotteen esimerkiksi kerrotaan sisältävän hunajaa, ei se saa sisältää pelkkää hunaja-aromia.

  • Näyttöön perustuva tuki: Valmistajan on voitava tarvittaessa todentaa esimerkiksi tuotteen vaikutuksia tai eri ihotyypeille soveltuvuutta koskevat väitteet. Todistusaineistona käytetään yleensä tuloksia käyttötutkimuksista, jotka on toteutettu luotettavilla ja toistettavilla menetelmillä.

  • Rehellisyys: Markkinointiväittämiä ei tule paisutella saatavilla olevaan näyttöön verrattuna. Esimerkiksi myyntilukujen perusteella ei voida sanoa, että kyseinen määrä kuluttajia suosittelisi tuotetta.

  • Oikeudenmukaisuus: Kilpailevia tuotteita ei tule esittää negatiivisessa valossa laillisten ainesosien käytöstä. Myöskään eri vaikutusmekanismeihin perustuvien tuotteiden vertailu ei ole sallittua (esim. deodorantin vs. antiperspirantin tehokkuus). 

  • Perusteltujen päätösten tekeminen: Väittämien tulee olla oleellisia, tarkkoja ja riittävän selkeitä keskivertokäyttäjälle.

Testausta koskevat parhaat käytännöt

Markkinointiväittämien todentaminen edellyttää usein vapaaehtoisilla toteutettuja tutkimuksia, joissa kosmetiikkatuotteen vaikutuksia arvioidaan joko tarkoitukseen suunnitellulla mittalaitteella, ammattilaisen toimesta tai itsearviointikyselyllä. Näitä arviointitapoja voidaan myös yhdistellä, jolloin vaikutuksista saadaan esimerkiksi sekä ihotautilääkärin että kuluttajan näkemys.

Valitusta lähestymistavasta riippumatta kosmetiikan tuotetestaus tulee suorittaa luotettavilla ja toistettavissa olevilla menetelmillä. Esimerkiksi mahdollisen kyselylomakkeen muotoilun on oltava puolueeton ja osallistujamäärän tulee olla riittävä, jotta se mahdollistaa tilastollisesti merkitsevien tulosten saavuttamisen.

Esimerkkejä testausvaihtoehdoista

Taulukkoon 1 on listattu kosmetiikan testaamisessa yleisesti hyödynnettyjä kliinisiä tutkimuksia ja itsearviointitestejä sekä markkinointiväittämiä, joita testituloksilla voidaan perustella. EU kieltää kosmetiikan eläinkokeet, joten kaikki testit suoritetaan vapaaehtoisilla koehenkilöillä.

Taulukko 1: Kosmetiikan markkinointiväittämät ja testit niiden todentamiseen

Väittämä

Esimerkkitutkimus

Tutkimuksen sisältö

“Dermatologisesti testattu”

Ihokoe (patch test) tai HRIPT-koe (human repeat insult patch test)

48 tunnin altistus tuotteelle iholappujen kautta, vaikutusten arviointi ihotautilääkärin toimesta.

“Kosteuttaa ihoa”

“Vähentää kireyttä ja kuivuuden tunnetta”

“Vahvistaa ihon suojakerrosta”

Kosteuttavuustesti

Tuotetta käytetään 7 päivän ajan ja kosteuttava vaikutus mitataan Corneometer CM 825 -laitteella. Lisäksi koehenkilöt täyttävät itsearviointilomakkeen.

“Vähentää ihon läpi tapahtuvaa veden haihtumista”

TEWL-testi (eng. sanoista transepidermal water loss)

Iholta haihtuvaa kosteutta mitataan Tewameter TM 300 -laitteella ennen tuotteen käyttöä ja sen jälkeen.

“Tasoittaa ihon sävyä”

“Vähentää ihon punoitusta”

Melaniinitason testaus

Melaniinin määrä mitataan ennen tuotteen käyttöä ja sen jälkeen Mexameter MX 18 -laitteella.

