Jätemateriaalin kaatopaikkakelpoisuustestaus (VNa 331/2013)

Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista (VNa 331/2013) edellyttää, että jätteen tuottajan tai haltijan tulee esittää kaatopaikan pitäjälle tiedot jätteestä ja sen soveltuvuudesta loppusijoitukseen. Tämä edellyttää tietyn analyysikokonaisuuden mittaamista kaatopaikalle sijoitettavasta jätemateriaalista. Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista 331/2013 määrittelee jokaiselle tutkittavalle analyysille rajat, joiden täyttyessä jätemateriaali voidaan loppusijoittaa kaatopaikalle.

 • Nopeat tulokset
 • Henkilökohtaista apua asiantuntijoilta
 • Kilpailukykyiset hinnat
 • Takuu tulosten oikeellisuudesta

Kaatopaikan pitäjän on oltava tietoinen kaatopaikalle vastaanotettavasta jätetyypistä. Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista (VNa 331/2013) edellyttää, että jätteen tuottajan tai haltijan on annettava kaatopaikan ylläpitäjälle tietoa jätteestä ja sen soveltuvuudesta loppusijoitukseen. Tämä edellyttää tietyn analyysikokonaisuuden mittaamista jätemateriaalista. VNa 331/2013 määrittelee kullekin analyysille rajat, joiden täyttyessä jätemateriaali voidaan hävittää kaatopaikalle. Jätemateriaalia, joka ei täytä asetuksessa asetettuja vaatimuksia, ei oteta vastaan ​​kaatopaikalle.

Measur Oy tarjoaa kaikki analyysimittaukset, joita tarvitaan jätemateriaalien kaatopaikkakelpoisuustestaukseen. Pyydä tarjous näytteesi testaamiseksi!


Tavanomaisen ja vaarallisen jätteen kaatopaikat:

 • Kuiva-aine (%)

 • Kaksivaiheinen liukoisuustestaus (EN 12457-3:2002)

 • Orgaanisen hiilen kokonaismäärä, TOC (%w/w)

 • pH

 • Hapon neutralointikyky, ANC

 • Liukoiset metallit (As, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Zn) (mg/kg)

 • Kloridi, Cl (mg/kg)

 • Fluoridi, F (mg/kg)

 • Sulfaatti, SO4 (mg/kg)

 • Liuennut orgaaninen hiili, DOC (mg/kg)

 • Liuenneiden kiintoaineiden kokonaismäärä, TDS (mg/kg)


Pysyvän jätteen kaatopaikka:

 • Kuiva-aine (%)

 • Kaksivaiheinen liukoisuustestaus (EN 12457-3:2002)

 • Orgaanisen hiilen kokonaismäärä, TOC (%w/w)

 • BTEX (mg/kg)

 • PCB-yhdisteet (mg/kg)

 • Mineraaliöljy, C10-C40 (mg/kg)

 • PAH-yhdisteet (mg/kg)

 • pH

 • Liukoiset metallit (As, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Zn) (mg/kg)

 • Kloridi, Cl (mg/kg)

 • Fluoridi, F (mg/kg)

 • Sulfaatti, SO4 (mg/kg)

 • Fenoli -indeksi

 • Liuennut orgaaninen hiili, DOC (mg/kg)

 • Liuenneiden kiintoaineiden kokonaismäärä, TDS (mg/kg)

Soveltuvat näytematriisit

 • Maa
 • Betoni
 • Tiili
 • Tuhka
 • Muut materiaalit arvioinnin perusteella
Tarjouspyyntö

Ota yhteyttä

Voit myös lähettää sähköpostia info@measurlabs.com tai soittaa meille numeroon +358 40 735 4843.

Vastaamme aina vuorokauden sisällä.
UKK

Usein kysytyt kysymykset

Miksi jätemateriaalille tarvitsee teettää kaatopaikkakelpoisuustestaus?

