Betoni- tai tiilinäytteen hyötykäyttökelpoisuustestaus sisältäen materiaalijakauman, epäpuhtaudet ja kelluvat epäpuhtaudet (VNa 843/2017)

RakennusmateriaalitRakennusmateriaalit
Kemiallinen analyysiKemiallinen analyysi
JäteanalyysiJäteanalyysi

Valtioneuvoston asetus 843/2017 eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa (MARA-asetus) määrittää olosuhteet, joiden täyttyessä tiettyjen jätteiden käyttö maarakentamisessa ei edellytä ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaista ympäristölupaa. Puhtaan betoni- tai tiilinäytteen hyötykäyttökelpoisuustestaus sisältää seuraavat analyysit: Näytteen murskaus 4 mm: iin Kuiva-aine (%) Kaksivaiheinen liukoisuustestaus (EN 12457-3:2002) Liukoiset metallit (As, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, V, Pb, Sb, Se, Zn) (mg/kg) PAH -yhdisteet (mg/kg) PCB -yhdisteet (mg/kg) Mineraaliöljy, C10-C40 (mg/kg) Kloridi, Cl (mg/kg) Fluoridi, F (mg/kg) Sulfaatti, SO4 (mg/kg) Liuennut orgaaninen hiili, DOC (mg/kg) Materiaalijakauma Epäpuhtaudet ja kelluvat epäpuhtaudet

Soveltuvat näytematriisit
Betoni tai tiili
Näytteiden minimimäärä
10 l ämpäri täytettynä
Tyypillinen läpimenoaika
1 viikkoa näytteiden vastaanottamisesta
Laatujärjestelmä
Akkreditoitu menetelmä, Akkreditoitu testauslaboratorio
Mittauslaitteet
GC-MS
ICP-OES
GC-FID
IC
Menetelmän asiantuntija

Hinta

Ensimmäinen näyte

1393

per näyte

Seuraavat näytteet

1286

per näyte

Hinnat ilmoitettu ilman arvonlisäveroa (24 %).

Tilaaminen on helppoa

Tietokonetta käyttävä henkilö
1.Tilaa mittauspalvelu tai kysy neuvoa.
Laatikkoon pakattu lähetys
2.Lähetä näytteesi meille.
Laborantti suorittamassa mittauksia
3.Mittaamme raaka-aineesi tai tuotteesi.
Analyysiraportti kirjekuoren sisällä
4.Saat mittausraportin ja tulokset sähköpostiisi.

Ota yhteyttä

Voit myös lähettää sähköpostia info@measurlabs.com tai soittaa meille numeroon +358 40 735 4843.

Vastaamme aina yhden arkipäivän sisällä.