Jätemateriaalin hyötykäyttökelpoisuustestaus (VNa 843/2017, MARA)

Valtioneuvoston asetus 843/2017 eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa (MARA-asetus) määrittää olosuhteet, joiden täyttyessä tiettyjen jätteiden käyttö maarakentamisessa ei edellytä ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaista ympäristölupaa. Measur tarjoaa asiakkailleen kaikki jätteen hyötykäyttökelpoisuustestaukseen tarvittavat analyysit VNa 843/2017 mukaisin menetelmin.

 • Nopeat tulokset
 • Henkilökohtaista apua asiantuntijoilta
 • Kilpailukykyiset hinnat
 • Takuu tulosten oikeellisuudesta

Valtioneuvoston asetus 843/2017 eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa (MARA-asetus) määrittää olosuhteet, joiden täyttyessä tiettyjen jätteiden käyttö maarakentamisessa ei edellytä ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaista ympäristölupaa. Tämä edellyttää tietyn analyysikokonaisuuden mittaamista jätemateriaalista. VNa 843/2017 määrittelee kullekin jätemateriaalille ja analyysille rajat, joiden täyttyessä jätemateriaalia voidaan hyödyntää tietyissä maarakentamiskohteissa.  

Measur tarjoaa asiakkailleen kaikki jätteen hyötykäyttökelpoisuustestaukseen tarvittavat analyysit VNa 843/2017 mukaisin menetelmin. Pyydä tarjous näytteesi testaamiseksi!


Puhdas betoni tai puhdas tiili:

Kuiva-aine (%), kaksivaiheinen liukoisuustestaus (EN 12457-3:2002), liukoiset metallit (As, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, V, Pb, Sb, Se, Zn) (mg/kg), PAH -yhdisteet (mg/kg), PCB -yhdisteet (mg/kg), mineraaliöljy, C10-C40 (mg/kg), kloridi, Cl (mg/kg), fluoridi, F (mg/kg), sulfaatti, SO4 (mg/kg), liuennut orgaaninen hiili, DOC (mg/kg)


Kivihiilen-, turpeen- ja puuperäisen aineksen polton lento- ja pohjatuhkat; leijupetihiekka:

Kuiva-aine (%), kaksivaiheinen liukoisuustestaus (EN 12457-3:2002), liukoiset metallit (As, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, V, Pb, Sb, Se, Zn) (mg/kg), kloridi, Cl (mg/kg), fluoridi, F (mg/kg), sulfaatti, SO4 (mg/kg), liuennut orgaaninen hiili, DOC (mg/kg), PAH -yhdisteet (mg/kg)


Rengasrouhe (käytetyistä renkaista):

Kuiva-aine (%), PAH -yhdisteet (mg/kg)


Valimohiekka:

Kuiva-aine (%), kaksivaiheinen liukoisuustestaus (EN 12457-3:2002), liukoiset metallit (As, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, V, Pb, Sb, Se, Zn) (mg/kg), kloridi, Cl (mg/kg), fluoridi, F (mg/kg), sulfaatti, SO4 (mg/kg), liuennut orgaaninen hiili, DOC (mg/kg), PAH -yhdisteet (mg/kg), BTEX -yhdisteet (mg/kg), fenoliyhdisteet (mg/kg),


Jätteenpolton kuona:

Kuiva-aine (%), kaksivaiheinen liukoisuustestaus (EN 12457-3:2002), liukoiset metallit (As, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, V, Pb, Sb, Se, Zn) (mg/kg), kloridi, Cl (mg/kg), fluoridi, F (mg/kg), sulfaatti, SO4 (mg/kg), liuennut orgaaninen hiili, DOC (mg/kg)


Asfalttirouhe ja -murske:

Kuiva-aine (%), mineraaliöljy, C10-C40 (mg/kg), PAH -yhdisteet (mg/kg)


Kalkki:

Kuiva-aine (%), kaksivaiheinen liukoisuustestaus (EN 12457-3:2002), liukoiset metallit (As, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, V, Pb, Sb, Se, Zn) (mg/kg), kloridi, Cl (mg/kg), fluoridi, F (mg/kg), sulfaatti, SO4 (mg/kg), liuennut orgaaninen hiili, DOC (mg/kg)


Soveltuvat näytematriisit

 • Betoni
 • Tiili
 • Kivihiilen-, turpeen- ja puuperäisen aineksen polton lento- ja pohjatuhkat; leijupetihiekka
 • Valimohiekka
 • Jätteenpolton kuona
 • Asfalttirouhe ja -murske
 • Rengasrouhe (käytetyistä renkaista)
 • Kalkki
Tarjouspyyntö

Ota yhteyttä

Voit myös lähettää sähköpostia info@measurlabs.com tai soittaa meille numeroon +358 40 735 4843.