Valtioneuvoston asetuksen 331/2013 mukaisesti jätteen haltijalla tai tuottajalla on velvollisuus antaa kaatopaikan pitäjälle riittävä selvitys jätteestä ja sen kaatopaikkakelpoisuudesta. Tämä edellyttää tietyn analyysikokonaisuuden mittaamista kaatopaikalle sijoitettavasta jätemateriaalista. Asetus 331/2013 määrittelee jokaiselle tutkittavalle analyysille rajat, joiden täyttyessä jätemateriaali voidaan loppusijoittaa kaatopaikalle.

Minkälaisia jätemateriaaleja yleensä testataan?

Tyypillisimmät testattavissa jätemateriaaleista ovat maa-, betoni- tai tuhka-jätettä, mutta myös muunlaisia materiaaleja voidaan testata.

Kuinka kauan kaatopaikkakelpoisuus testaus kestää?

Tyypillisesti kaatopaikkakelpoisuustestauksen tulokset valmistuvat noin 3 viikossa näytteen saapumisesta toimistollemme. Tarjoamme kuitenkin asiakkaillemme mahdollisuuden tilata nämä analyysit pika-aikataululla, jolloin tulokset pystytään toimittamaan asiakkaalle parhaimmillaan jopa viikossa.

Paljonko jäteen kaatopaikkakelpoisuustestaus maksaa ja kuinka paljon näytettä tarvitaan analyysien tekemiseen?

Kaatopaikkakelpoisuustestauksen hinta riippuu useista tekijöistä. Hintaan vaikuttavia tekijöitä ovat mm. 

Näytemateriaalin koostumus (maa / betoni / tuhka / jokin muu)

Materiaalin suunniteltu loppusijoituskohde (pysyvän- / tavanomaisen- / vaarallisen jätteen kaatopaikka)

Kuinka monta näytettä testataan samalla kerralla?

Tulosten kiireellisyys (normaali aikataulu / kiireellinen aikataulu)

Hinnat sisältävät näytteen esikäsittelyn, kaikki analyysimittaukset, jotka vaaditaan jätemateriaalin kaatopaikkatestaukseen, tulosten arvioinnin ja testiraportin, joka sisältää lausunnon jätteen soveltuvuudesta kaatopaikalle.

Testauksen suorittamiseen tarvitaan vähintään 3 kg kutakin testattavaa näytettä kohden.

Mikä Measurlabs on?

Measurlabs tarjoaa erilaisia laboratorioanalyyseja tuotekehittäjille ja laatujohtajille. Suoritamme osan analyyseista omassa laboratoriossamme, mutta enimmäkseen ulkoistamme ne huolella valikoiduille kumppanilaboratorioille. Tällä tavoin pystymme lähettämään kunkin näytteen sille sopivimpaan laboratorioon ja tarjoamaan asiakkaillemme korkealaatuisia analyyseja yli tuhannella eri menetelmällä.

Miten palvelu toimii?

Kun otat meihin yhteyttä tarjouspyyntölomakkeella tai sähköpostilla, yksi menetelmäasiantuntijoistamme ottaa mittauksesi hoitaakseen ja vastaa mahdollisiin kysymyksiisi. Saat kirjallisen tarjouksen, jossa on kerrottu mittauksen yksityiskohdat ja osoite, johon voit lähettää näytteet. Me huolehdimme sen jälkeen näytteiden toimittamisesta oikeisiin laboratorioihin ja kirjoitamme tuloksista sinulle selkeän mittausraportin.

Kuinka lähetän näytteeni?

Näytteet toimitetaan laboratorioomme yleensä lähetillä. Varmista yksityiskohdat asiantuntijamme kanssa ennen näytteiden lähettämistä.

Measur Oy tarjoaa kaikki analyysimittaukset, joita tarvitaan jätemateriaalien kaatopaikkakelpoisuustestaukseen VNa 331/2013 mukaisesti. Pyydä tarjous näytteesi testaamiseksi!