Betoni- tai tiilinäytteen hyötykäyttökelpoisuustestaus sisältäen materiaalijakauman, epäpuhtaudet ja kelluvat epäpuhtaudet (VNa 843/2017)

Valtioneuvoston asetus 843/2017 eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa (MARA-asetus) määrittää olosuhteet, joiden täyttyessä tiettyjen jätteiden käyttö maarakentamisessa ei edellytä ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaista ympäristölupaa. Betoni- tai tiilinäytteen hyötykäyttökelpoisuustestaus sisältää seuraavat analyysit: • Näytteen murskaus 4 mm:iin • Kuiva-aine (%) • Kaksivaiheinen liukoisuustestaus (EN 12457-3:2002) • Liukoiset metallit (As, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, V, Pb, Sb, Se, Zn) (mg / kg) • PAH -yhdisteet (mg / kg) • PCB -yhdisteet (mg / kg) • Mineraaliöljy, C10-C40 (mg / kg) • Kloridi, Cl (mg / kg) • Fluoridi, F (mg / kg) • Sulfaatti, SO4 (mg / kg) • Liuennut orgaaninen hiili, DOC (mg / kg) • Materiaalijakauma • Epäpuhtaudet ja kelluvat epäpuhtaudet

Soveltuvat näytematriisit
Betoni tai tiili
Näytteiden minimimäärä
10 l ämpäri täytettynä
Tyypillinen läpimenoaika
3 viikkoa näytteiden vastaanottamisesta
Laatujärjestelmä
Akkreditoitu menetelmä, Akkreditoitu testauslaboratorio
Mittauslaitteet
Menetelmän asiantuntija
Mirva Hirvi
Mirva Hirvi

Kiinnostaako tämä mittaus?

Tämän mittauksen voi ostaa verkkokaupassa. Täytä vain muutama kenttä alla:

833 €
Ensimmäinen näyte: 833 €
Seuraavat näytteet: 725 € per näyte

Heräsikö kysymyksiä? Autamme mielellämme.

Heräsikö kysymyksiä? Autamme mielellämme.

Tilaaminen on helppoa

Tietokonetta käyttävä henkilö
1.Tilaa mittauspalvelu tai kysy neuvoa.
Laatikkoon pakattu lähetys
2.Lähetä näytteesi meille.
Laborantti suorittamassa mittauksia
3.Mittaamme raaka-aineesi tai tuotteesi.
Analyysiraportti kirjekuoren sisällä
4.Saat mittausraportin ja tulokset sähköpostiisi.