EMC-testaus

EMC-testauksella arvioidaan elektronisten laitteiden sähkömagneettista yhteensopivuutta muiden laitteiden kanssa. Testit suoritetaan yleensä laitekohtaisten standardien mukaisesti tavoitteena varmistaa, että laite täyttää EU:n EMC-direktiivin vaatimukset.

EMC-testaus
 • Nopeat tulokset
 • Henkilökohtaista apua asiantuntijoilta
 • Kilpailukykyiset hinnat
 • Takuu tulosten oikeellisuudesta

Mihin EMC-testausta käytetään?

EMC-testauksella on kaksi päämäärää. Näistä ensimmäinen on varmistaa, ettei sähkölaite aiheuta sähkömagneettista häiriötä muille laitteille ja toinen, että laite säilyy toimintakykyisenä muiden laitteiden sähkömagneettiselle säteilylle altistumisesta huolimatta. Testaus voidaan suorittaa esimerkiksi mittaamalla laitteen sähkömagneettisia päästöjä tai arvioimalla sen suorituskykyä säteilylle altistettuna.

EMC-direktiivi

Direktiivi 2014/30/EU määrittelee vaatimukset elektroniikkalaitteiden sähkömagneettiselle yhteensopivuudelle EU-alueella. Vain direktiivin vaatimukset täyttäviin laitteisiin voidaan kiinnittää CE-merkintä, joka oikeuttaa myymään laitteita jäsenvaltioissa.

Sähkölaitteen valmistajan tulee joko testata tai testauttaa laite direktiivin vaatimalla tavalla ja laatia sille asianmukaiset tekniset asiakirjat. Suoraviivaisinta on hoitaa EMC-testaus yhdenmukaistettujen standardien mukaisesti, sillä tällöin muuta dokumentaatiota vaaditaan vähemmän.

Testistandardeja

Eri laitteita ja toimintaympäristöjä koskevia EMC-standardeja on satoja, ja asianmukaisen testistandardin valinta tuleekin tehdä laitekohtaisesti. Esimerkkejä yleisistä standardiryhmistä ovat seuraavat:

 • IEC 60601 -ryhmän stantardeilla arvioidaan sähköisiä komponentteja sisältävien lääkinnällisten laitteiden turvallisuutta ja toimintakykyä. 

 • EN 61000-6 -standardiperhe soveltuu monenlaisten elektroniikkalaitteiden päästöjen ja immuniteetin arviontiin kotitalous-, teollisuus- ja kaupallisessa ympäristössä.

 • ECE R10 on ajoneuvoteollisuudessa käytettävää elektroniikkaa koskeva standardiperhe, jolla arvioidaan mm. autojen sähköisiä osia ja sähköautojen akkujärjestelmiä.

Soveltuvat näytematriisit

 • Sähkölaitteet ja niiden osat
 • Mm. lääkinnälliset laitteet, autoissa käytetty elektroniikka, kodintuotteet

EMC-testauksen päämäärät

 • Sähkölaitteiden turvallisuuden ja suorituskyvyn varmistaminen
 • Vaatimustenmukaisuus (mm. CE-merkintä)

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella, niin saat tarjouksen testauspalveluista yhdessä arkipäivässä.

Seuraaviin kysymyksiin vastaaminen auttaa meitä laatimaan sinulle tarjouksen nopeammin:

 • Montako näytettä sinulla on ja mitä materiaalia ne ovat?
 • Onko tämä toistuva testaustarve? Jos on, niin kuinka usein näytteitä saapuisi ja monenko näytteen erissä?

Onko sinulla kysymyksiä tai tarvitsetko apua? Lähetä meille sähköpostia tai soita +358 50 336 6128.

Usein kysytyt kysymykset

Mikä Measurlabs on?

Measurlabs tarjoaa erilaisia laboratorioanalyyseja tuotekehittäjille ja laatujohtajille. Suoritamme osan analyyseista omassa laboratoriossamme, mutta enimmäkseen ulkoistamme ne huolella valikoiduille kumppanilaboratorioille. Tällä tavoin pystymme lähettämään kunkin näytteen sille sopivimpaan laboratorioon ja tarjoamaan asiakkaillemme korkealaatuisia analyyseja yli tuhannella eri menetelmällä.

Miten palvelu toimii?

Kun otat meihin yhteyttä tarjouspyyntölomakkeella tai sähköpostilla, yksi menetelmäasiantuntijoistamme ottaa mittauksesi hoitaakseen ja vastaa mahdollisiin kysymyksiisi. Saat kirjallisen tarjouksen, jossa on kerrottu mittauksen yksityiskohdat ja osoite, johon voit lähettää näytteet. Me huolehdimme sen jälkeen näytteiden toimittamisesta oikeisiin laboratorioihin ja kirjoitamme tuloksista sinulle selkeän mittausraportin.

Kuinka lähetän näytteeni?

Näytteet toimitetaan laboratorioomme yleensä lähetillä. Varmista yksityiskohdat asiantuntijamme kanssa ennen näytteiden lähettämistä.