ICP-mittauspaketti vesinäytteelle (Al, As, Ba, B, Cd, Ca, Cr, Cu, Sn, Fe, Mg, Hg, Pb, K, Se, Na, Sr, Zn)

Kemiallinen analyysiKemiallinen analyysi
AlkuaineanalyysiAlkuaineanalyysi
YmpäristötestausYmpäristötestaus

Al, As, Ba, B, Cd, Ca, Cr, Cu, Sn, Fe, Mg, Hg, Pb, K, Se, Na, Sr, Zn määrittäminen vesinäytteistä ICP-tekniikkaa käyttäen. Tulokset esitetään yksikössä µg/l.

Soveltuvat näytematriisit
Vesi
Näytteiden minimimäärä
100 ml
Tyypillinen läpimenoaika
2 viikkoa näytteiden vastaanottamisesta
Laatujärjestelmä
Akkreditoitu testauslaboratorio
Mittauslaitteet
ICP-MS
ICP-OES
Standardi
SFS-EN ISO 11885:2009, SFS-EN ISO 17294-2:2005
Menetelmän asiantuntija

Hinta

Ensimmäinen näyte

179

per näyte

Seuraavat näytteet

68

per näyte

Hinnat ilmoitettu ilman arvonlisäveroa (24 %).

Toimintamallimme

Tilaaminen on helppoa

Tietokonetta käyttävä henkilö
1.Tilaa mittauspalvelu tai kysy neuvoa.
Laatikkoon pakattu lähetys
2.Lähetä näytteesi meille.
Laborantti suorittamassa mittauksia
3.Mittaamme raaka-aineesi tai tuotteesi.
Analyysiraportti kirjekuoren sisällä
4.Saat mittausraportin ja tulokset sähköpostiisi.
Tarjouspyyntö

Ota yhteyttä

Voit myös lähettää sähköpostia info@measurlabs.com tai soittaa meille numeroon +358 40 735 4843.

Vastaamme aina vuorokauden sisällä.