Vastaamme aina vuorokauden sisällä.
UKK

Usein kysytyt kysymykset

Miksi jätemateriaalille tulee teettää hyötykäyttökelpoisuustestaus?

Suomen jätelain 646/2011 mukaan jätteen haltijan on käytettävä tai hyödynnettävä jätteensä uudelleen. Jos tämä ei ole mahdollista, jäte on hävitettävä. Ennen jätteen hyödyntämistä on määritettävä tiettyjen analyyttien kokonaispitoisuudet ja liukoisuus.

Valtioneuvoston asetuksessa tiettyjen jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa (VNa 843/2017, MARA) täsmennetään olosuhteet, joissa tiettyjen jätteiden käyttö maanrakentamisessa ei vaadi Suomen ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaista ympäristölupaa. Tämä edellyttää tietyn analyysisarjan mittaamista jätemateriaalista. Asetuksessa 843/2017 määritellään kullekin jätemateriaalille ja analyysille rajat, joiden sisällä jäte voidaan hyödyntää tietyillä maanrakennuskohteilla.

Minkälaisia jätemateriaaleja yleensä testataan?

Tyypillisimmät testattavat materiaalit ovat betoni, tiili ja lentotuhka, mutta myös muita Valtioneuvoston asetuksessa 843/2017 määriteltyjä jätemateriaaleja testataan (valimohiekka, jätteenpolton kuona, asfalttirouhe, rengasrouhe ja kalkki).

Kuinka kauan jätteen hyötykäyttökelpoisuustestaus kestää?

Tyypillisesti hyötykäyttökelpoisuustestauksen tulokset valmistuvat noin 3 viikossa näytteen saapumisesta toimistollemme. Tarjoamme kuitenkin asiakkaillemme mahdollisuuden tilata nämä analyysit pika-aikataululla, jolloin tulokset pystytään toimittamaan asiakkaalle parhaimmillaan jopa viikossa.

Paljonko jäteen hyötykäyttökelpoisuustestaus maksaa ja kuinka paljon näytettä tarvitaan analyysien tekemiseen?

Jätteen hyötykäyttökelpoisuustestauksen hinta riippuu useista tekijöistä. Hintaan vaikuttavia tekijöitä ovat mm. 

Näytemateriaalin koostumus (jätemateriaali määrittää tarvittavat analyysit)

Kuinka monta näytettä testataan samalla kerralla?

Tulosten kiireellisyys (normaali aikataulu / kiireellinen aikataulu)

Hinnat sisältävät näytteen esikäsittelyn, kaikki analyysimittaukset, jotka vaaditaan jätemateriaalin hyötykäyttökelpoisuustestaukseen, tulosten arvioinnin ja testiraportin, joka sisältää lausunnon jätteen hyödynnettävyydestä tietyissä maarakentamiskohteissa.

Testauksen suorittamiseen tarvitaan vähintään 3 kg kutakin testattavaa näytettä kohden (rengasrouhe: vähintään 20 g).

Mikä Measurlabs on?

Measurlabs tarjoaa erilaisia laboratorioanalyyseja tuotekehittäjille ja laatujohtajille. Suoritamme osan analyyseista omassa laboratoriossamme, mutta enimmäkseen ulkoistamme ne huolella valikoiduille kumppanilaboratorioille. Tällä tavoin pystymme lähettämään kunkin näytteen sille sopivimpaan laboratorioon ja tarjoamaan asiakkaillemme korkealaatuisia analyyseja yli tuhannella eri menetelmällä.

Miten palvelu toimii?

Kun otat meihin yhteyttä tarjouspyyntölomakkeella tai sähköpostilla, yksi menetelmäasiantuntijoistamme ottaa mittauksesi hoitaakseen ja vastaa mahdollisiin kysymyksiisi. Saat kirjallisen tarjouksen, jossa on kerrottu mittauksen yksityiskohdat ja osoite, johon voit lähettää näytteet. Me huolehdimme sen jälkeen näytteiden toimittamisesta oikeisiin laboratorioihin ja kirjoitamme tuloksista sinulle selkeän mittausraportin.

Kuinka lähetän näytteeni?

Näytteet toimitetaan laboratorioomme yleensä lähetillä. Varmista yksityiskohdat asiantuntijamme kanssa ennen näytteiden lähettämistä.

Measur Oy tarjoaa kaikki analyysimittaukset, joita tarvitaan jätemateriaalin hyötykäyttekelpoisuustestaukseen. Pyydä tarjous näytteesi testaamiseksi!