Porakaivovesitutkimus

Biologinen analyysiBiologinen analyysi
Kemiallinen analyysiKemiallinen analyysi
AlkuaineanalyysiAlkuaineanalyysi
YmpäristötestausYmpäristötestaus
VesianalyysiVesianalyysi

Analyysikokonaisuus porakaivoveden laadun selvittämiseksi: E. coli Koliformiset bakteerit Nitraatti Nitriitti Ammonium Rauta Mangaani KMnO4-luku (humus) Kokonaiskovuus (kalsium + magnesium) Radon Arseeni Uraani Fluoridi pH Sähkönjohtavuus Sameus Väri Ulkonäkö Sivuhaju Lausunto veden laadusta

Soveltuvat näytematriisit
Porakaivovesi
Näytteiden minimimäärä
1 l
Tyypillinen läpimenoaika
3 viikkoa näytteiden vastaanottamisesta
Laatujärjestelmä
Akkreditoitu menetelmä, Akkreditoitu testauslaboratorio
Menetelmän asiantuntija

Hinta

Ensimmäinen näyte

390

per näyte

Hinnat ilmoitettu ilman arvonlisäveroa (24 %).

Toimintamallimme

Tilaaminen on helppoa

Tietokonetta käyttävä henkilö
1.Tilaa mittauspalvelu tai kysy neuvoa.
Laatikkoon pakattu lähetys
2.Lähetä näytteesi meille.
Laborantti suorittamassa mittauksia
3.Mittaamme raaka-aineesi tai tuotteesi.
Analyysiraportti kirjekuoren sisällä
4.Saat mittausraportin ja tulokset sähköpostiisi.
Tarjouspyyntö

Ota yhteyttä

Voit myös lähettää sähköpostia info@measurlabs.com tai soittaa meille numeroon +358 40 735 4843.

Vastaamme aina vuorokauden sisällä.