“Lisää ihon kimmoisuutta”

“Kiinteyttää ihoa”

Biomekaaninen ihoparametrien määritys

Tuotteen vaikutus ihon kiinteyteen ja kimmoisuuteen mitataan Cutometer MPA 580 -laitteella.

“Ei kyyneleitä”

“Ei ärsytä silmiä”

Silmä-ärsytyksen testaus

Silmälääkäri arvioi laimennetun tuotteen vaikutuksia koehenkilöiden silmiin. Lisäksi vapaaehtoiset vastaavat itsearviointikyselyyn.

Tutkimusasetelmaa, kuten vapaaehtoisten määrää ja ihotyyppiä, voidaan muokata tarpeen mukaan. Esimerkiksi tuotteen sopivuus herkälle iholle tulee todentaa teetättämällä testit herkkäihoisilla vapaaehtoisilla.

Auringonsuojakertoimeen liittyvät väittämät

Aurinkovoiteiden ja -rasvojen tehon todentamiselle on Euroopassa muita kosmetiikkatuotteita tarkemmat säännöt, sillä harhaanjohtavat väittämät aiheuttavat merkittävän terveysriskin.3 Niin tuotteiden UVA- kuin UVB-suojakertoimet tulee määrittää standardinmukaisilla, toistettavilla testimenetelmillä. Lisäksi tulee varmistaa, että tuotteen kriittinen aallonpituus, eli suurin aallonpituus jolla tuote suojaa tehokkaasti palamiselta, on riittävän korkea. 

UVA-suojakerroin tulisi lähtökohtaisesti määrittää ISO 24443 -standardin ja UVB-suojakerroin ISO 24444 -standardin mukaisilla testeillä. Pakkauksessa aurinkovoiteen suojakerroin ilmoitetaan sekä sanallisesti että numeroin taulukon 2 mukaisesti.4 

Taulukko 2: Auringonsuojakertoimen ilmoittaminen

Aurinkosuojan taso

Ilmoitettu suojakerroin

Mitattu suojakerroin

Matala suoja

6 tai 10

6–9,9 tai 10–14,9

Keskitason suoja

15, 20 tai 25

15–19,9, 20–24,9 tai 25–29,9

Korkea suoja

30 tai 50

30–49,9 tai 50–59,9

Erittäin korkea suoja

50+

≥60

Kosmetiikkatestit EU-lainsäädännön ja suositusten mukaisesti

Measurlabs tarjoaa kattavan valikoiman kosmetiikan kliinistä testausta, käyttäjätutkimuksia ja in vitro -analyysejä markkinointiväittämien todentamiseen. Voit pyytää tarjousta testauspalveluille alta löytyvällä lomakkeella tai osoitteessa info@measurlabs.com. Kuvailethan testattavaa tuotetta, toivottua tutkimusasetelmaa ja arvioitavia väittämiä mahdollisimman tarkasti.

Lähteet:

1 Komission asetus (EU) N:o 655/2013 kosmeettisista valmisteista esitettävien väittämien perustelemista koskevien yhteisten kriteerien vahvistamisesta

2 Komission englanninkieliset soveltamisohjeet: Technical document on cosmetic claims

3 Komission suositus K(2006) 4089), aurinkosuojatuotteiden tehosta ja siihen liittyvistä väitteistä

4 Taulukko perustuu suosituksen K(2006) 4089) 4. jaksosta löytyvään taulukkoon.

Tilaa kosmetiikan tuotetestit Measurlabsilta

Tarjoamme laajan valikoiman testejä markkinointiväittämien todenmukaisuuden arviointiin.

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella, niin saat tarjouksen testauspalveluista yhdessä arkipäivässä.

Seuraaviin kysymyksiin vastaaminen auttaa meitä laatimaan tarjouksen nopeammin:

  • Millaisesta kosmetiikkatuotteesta on kyse?

  • Mitä väittämiä haluatte testeillä arvioitavan?

  • Mitkä ovat toiveenne testiasetelman suhteen (mm. vapaaehtoisten määrä, ihotyyppi, jne.)?

Onko sinulla kysymyksiä tai tarvitsetko apua? Lähetä meille sähköpostia tai soita +358 50 336 6128.